Подписаться
Valentina Mykhailychenko, Михайличенко Валентина, Михайличенко Валентина Евдокимовна
Valentina Mykhailychenko, Михайличенко Валентина, Михайличенко Валентина Евдокимовна
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Філософія досягнення успіху: Навчальний посібник
ОГ Романовський, ВЄ Михайличенко
Харків: НТУ “ХПІ, 2003
63*2003
Роль мотивації навчально-пізнавальної діяльності у формуванні професійної спрямованості студентів
ВЄ Михайличенко, ВВ Полянська
Класичний приватний університет, 2011
582011
Педагогіка успіху
ОГ Романовський, ВЄ Михайличенко, ЛМ Грень
НТУ" ХПІ", 2011
472011
Філософія досягнення успіху:[підручник]
ОГ Романовський, ВЄ Михайличенко
Харків: НТУ «ХПІ, 2007
432007
Педагогика лидерства
АГ Романовский, ВЕ Михайличенко, ЛН Грень
НТУ" ХПИ", 2018
222018
Педагогика успеха
АГ Романовский, ВЕ Михайличенко, ЛН Грень
НТУ" ХПИ", 2012
212012
Динаміка мотиваційної структури студентів вищих технічних навчальних закладів і значення цілепокладання у цьому процесі
ВЄ Михайличенко, ЛМ Грень, ВВ Полянська
НТУ" ХПІ", 2011
172011
Психология развития личности
ВЕ Михайличенко
НТУ" ХПИ", 2015
152015
Готовність студентів до саморозвитку: сутність і структура
ВЄ Михайличенко, МВ Канівець
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 304-310, 2011
132011
Pedagogy of success
OG Romanovskiy, VY Mykhailychenko, LM Gren
NTU" KhPI" Pidruchnyk, 2014
102014
Активизация лидерского потенциала студентов высших учебных заведений в процессе обучения
ВЕ Михайличенко, ЛН Грень
НТУ" ХПІ", 2017
92017
Психология развития личности: монография
ВЕ Михайличенко
ВЕ Михайличенко—Xарьков: ФЛП Бровин АВ, 2015
92015
Роль нейролингвистического программирования в развитии личности
ВЕ Михайличенко
НТУ" ХПИ", 2007
72007
Педагогiка успiху: пiдручник
ОГ Романовський, ВЕ Михайличенко, ЛМ Грень
62011
Самосознание как методологическая основа саморазвития личности студента
В Михайличенко, А Осетрова
Новий колегіум, 92-101, 2005
62005
Pedahohika uspikhu [Pedagogy of success]
OH Romanovskyi, VY Mykhailychenko, LM Hren
Kharkiv: NTU “KhPI”.[in Ukrainian], 2011
52011
Педагогiка успiху
ОГ Романовський, ВЕ Михайличенко, ЛМ Грень
52011
Саморазвитие личности и механизмы ее самоактуализации: Уч.-мет. пособие–Х
АГ Романовский, АС Пономарев, ВЕ Михайличенко
НТУ ХПИ, 2002
42002
A future specialist’s readiness for professional activity and the role of context learning in its formation
O Romanovskyi, V Mykhailychenko
Теорія і практика управління соціальними системами, 3-8, 2015
32015
Роль самоефективності в процесі активізації лідерського потенціалу особистості
ВЄ Михайличенко, НВ Полякова
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 179-184, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20