ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"
ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"
МОН України
Підтверджена електронна адреса в imzo.gov.ua
НазваПосиланняРік
Соціально-педагогічні умови формування культури здоров’я старшокласників
СВ Кириленко
Автореф. дисс.. канд. пед. наук 13 (07), 2004-21, 2004
982004
Посібник з самовиховання
ВМ Оржеховська, ТВ Хілько, СВ Кириленко
К.: ІЗМН 192, 204, 1996
651996
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, КМ Левківський, ЮВ Сухарніков
Вища школа, 97-125, 2004
472004
Завдання щодо забезпечення якості вищої освіти України в контексті Болонського процесу
К Левківський, ЮВ Сухарніков
Вища школа, 86-106, 2004
362004
Словник-довідник науковця-початківця
ЮМ Краснобокий, КМ Левківський
К.: НМЦВО, 2001
302001
Моніторинг школи культури здоров’я
СВ Кириленко
Х.: Вид. група «Основа, 2008
192008
Формування громадянської спрямованості старшокласників у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів
ЮІ Завалевський
К, 2003
192003
Громадянське виховання старшокласників: проблеми, досвід, перспективи
ЮІ Завалевський
ЮІ Завалевський–К, 2003
192003
Сучасний вчитель: вимір часу: навч.-метод. посіб. для вчителів та студ. вищ. пед. навч. закл.
ЮІ Завалевський
Київ: Видав. дім “Букрек, 2008
182008
Якісна освіта–запорука самореалізації особистості
К Левківський
Вища школа, 5-14, 2010
172010
Конкурентоспроможний вчитель: теорія і практика: навч. посіб.
ЮІ Завалевський
Чернівці: Букрек, 2010
172010
Засоби індивідуального захисту: виготовлення та застосування
ГЄ Литвиненко, ЛД Третякова
К.: лібра, 2008
172008
Освіта для сталого розвитку
К Левківський
Вища школа, 28-39, 2009
162009
Сучасний вчитель: вимір часу: Навчальнометодичний посібник для вчителів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів
ЮІ Завалевський
Київ: Видавничий дім «Букрек, 2008
162008
Культура управління: навч. посібник
ПЕ Герчанівська
Герчанівська ПЕ–К.: ІВЦ Видавництво “Політехніка, 2005
142005
Електронний навчальний посібник з математики для початкової школи
ТО Пушкарьова, ОО Рибалко
Комп'ютер у школі та сім'ї, 16-20, 2012
132012
Розвиток педагогічних технологій формування культури здоров’я старшокласників
С Кириленко
Рідна школа, 886, 2003
132003
Поліфункціональний урок у системі STEM–освіти: теоретико-методологічні та методичні сегменти
СВ Кириленко, ОІ Кіян
ББК 74.202 Н 34, 140, 2016
122016
Електронний навчальний посібник з математики для 1 класу
ТО Пушкарьова, ОО Рибалко
Комп'ютер у школі та сім'ї, 43-46, 2014
122014
Створення здорового середовища навчального закладу як шлях збереження і зміцнення здоров’я учнів
Т Бережна
Рідна школа, 44-47, 2012
122012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20