Valentina Mykhailychenko, Михайличенко Валентина, Михайличенко Валентина Евдокимовна
Valentina Mykhailychenko, Михайличенко Валентина, Михайличенко Валентина Евдокимовна
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Роль мотивації навчально-пізнавальної діяльності у формуванні професійної спрямованості студентів
ВЄ Михайличенко, ВВ Полянська
Класичний приватний університет, 2011
572011
Философия достижения успеха
АГ Романовский, ВЕ Михайличенко
НТУ" ХПИ", 2003
44*2003
Педагогіка успіху
ОГ Романовський, ВЄ Михайличенко, ЛМ Грень
НТУ" ХПІ", 2011
432011
Філософія досягнення успіху:[підручник]
ОГ Романовський, ВЄ Михайличенко
Харків: НТУ ХПІ, 2007
382007
Педагогика успеха
АГ Романовский, ВЕ Михайличенко, ЛН Грень
НТУ" ХПИ", 2012
222012
Педагогика лидерства
АГ Романовский, ВЕ Михайличенко, ЛН Грень
НТУ" ХПИ", 2018
202018
Динаміка мотиваційної структури студентів вищих технічних навчальних закладів і значення цілепокладання у цьому процесі
ВЄ Михайличенко, ЛМ Грень, ВВ Полянська
НТУ" ХПІ", 2011
182011
Готовність студентів до саморозвитку: сутність і структура
ВЄ Михайличенко, МВ Канівець
Ukrainian Engineering Pedagogical Academy, 2011
142011
Pedagogy of success
OG Romanovskiy, VY Mykhailychenko, LM Gren
NTU" KhPI" Pidruchnyk, 2014
102014
Саморазвитие личности и механизмы ее самоактуализации: Уч.-мет. пособие–Х
АГ Романовский, АС Пономарев, ВЕ Михайличенко
НТУ ХПИ, 2002
82002
Активизация лидерского потенциала студентов высших учебных заведений в процессе обучения
ВЕ Михайличенко, ЛН Грень
НТУ" ХПІ", 2017
72017
Психология развития личности
ВЕ Михайличенко
НТУ" ХПИ", 2015
72015
Роль нейролингвистического программирования в развитии личности
ВЕ Михайличенко
НТУ" ХПИ", 2007
72007
Педагогiка успiху: пiдручник
ОГ Романовський, ВЕ Михайличенко, ЛМ Грень
62011
Pedahohika uspikhu [Pedagogy of success]
OH Romanovskyi, VY Mykhailychenko, LM Hren
Kharkiv: NTU “KhPI”.[in Ukrainian], 2011
52011
Педагогiка успiху
ОГ Романовський, ВЕ Михайличенко, ЛМ Грень
52011
Самосознание как методологическая основа саморазвития личности студента
В Михайличенко, А Осетрова
Новий колегіум, 92-101, 2005
52005
A future specialist’s readiness for professional activity and the role of context learning in its formation
O Romanovskyi, V Mykhailychenko
Теорія і практика управління соціальними системами, 3-8, 2015
32015
Самопрограммирование личности на успех
АГ Романовский, АС Пономарев, ВЕ Михайличенко
Харьков: НТУ ХПИ, 2002
32002
Роль самоефективності в процесі активізації лідерського потенціалу особистості
ВЄ Михайличенко, НВ Полякова
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 179-184, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20