Олена Ростиславівна Кравчук (Olena Kravchuk )
Олена Ростиславівна Кравчук (Olena Kravchuk )
Викладач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін, Тернопільський державний медичний
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Участь Арсена Річинського в організації "Пласту" в Західній Волині у Міжвоєнний період.
К Олена
Гілея: науковий вісник 157 (№6), 2020
2020
Формування Арсена Річинського як особистості, громадсько-політичного та культурно-просвітнього діяча (початок ХХ ст. - 1920-ті рр.)
К Олена
Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки 31 (№4), 2020
2020
Культурно-просвітницька діяльність Арсена Річинського в період національно-визвольних змагань 1917-1921рр.
К Олена
Українська національна революція 1917–1921 рр.: історико-цивілізаційний та …, 2019
2019
Діяльність Українського Церковного комітету на чолі з А. Річинським. // Національна академія наук України за 100 років: здобутки, втрати, перспективи розвитку: ІХ Міжнародний …
КО Р.
Наукові записки Міжнародної асоціації україністів, С. 112-118, 2018
2018
Арсен Річинський: маловідомі сторінки біографії
КО Р.
Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія …, 2018
2018
Відлучення Арсена Річинського від Православної церкви як один з моментів боротьби із українським національно-церковним рухом на Волині
К О.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2018
2018
Арсен Річинський як організатор та провідник українського церковного з’їзду
К О.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–7