Л.В.Наумова; Naumova L.V.
Л.В.Наумова; Naumova L.V.
Доцент кафедри внутрішньої медицини №1 Тернопільський державний
Verified email at tdmu.edu.ua
TitleCited byYear
Патологія щитоподібної залози та вагітність
НВ Пасєчко, ЛВ Наумова, СМ Геряк, ЛП Мартинюк, ІВ Смачило, ...
Вісник наукових досліджень, 54-56, 2009
92009
Вплив субклінічного гіпотиреозу на репродуктивну функцію жінки та ефективність його корекції
НВ Пасєчко, СВ Гнат, ІІ Свистун, ЛВ Наумова
Міжнародний ендокринологічний журнал, 98-101, 2015
42015
Ефективність використання Сіофору у хворих з ожирінням та гіперінсулінізмом на стадії предіабету
НВ Пасєчко, ЛВ Наумова, НВ Скрипник, ІІ Свистун, ІВ Голик
Міжнародний ендокринологічний журнал, 83-86, 2012
32012
Йод як важливий екологiчний чинник у ЖИТТЄДіЯЛЬНОСТl людини
М ПРИСТУПЮК, Л НАУМОВА, ЛЕВ ПРИСТУПЮК
22004
Дифференцированная терапия угревой болезни у женщин молодого и зрелого возраста с учетом выявленных гормональных нарушений
ЛА Наумова, ЯО Сулик
Украинский журнал дерматологии, венерологии, косметологии, 17-25, 2016
12016
Изучение влияния субклинического гипотиреоза на репродуктивную функцию женщины и эффективность его коррекции
НВ Пасечко, СВ Гнат, ИИ Свистун, ЛВ Наумова
Международный эндокринологический журнал, 2015
12015
Особливості антитиреоїдної терапії хворих на дифузний токсичний зоб. Досвід використання карбімазолу
НВ Пасєчко, ЛВ Наумова, ВМ Кульчінська, МА Джула
Международный эндокринологический журнал, 2015
12015
Шляхи оптимізації викладання лекцій з “Основ внутрішньої медицини” в світлі засад Болонської декларації
МІ Швед, НВ Пасєчко, ЛП Мартинюк, ЛП Мазур, ЛП Боднар, ...
Медична освіта, 2011
12011
Современные деньги
ЛП Наумова, ИП Леонтьева
Изд-во СПбГУЭФ, 2005
12005
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЧАСТОТА КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛИГЛАНДУЛЯРНОГО СИНДРОМА IIIА ТИПА У БОЛЬНЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЙОДОДЕФИЦИТНОМ ТЕРНОПОЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
НВ Пасечко, ИВ Рожко, ЛВ Наумова, ЛМ Мигенько, ТИ Крицкий
Международный эндокринологический журнал 15 (2), 2019
2019
До 100-річчя від дня смерті Івана Пулюя
ВД Дідух, ЮА Рудяк, ОА Багрій-Заяць, ЛВ Наумова, АБ Горкуненко
Медична освіта, 136-140, 2018
2018
Оцінка впливу концентрації вітаміну D на ступінь компенсації цукрового діабету та рівень якості життя пацієнтів
НВ Пасєчко, ВМ Кульчінська, ЛВ Наумова, ІВ Голик, ОМ Ремезюк, ...
Проблеми ендокринної патології, 12-22, 2017
2017
Повторні операції після радикальної корекції тетради Фалло: результати та перспективи
МФ Зіньковський, АГ Горячев, CО Дикуха, ЛР Наумова, ОА Піщурін, ...
Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія, 24-32, 2017
2017
Історія становлення та розвитку медичної фізики (частина 1)
ВД Дідух, ЮА Рудяк, АБ Горкуненко, ІП Кузьмак, ЛВ Наумова
Медична освіта, 112-118, 2017
2017
Повторные операции после радикальной коррекции тетрады Фалло: результаты и перспективы
МФ Зіньковський, АГ Горячев, СО Дикуха, ЛР Наумова, ОА Піщурін, ...
2017
VALUATION OF VITAMIN D CONCENTRATION INFLUENCE ONTO THE INDEMNIFICATION DEGREE OF THE DIABETES MELLITUS AND PATIENTS’LIFE QUALITY LEVEL
НВ Пасєчко, ВМ Кульчінська, ЛВ Наумова, ІВ Голик, ОМ Ремезюк, ...
Проблеми ендокринної патологiї, 12-22, 2017
2017
Влияние дезинтоксикационной терапии на нарушения водно-электролитного обмена при кетоацидотических состояниях у больных сахарным диабетом 1 типа
НВ Пасечко, МА Джула, ЛВ Радецка, ЛВ Наумова, ВМ Кульчинска, ...
Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія, 2017
2017
Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу
НВ Пасєчко, ЛВ Наумова, НС Стасюк, МА Джула, ІВ Голик, ...
Вісник наукових досліджень, 38-43, 2017
2017
Влияние витамина D на показатели компенсации сахарного диабета 2-го типа
НВ Пасєчко, ЛВ Наумова, ВМ Кульчінська, НЯ Гулько, МА Джула, ...
Международный эндокринологический журнал, 20-23, 2016
2016
Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією
НВ Пасєчко, ТІ Крицький, ЛВ Наумова, МА Джула, ВМ Кульчінська
Міжнародний ендокринологічний журнал, 80-87, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20