Підписатись
Solomiia Guta (Гута Соломія)
Solomiia Guta (Гута Соломія)
аспірант кафедри внутрішньої медицини №1 ЛНМУ імені Данила Галицького
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Порівняльна оцінка мінеральної щільності кісткової тканини за результатами ультразвукової денситометрії, рентґеностеоденситометрії та двохенерґетичної рентґенівської …
УО Абрагамович, ОО Абрагамович, ЛВ Циганик, ОВ Синенький, СІ Гута
Львівський клінічний вісник, 32-37, 2017
32017
Сomparative Evaluation of Bone Mineral Density Based upon the Results of Ultrasound Osteodensitometry, X-ray Osteodensitometry, and Dual-Energy X-ray Absorptiometry Tests in …
U Abrahamovych, O Abrahamovych, L Tsyhanyk, O Synenkyi, S Guta
Lviv Clinical Bulletin 1 (17), 32-37, 2017
12017
Баланс вегетативної нервової системи у хворих на системний червоний вовчак, діагностований дослідженням варіабельності серцевого ритму (огляд сучасної літератури та опис …
ОО Абрагамович, УО Абрагамович, СІ Гута, ОВ Синенький
Український ревматологічний журнал 52 (2), 78-85, 2013
12013
BONE MINERAL DENSITY AND THE PREVALENCE OF ITS DISORDERS IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS AND SYNTROPIC COMORBID LESIONS.
L Tsyhanyk, U Abrahamovych, O Abrahamovych, V Chemes, S Guta
Georgian medical news, 103-108, 2021
2021
COMPLAINTS OF THE PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS AND ACTIVE CYTOMEGALOVIRUS AND EPSTEIN-BARR VIRUS INFECTION; THEIR DIAGNOSTIC VALUE
O Abrahamovych, U Abrahamovych, S Guta, O Synenkyi, V Chemes
Science Review, 2020
2020
CYTOMEGALOVIRUS AND VIRUS EPSTEIN-BARR INFECTION IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS AND ITS DEPENDENCE ON GENDER AND AGE OF PATIENTS
O Abrahamovych, U Abrahamovych, S Guta, M Farmaha, L Kobak
World Science, 2020
2020
Frequency of cytomegalovirus and Epstein–Barr infections, and their combination in patients with systemic lupus erythematosus depending on the duration of the disease and the …
U Abrahamovych, S Guta, O Abrahamovych, O Sunenkyi, V Chemes
Reports of Vinnytsia National Medical University 24 (3), 389-394, 2020
2020
THE PECULIARITIES OF AVERAGE VALUES OF THE INDICES OF NON-VIRUS LABORATORY MARKERS OF ACTIVE EPSTEIN-BARR VIRUS INFECTION IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS.
U Abrahamovych, O Abrahamovych, S Guta, L Tsyhanyk, O Romaniuk
Georgian Medical News, 126-130, 2020
2020
ANALYSIS OF THE INDEXES OF CALCIUM AND PHOSPHORUS EXCHANGE, THE MARKERS OF THEIR REGULATION AND INDEX OF THE ACTIVITY OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS.
L Tsyhanyk, O Abrahamovych, U Abrahamovych, O Romaniuk, S Guta
Georgian Medical News, 100-105, 2020
2020
Частота обов'язкових для використання клінічних і лабораторних діагностичних критеріїв системного червоного вовчака за наявності активної цитомегаловірусної та вірус МЕ …
СІ Гута, ОО Абрагамович, УО Абрагамович, ЛВ Циганик, ВВ Чемес
Львівський клінічний вісник, 42-53, 2020
2020
Частота цитомегаловірусної та вірус Епштейна-Барр інфекції, а також їх поєднання у хворих на системний червоний вовчак залежно від тривалості недуги та ступеня її активності
УО Абрагамович, СІ Гута, ОО Абрагамович, ОВ Синенький, ВВ Чемес
Вісник Вінницького національного медичного університету, 389-394, 2020
2020
ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СМЕРТНІСТЬ ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК (ПРОСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
У Абрагамович, О Абрагамович, Р Дутка, М Фармага, С Гута
International Academy Journal Web of Scholar, 17-24, 2020
2020
THE CONTENTS OF Β–CROSS LAPS IN BLOOD AND THE EFFICIENCY OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOUS ACCORDING TO SLEDAI: CORRELATION
O ABRAHAMOVYCH, U ABRAHAMOVYCH, L TSYHANYK, S GUTA, ...
Science progress in European countries: new concepts and modern solutions, 190, 2019
2019
Діаґностична цінність лабораторних маркерів гострої цитомеґаловірусної інфекції у хворих на системний червоний вовчак
УО Абрагамович, ОО Абрагамович, СІ Гута, ЛВ Циганик, ОТ Романюк
Львівський клінічний вісник, 33-42, 2019
2019
Особливості кальцієвофосфорного обміну й стану кісток у хворих на ревматоїдний артрит: патоґенез, діаґностика та принципи диференційованого лікування
ВВ Чемес, ОО Абрагамович, УО Абрагамович, ЛВ Циганик, СІ Гута
Львівський клінічний вісник, 51-62, 2019
2019
Аналіз взаємозв’язків маркерів кісткового ремоделювання та індексу активності системного червоного вовчака
ЛВ Циганик, ОО Абрагамович, УО Абрагамович, ОТ Романюк, СІ Гута
Львівський клінічний вісник, 51-60, 2018
2018
Герпесвіруси у хворих на системний червоний вовчак (огляд літератури та опис клінічних випадків)
УО Абрагамович, ОО Абрагамович, СІ Гута
Львівський клінічний вісник, 60-74, 2017
2017
Dependence of heart rate in terms of the daily monitoring indicators on the activity of pathological process in patients with systemic lupus erythematosus
O Abrahamovych, U Abrahamovych, A Kushyna, M Farmaha
Georgian Medical News 10 (259), 53–57, 2016
2016
State of the autonomic nevrvous system in patients with systemic lupus erythematosus
O Abrahamovych, U Abrahamovych, O Synenyi, L Tsyhanyk
Экспериментальная и клиническая медицина. Журнал им. Н.А. Джавахишвили 4 (1 …, 2016
2016
Залежність показників добового моніторинґу артеріального тиску від активності патолоґічного процесу у хворих на системний червоний вовчак
ОО Абрагамович, УО Абрагамович, СІ Гута, АП Кушина, ОВ Синенький
Львівський клінічний вісник 2 (14-15), 14-22, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20