Подписаться
Роман Черкашин / Roman Cherkashyn
Роман Черкашин / Roman Cherkashyn
Lecya Ukrainka Eastern European Universiti
Подтвержден адрес электронной почты в домене eenu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика навчання силових фізичних вправ студентів вищих навчальних закладів у позааудиторній діяльності
РЄ Черкашин
ступеня канд. пед. наук: 13.00. 02/РЄ Черкашин.–Луцьк, 2011.–19 с, 2011
112011
Рівень розвитку сили у студентів вищих навчальних закладів
Р Черкашин
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2010
92010
Участь волинських спортсменів в Олімпійських іграх
Н Карабанова, А Карабанов, Р Черкашин
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2010
52010
Особливості тренування метальників диска на початковому етапі багаторічної підготовки
Р Черкашин
Physical education, sport and health culture in modern society 3, 357-360, 2008
42008
Вплив нефармакологічних засобів на тренувальну діяльність студентів вищих навчальних закладів
R Cherkashin, A Valkevich, M Bilera, V Matiichuk
Physical education, sport and health culture in modern society, 103-108, 2018
22018
Роль рухливих ігор в удосконаленні навчально-тренувального процесу юних метальників молота на початковому етапі багаторічної підготовки
РЄ Черкашин
Physical education, sport and health culture in modern society, 500-502, 2012
22012
Особливості тренувальної програми з розвитку швидкісно-силових якостей дітей молодшого шкільного віку
Р Черкашин
Нова педагогічна думка, 126-128, 2014
12014
Особливості розвитку швидкісно-силових якостей дітей молодшого шкільного віку за допомогою методу колового тренування
Р Черкашин, В Кузнецов
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2014
12014
Методика розвитку силової підготовки юних спортсменів різної спортивної спеціалізації
Р Черкашин
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2013
12013
Взаємозв’язок розвитку силових якостей із морфофункціональними показниками студентів
Р Черкашин, В Захожий
Нова педагогічна думка, 218-221, 2013
12013
Особливості розвитку стрибучості в учнів груп попередньої базової підготовки з легкої атлетики
Р Черкашин
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2013
12013
Аналіз швидкісно-силової взаємодії спортсмена зі снарядом на прикладі штовхання ядра.
РЄ Черкашин
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2009
12009
Особливості функціонального стану серцево-судинної системи під час розумової праці.
МЮ Мордик, РЄ Черкашин
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2007
12007
Determination of the level of physical fitness in speed-strength types of athletics using testing exercises
РЄ Черкашин, ОВ Валькевич, ВС Добринський, ВІ Яковів
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2022
2022
Визначення рівня фізичної підготовленості у швидкісно-силових видах легкої атлетики за допомогою тестувальних вправ
РЄ Черкашин, ОВ Валькевич, ВС Добринський, ВІ Яковів
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2022
2022
The attitude of parents to the observance of the components of a healthy lifestyle for their child
ІВ Бакіко, РЄ Черкашин, ВІ Яковів
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2021
2021
Підвищення спортивної майстерності метальників молота 15–16 років засобами швидкісно-силової спрямованості
А Янчук, Р Черкашин
Фізична культура, спорт і здоров’я людини, 2021
2021
Підвищення рівня спеціальної фізичної підготовленості штовхальників ядра 16–17 років у підготовчому періоді
Н Сеник, Р Черкашин
Фізична культура, спорт і здоров’я людини, 2021
2021
Ставлення батьків до дотримання складових здорового способу життя своєї дитини
ІВ Бакіко, РЄ Черкашин, ВІ Яковів
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2021
2021
Ващук ЛМ, канд. пед. наук, доцент, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. Вольчинський АЯ, канд. наук з фіз. вих. і спорту, доцент
РЄ Черкашин
WEB сторінка електроного видання: http://enpuir. npu. edu. ua; http://spppc …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20