Роман Черкашин / Roman Cherkashyn
Роман Черкашин / Roman Cherkashyn
Lecya Ukrainka Eastern European Universiti
Подтвержден адрес электронной почты в домене eenu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика навчання силових фізичних вправ студентів вищих навчальних закладів у позааудиторній діяльності
РЄ Черкашин
Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011
132011
Рівень розвитку сили у студентів вищих навчальних закладів
Р Черкашин
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2010
82010
Особливості тренування метальників диска на початковому етапі багаторічної підготовки
РЄ Черкашин
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 356 …, 2008
52008
Участь волинських спортсменів в Олімпійських іграх
Н Карабанова, А Карабанов, Р Черкашин
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2010
42010
Особливості функціонального стану серцево-судинної системи та показників мозкового натрійуретичного пептиду під впливом комплексного лікування у хворих із хронічною серцевою …
НМ Середюк, ГМ Курилів
Галицький лікарський вісник, 77-80, 2013
32013
Вплив нефармакологічних засобів на тренувальну діяльність студентів вищих навчальних закладів
R Cherkashin, A Valkevich, M Bilera, V Matiichuk
Physical education, sport and health culture in modern society, 103-108, 2018
22018
Роль рухливих ігор в удосконаленні навчально-тренувального процесу юних метальників молота на початковому етапі багаторічної підготовки
РЄ Черкашин
Physical education, sport and health culture in modern society, 500-502, 2012
22012
Розвиток силових якостей легкоатлетів-метальників груп підвищення спортивної майстерності за допомогою засобів кросфіту
LC Oksana Savolaynen, Valeriy Kuznetsov, Oleksandr Valkevych, Roman Cherkashyn
Physical education, sports and health culture in modern society, 112-119, 2019
12019
Особливості тренувальної програми з розвитку швидкісно-силових якостей дітей молодшого шкільного віку
Р Черкашин
Нова педагогічна думка, 126-128, 2014
12014
Особливості розвитку швидкісно-силових якостей дітей молодшого шкільного віку за допомогою методу колового тренування
Р Черкашин, В Кузнецов
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2014
12014
Методика розвитку силової підготовки юних спортсменів різної спортивної спеціалізації
Р Черкашин
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2013
12013
Взаємозв’язок розвитку силових якостей із морфофункціональними показниками студентів
Р Черкашин, В Захожий
Нова педагогічна думка, 218-221, 2013
12013
Особливості розвитку стрибучості в учнів груп попередньої базової підготовки з легкої атлетики
Р Черкашин
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2013
12013
Аналіз швидкісно-силової взаємодії спортсмена зі снарядом на прикладі штовхання ядра.
РЄ Черкашин
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2009
12009
Удосконалення швидкісно–силових якостей спринтерів на етапі початкової підготовки
O Savolainen, V Kuznetsov, O Valkevych, R Cherkashyn, N Karabanova
Physical education, sport and health culture in modern society, 117-123, 2019
2019
Взаємозвʼязки силової підготовленості та морфо функціонального стану молоді
L Cherkashyna, R Cherkashyn
Physical education, sport and health culture in modern society, 77-83, 2019
2019
Взаємозв'язки силової підготовленості та морфо функціонального стану молоді
Л Черкашина, Р Черкашин
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 77-83, 2019
2019
СИЛОВА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФІ ЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ІШ Роман Черкашин
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ Збірник тез доповідей І …, 2018
2018
Рівень розвитку силових здібностей та мотиваційно-ціннісних орієнтацій дівчат старшого шкільного віку
L Cherkashina, R Cherkashin, A Sitovskiy
Physical education, sport and health culture in modern society, 96-101, 2018
2018
Стан розвитку сили дівчат старшого шкільного віку.
АС Людмила Черкашина, Роман Черкашин
Фізична активність і якість життя людини : збірник тез доповідей ІІ …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20