Follow
Valentina Mykhailychenko, Михайличенко Валентина, Михайличенко Валентина Евдокимовна
Valentina Mykhailychenko, Михайличенко Валентина, Михайличенко Валентина Евдокимовна
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Философия достижения успеха
АГ Романовский, ВЕ Михайличенко
НТУ" ХПИ", 2003
91*2003
Роль мотивації навчально-пізнавальної діяльності у формуванні професійної спрямованості студентів
ВЄ Михайличенко, ВВ Полянська
Класичний приватний університет, 2011
772011
Психология развития личности
ВЕ Михайличенко
НТУ" ХПИ", 2015
622015
Педагогіка успіху
ОГ Романовський, ВЄ Михайличенко, ЛМ Грень
НТУ" ХПІ", 2011
592011
Філософія досягнення успіху
ОГ Романовський, ВЄ Михайличенко
Харків: НТУ" ХПІ, 2003
482003
Педагогика лидерства
АГ Романовский, ВЕ Михайличенко, ЛН Грень
НТУ" ХПИ", 2018
382018
Педагогика успеха
АГ Романовский, ВЕ Михайличенко, ЛН Грень
НТУ" ХПИ", 2012
332012
Динаміка мотиваційної структури студентів вищих технічних навчальних закладів і значення цілепокладання у цьому процесі
ВЄ Михайличенко, ЛМ Грень, ВВ Полянська
202014
Pedagogy of success
OG Romanovskiy, VY Mykhailychenko, LM Hrenʹ
NTU" KhPI" Pidruchnyk, 2014
152014
Готовність студентів до саморозвитку: сутність і структура
ВЄ Михайличенко, МВ Канівець
Ukrainian Engineering Pedagogical Academy, 2011
132011
Активизация лидерского потенциала студентов высших учебных заведений в процессе обучения
В Михайличенко, Л Грень
Теорія і практика управління соціальними системами, 57-67, 2017
102017
Психологія тимбілдингу
ОГ Романовський, ВВ Шаполова, ОВ Квасник, ТВ Гура
" Друкарня Мадрид", 2017
102017
Роль нейролингвистического программирования в развитии личности
ВЕ Михайличенко
НТУ" ХПИ", 2007
82007
Саморазвитие личности и механизмы ее самоактуализации: учеб.-метод. пособ
АГ Романовский, АС Пономарев, ВЕ Михайличенко
НТУ ХПИ, 2002
82002
Самосознание как методологическая основа саморазвития личности студента
В Михайличенко, А Осетрова
Новий колегіум, 92-101, 2005
72005
Педагогiка успiху: пiдручник
ОГ Романовський, ВЕ Михайличенко, ЛМ Грень
62011
Pedagogy of leadership: monograph
AG Romanovskiy, VY Mikhailichenko, LN Gren
Kharkiv. Stilizdat Publ, 2018
52018
Роль самоефективності в процесі активізації лідерського потенціалу особистості
ВЄ Михайличенко, НВ Полякова
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 179-184, 2014
52014
Pedahohika uspikhu [Pedagogy of success]
O Romanovskyi, VY Mykhailychenko, LM Hren
Kharkiv: NTU “KhPI”.[in Ukrainian], 2011
52011
Педагогiка успiху
ОГ Романовський, ВЕ Михайличенко, ЛМ Грень
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20