ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"
ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"
МОН України
Verified email at imzo.gov.ua
TitleCited byYear
Соціально-педагогічні умови формування культури здоров’я старшокласників
СВ Кириленко
Дисертація канд. пед. наук 13 (07), 2004
1002004
Посібник з самовиховання
ВМ Оржеховська, ТВ Хілько, СВ Кириленко
К.: ІЗМН, 1996
751996
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, КМ Левківський, ЮВ Сухарніков
Вища школа, 97-125, 2004
662004
Завдання щодо забезпечення якості вищої освіти України в контексті Болонського процесу
К Левківський, ЮВ Сухарніков
Вища школа, 86-106, 2004
372004
Словник-довідник науковця-початківця
ЮМ Краснобокий
К.: НМЦВО, 2001
352001
Якісна освіта–запорука самореалізації особистості
К Левківський
Вища школа, 5-14, 2010
202010
Конкурентоспроможний вчитель: теорія і практика: навч. посібник
ЮІ Завалевський
Чернівці: Букрек, 2010
202010
Формування громадянської спрямованості старшокласників у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів
ЮІ Завалевський
К, 2003
202003
Громадянське виховання старшокласників: проблеми, досвід, перспективи
ЮІ Завалевський
Юрій Іванович Завалевський, 2003
202003
Сучасний вчитель: вимір часу: навч.-метод. посіб. для вчителів та студ. вищ. пед. навч. закл.
ЮІ Завалевський
Київ: Видав. дім “Букрек, 2008
192008
Сучасний вчитель: вимір часу: Навчальнометодичний посібник для вчителів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів
ЮІ Завалевський
Київ: Видавничий дім «Букрек, 2008
182008
Теоретико-методичні засади формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця в процесі інноваційної діяльності
ЮІ Завалевський
Чернівці: Букрек, 2014
172014
Засоби індивідуального захисту: виготовлення та застосування
ГЄ Литвиненко, ЛД Третякова
К.: лібра, 2008
172008
Доповідь “Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні”/ВП Бабак
ВП Бабак
К.: Парлам. вид-во, 2004
172004
Культура управління: навч. посібник
ПЕ Герчанівська
Герчанівська ПЕ–К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка, 2005
162005
Поліфункціональний урок у системі STEM-освіти: теоретико-методологічні та методичні сегменти
С Кириленко, О Кіян
Рідна школа, 50-54, 2016
152016
Інноваційні освітні проекти–кроки до світових стандартів освіти (науково-педагогічний проект Інтелект України)
І Гавриш, С Кириленко
Рідна школа, 3-8, 2013
152013
Моніторинг школи культури здоров’я
СВ Кириленко
Х.: Вид. група «Основа, 2008
152008
Електронна освіта і її розвиток в Україні
ТО Пушкарьова, ОМ Мельник
Комп'ютер у школі та сім'ї, 16-17, 2013
142013
Освіта для сталого розвитку
К Левківський
Вища школа, 28-39, 2009
142009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20