Інга Іванівна Капустян, Инга Капустян, Inga Kapustian, orcid.org/0000-0001-7247-0149
Інга Іванівна Капустян, Инга Капустян, Inga Kapustian, orcid.org/0000-0001-7247-0149
Міжнародний гуманітарний університет, Одеса
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Информатизация непрерывного педагогического образования в Швеции
МП Лещенко, ИИ Капустян
Образовательные технологии и общество 16 (1), 2013
252013
Колаборативний підхід до розвитку ІКТ компетентностей учителів і учнів загальноосвітніх навчальних закладів Швеції
МП Лещенко, ІІ Капустян
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (31), 2012
142012
Розвиток навчального комп’ютерно орієнтованого середовища у неперервній педагогічній освіті Швеції
ІІ Капустян
ІІТЗН НАПН України, 2012
112012
Шведський досвід проектної організації інформаційно-комп’ютерної освіти/Інга Капустян
І Капустян
Імідж сучасного педагога 1 (110), 40-41, 2011
102011
Шведський досвід розвитку ІКТ у системі неперервної педагогічної освіти: навчально-методичний посібник
ІІ Капустян
Капустян ІІ‒Полтава: ПНПУ, 2012
82012
Післядипломна підготовка вчителів загальноосвітніх закладів до застосування ІКТ-технологій навчання: скандинавський контекст
ІІ Капустян, К Хаммер
Імідж сучасного педагога, 44-46, 2014
22014
Шведський досвiд проектної органiзацiї iнформацiйно-комп’ютерної освiти/Iнга Капустян
I Капустян
Iмiдж сучасного педагога., 40, 2011
22011
Фольклорні домінанти літературної казки ГК Андерсена
ІІ Капустян
Видавничий дім" Гельветика", 2018
12018
Проблема мотивації студентів у процесі пошукової роботи при викладанні хіміко-фармацевтичних дисциплін з використанням інформаційних технологій
НМ Толмосова, ВВ Галиця, ТМ Галяміна, ЛВ Сапа, ІІ Капустян
Запорожский медицинский журнал, 132-133, 2012
12012
Функціональні та структурні особливості системи неперервної освіти Швеції
ІІ Капустян
Витоки педагогічної майстерності. Сер.: Педагогічні науки, 133-138, 2011
12011
CLIL технології як інтегроване навчання гуманітарних дисциплін
ІІ Капустян
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА, 2020
2020
H.C. ANDERSEN’S LITERARY AURTHORSHIP IN SCANDINAVIAN ARTISTIC ‘COHESION’
I Kapustian
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету 1, 2020
2020
Intertext as a feature in the novel “The improvisator” by H. C. Andersen
I Kapustian
Актуальні питання гуманітарних наук 1, 68-73, 2018
2018
THE POETICS OF INTERTEXTUALITY IN THE NOVEL ʺTHE IMPROVISERʺ BY HC ANDERSEN
I KAPUSTІAN
Philological Studies, 32-36, 2018
2018
ФОЛЬКЛОРНІ ДОМІНАНТИ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ ГК АНДЕРСЕНА FOLK DOMINANT LITERARY TALES OF GK ANDERSEN
ІІ Капустян
ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ, 46, 2018
2018
ПОЕТИКО-КОНТЕКСТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ ГК АНДЕРСЕНА «УСЬОГО ЛИШЕ СКРИПАЛЬ»
ІІ Капустян
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 22018137, 2018
2018
Проблеми сучасної інтерпретації літературної спадщини ГК Андерсена
ІІ Капустян
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
2017
Проблеми сучасної інтерпретації літературної спадщини Г. К. Андерсена
КІ І.
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія …, 2017
2017
Tolerance as a valuable component of the multicultural competence of а modern teacher of humanities= Толерантність як ціннісної складової полікультурної компетентності …
СП Яланська, ІІ Капустян
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2017
2017
Tolerance as a value competent of polycultural competent of the modern teacher of Humanite
I Kapustian, S Yalanska
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20