Підписатись
Solomiia Guta (Гута Соломія)
Solomiia Guta (Гута Соломія)
асистент кафедри внутрішньої медицини №1 ЛНМУ імені Данила Галицького
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Characteristics and features of spread of pathogenetically associated with the systemic lupus erythematosus lesions of endocrine system
U Abrahamovych, O Abrahamovych, A Svintsitskyi, M Farmaha, SCV Guta
Experimental & Clinical Medicine 1, 103-110, 2020
62020
Порівняльна оцінка мінеральної щільності кісткової тканини за результатами ультразвукової денситометрії, рентґеностеоденситометрії та двохенерґетичної рентґенівської …
УО Абрагамович, ОО Абрагамович, ЛВ Циганик, ОВ Синенький, СІ Гута
Львівський клінічний вісник, 32-37, 2017
52017
INFECTIOUSNESS OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS PATIENTS WITH CYTOMEGALOVIRUS AND EPSTEIN-BARR VIRUS.
S Guta, O Abrahamovych, U Abrahamovych, L Tsyhanyk, M Farmaha
Georgian Medical News, 121-125, 2023
22023
ANALYSIS OF THE INDEXES OF CALCIUM AND PHOSPHORUS EXCHANGE, THE MARKERS OF THEIR REGULATION AND INDEX OF THE ACTIVITY OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS.
L Tsyhanyk, O Abrahamovych, U Abrahamovych, O Romaniuk, S Guta
Georgian Medical News, 100-105, 2020
22020
Особливості кальцієвофосфорного обміну й стану кісток у хворих на ревматоїдний артрит: патоґенез, діаґностика та принципи диференційованого лікування
ВВ Чемес, ОО Абрагамович, УО Абрагамович, ЛВ Циганик, СІ Гута
Львівський клінічний вісник, 51-62, 2019
22019
Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на системний червоний вовчак за результатами рентґеностеоденситометрії
УО Абрагамович, ЛВ Циганик, ОВ Синенький, СІ Гута
Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Актуальні досягнення медичних наукових …, 2018
22018
Аналіз взаємозв’язків маркерів кісткового ремоделювання та індексу активності системного червоного вовчака
ЛВ Циганик, ОО Абрагамович, УО Абрагамович, ОТ Романюк, СІ Гута
Львівський клінічний вісник, 51-60, 2018
22018
State of the autonomic nevrvous system in patients with systemic lupus erythematosus
O Abrahamovych, U Abrahamovych, O Synenyi, L Tsyhanyk
Экспериментальная и клиническая медицина. Журнал им. Н.А. Джавахишвили 4 (1 …, 2016
22016
Баланс вегетативної нервової системи у хворих на системний червоний вовчак, діагностований дослідженням варіабельності серцевого ритму (огляд сучасної літератури та опис …
ОО Абрагамович, УО Абрагамович, СІ Гута, ОВ Синенький
Український ревматологічний журнал 52 (2), 78-85, 2013
22013
BONE MINERAL DENSITY AND THE PREVALENCE OF ITS DISORDERS IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS AND SYNTROPIC COMORBID LESIONS.
L Tsyhanyk, U Abrahamovych, O Abrahamovych, V Chemes, S Guta
Georgian Medical News, 103-108, 2021
12021
THE PECULIARITIES OF AVERAGE VALUES OF THE INDICES OF NON-VIRUS LABORATORY MARKERS OF ACTIVE EPSTEIN-BARR VIRUS INFECTION IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS.
U Abrahamovych, O Abrahamovych, S Guta, L Tsyhanyk, O Romaniuk
Georgian Medical News, 126-130, 2020
12020
Чинники, які впливають на смертність хворих на системний червоний вовчак (проспективне дослідження)
У Абрагамович, О Абрагамович, Р Дутка, М Фармага, С Гута
International Academy Journal Web of Scholar, 17-24, 2020
12020
THE CONTENTS OF Β–CROSS LAPS IN BLOOD AND THE EFFICIENCY OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOUS ACCORDING TO SLEDAI: CORRELATION
O Abrahamovych, U ABRAHAMOVYCH, L Tsyhanyk, S GUTA, ...
Science progress in European countries: new concepts and modern solutions, 190, 2019
12019
Діаґностична цінність лабораторних маркерів гострої цитомеґаловірусної інфекції у хворих на системний червоний вовчак
УО Абрагамович, ОО Абрагамович, СІ Гута, ЛВ Циганик, ОТ Романюк
Львівський клінічний вісник, 33-42, 2019
12019
Герпесвіруси у хворих на системний червоний вовчак (огляд літератури та опис клінічних випадків)
УО Абрагамович, ОО Абрагамович, СІ Гута
Львівський клінічний вісник, 60-74, 2017
12017
Залежність показників добового моніторинґу артеріального тиску від активності патолоґічного процесу у хворих на системний червоний вовчак
ОО Абрагамович, УО Абрагамович, СІ Гута, АП Кушина, ОВ Синенький
Львівський клінічний вісник 2 (14-15), 14-22, 2016
12016
Характер і частота коморбідних уражень серця у хворих на системний червоний вовчак, що їх діагностовано за допомогою ехокардіографії, виявлення і характеристика їхніх …
ЛВ Кобак, ЛО, Абрагамович, ОО, Абрагамович, УО, Гута, СІ, Циганик
Львівський клінічний вісник 2 (42), 36-43, 2023
2023
Особливості української моделі оцінки ризику перелому (Fracture Risk Assessment – FRAX®) у хворих на цироз печінки з порушенням мінеральної щільности кісткової тканини: її …
НВ Дробінська, ОО Абрагамович, МО Абрагамович, СЯ Толопко, СІ Гута, РБ Іваночко
Львівський клінічний вісник 3 (39-40), 54-65, 2022
2022
Частота та характер уражень кісток у хворих на ревматоїдний артрит, виявлених за допомогою ультразвукової та рентгеностеоденситометрії, їх діагностична цінність для оцінки …
ВВ Чемес, УО Абрагамович, ЛВ Циганик, CІ Гута
Львівський клінічний вісник 1 (37-38), 60-66, 2022
2022
Частота обов’язкових для використання клінічних і лабораторних діагностичних критеріїв системного червоного вовчака за наявності активної цитомегаловірусної та вірус М. Е …
СІ Гута, ОО Абрагамович, УО Абрагамович, ЛВ Циганик, ВВ Чемес
Львівський клінічний вісник 4 (32), 42-53, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20