Л.В.Наумова; Naumova L.V.
Л.В.Наумова; Naumova L.V.
Доцент кафедри внутрішньої медицини №1 Тернопільський державний
Verified email at tdmu.edu.ua
TitleCited byYear
Патологія щитоподібної залози та вагітність
НВ Пасєчко, ЛВ Наумова, СМ Геряк, ЛП Мартинюк, ІВ Смачило, ...
Вісник наукових досліджень, 54-56, 2009
82009
Гормональні порушення як вагомий патогенетичний чинник виникнення вугрової хвороби в жінок
ЛО Наумова
Міжнародний ендокринологічний журнал, 48-51, 2014
62014
Вплив субклінічного гіпотиреозу на репродуктивну функцію жінки та ефективність його корекції
НВ Пасєчко, СВ Гнат, ІІ Свистун, ЛВ Наумова
Міжнародний ендокринологічний журнал, 98-101, 2015
52015
Вугрова хвороба в жінок молодого репродуктивного віку: алгоритми діагностики
ЛО Наумова, ВІ Степаненко
Український журнал дерматології, венерології, косметології, 48-56, 2014
32014
Ефективність використання Сіофору у хворих з ожирінням та гіперінсулінізмом на стадії предіабету
НВ Пасєчко, ЛВ Наумова, НВ Скрипник, ІІ Свистун, ІВ Голик
Міжнародний ендокринологічний журнал, 83-86, 2012
32012
Йод як важливий екологiчний чинник у ЖИТТЄДіЯЛЬНОСТl людини
М ПРИСТУПЮК, Л НАУМОВА, ЛЕВ ПРИСТУПЮК
22004
Інтернет та екранні мистецькі видовища
Л Наумова
Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і …, 2015
12015
Изучение влияния субклинического гипотиреоза на репродуктивную функцию женщины и эффективность его коррекции
НВ Пасечко, СВ Гнат, ИИ Свистун, ЛВ Наумова
Международный эндокринологический журнал, 2015
12015
Синдром гіперандрогенії у жінок з вугровою хворобою: алгоритми діагностики
ЛО Наумова, ВІ Степаненко
Український журнал дерматології, венерології, косметології, 34-41, 2014
12014
Эпидемиология, этиопатогенез, клинические формы и современная терапия акне у женщин, рациональная тактика комплексного лечения акне средней тяжести (обзор литературы и …
БГ Коган, ЛА Наумова, ВИ Степаненко
Украинский журнал дерматологии, венерологии, косметологии, 127-136, 2013
12013
Критерии эффективности местного лечения акне легкой и средней степени тяжести комбинацией бензоилпероксида 5% с клиндамицином 1%
ВИ Степаненко, БГ Коган, ЛА Наумова
Український журнал дерматології, венерології, косметології, 116-120, 2013
12013
Абітурієнт НМУ-2012: сучасний погляд
ОВ Антоненко, ОЯ Антонюк, ІФ Ішутко, ЛО Наумова, ЛО Приступюк, ...
Науковий вісник Національного медичного університету імені ОО Богомольця …, 2012
12012
Шляхи оптимізації викладання лекцій з “Основ внутрішньої медицини” в світлі засад Болонської декларації
МІ Швед, НВ Пасєчко, ЛП Мартинюк, ЛП Мазур, ЛП Боднар, ...
Медична освіта, 2011
12011
Современные деньги
ЛП Наумова, ИП Леонтьева
Изд-во СПбГУЭФ, 2005
12005
Использование экспедиционно-вахтового метода на современном этапе развития газовой промышленности в условиях Крайнего Севера
ЛА Наумова, ИВ Овчинникова
Человеческий фактор: проблемы психологии и эргономики, 39-41, 2004
12004
VALUATION OF VITAMIN D CONCENTRATION INFLUENCE ONTO THE INDEMNIFICATION DEGREE OF THE DIABETES MELLITUS AND PATIENTS’LIFE QUALITY LEVEL
НВ Пасєчко, ВМ Кульчінська, ЛВ Наумова, ІВ Голик, ОМ Ремезюк, ...
Проблеми ендокринної патологiї, 12-22, 2017
2017
Влияние дезинтоксикационной терапии на нарушения водно-электролитного обмена при кетоацидотических состояниях у больных сахарным диабетом 1 типа
НВ Пасечко, МА Джула, ЛВ Радецка, ЛВ Наумова, ВМ Кульчинска, ...
Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія, 2017
2017
Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу
НВ Пасєчко, ЛВ Наумова, НС Стасюк, МА Джула, ІВ Голик, ...
Вісник наукових досліджень, 38-43, 2017
2017
Влияние витамина D на показатели компенсации сахарного диабета 2-го типа
НВ Пасєчко, ЛВ Наумова, ВМ Кульчінська, НЯ Гулько, МА Джула, ...
Международный эндокринологический журнал, 20-23, 2016
2016
Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією
НВ Пасєчко, ТІ Крицький, ЛВ Наумова, МА Джула, ВМ Кульчінська
Міжнародний ендокринологічний журнал, 80-87, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20