Follow
Юрій Туранов / Yurii Turanov
Юрій Туранов / Yurii Turanov
доцент технологічної освіти та охорони праці, Тернопільський університет
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін: дис.... канд. пед. наук: 13.00. 04
КП Осадча
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2010
113*2010
Науково-дослідна робота в закладах освіти: метод. посібник
ЮО Туранов, ВІ Уруський
Тернопіль: Астон, 2001
112001
Використання ресурсів мережі internet майбутніми вчителями фізичної культури та фахівцями фізичної культури і спорту
ЮО Туранов, ВІ Рак
Физико-математическое образование, 161-165, 2018
32018
Використання ресурсів мережі Інтернет студентами педагогічного вищого навчального закладу
РМ Горбатюк, ЮО Туранов, ВІ Рак
32015
Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій до використання електроінструменту
ГВ Терещук, ЮО Туранов, ВВ Понятишин
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2016
22016
Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання майбутніх учителів проектуванню виробів
Ю Туранов, А Дутка
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2007
22007
Analysis of the Target Use and Tools of Information Communication Technologies by Students of Pedagogical Specialties
V Rak, O Potapchuk, Y Turanov, Y Franko, I Lutsyk, A Uruskyi
2022 12th International Conference on Advanced Computer Information…, 2022
12022
Формирование профессиональной компетентности будущих учителей технологий на основе проектной технологии
ЮА Туранов
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2011
12011
Інформаційна складова у формуванні професійних компетентностей майбутніх учителів та інженерів-педагогів
ЮО Туранов, ВІ Рак
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2009
12009
Педагогічна практика як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання
Ю Туранов, А Пашинський
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2007
12007
Наступність підготовки кваліфікованих робітників і здобувачів вищої освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Будівництво та зварювання)
ЮО Туранов, ТП Сорока
2023
Передумови реалізації освітньої програми будівництво та зварювання в Тернопільському національному педагогічному універcитеті імені Володимира Гнатюка
ТП Сорока, ЮО Туранов
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Реалізація компетентнісного підходу при підготовці кваліфікованих робітників зварювального виробництва
ПВ Грицюк, ЮО Туранов
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Проблема кадрового забезпечення Західного регіону України працівниками робітничих професій галузі будівництва
ЮО Туранов, ТП Сорока, ЮВ Сокотов, РМ Монько
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Підготовка майбутніх учителів технологій до проєктування та виготовлення виробів на верстатах з цифровим програмним керуванням
АВ Уруський, ЮО Туранов
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
2022
Changes in the trends in the use of information and communication tools for future professional and technological education specialists
Ю Туранов, В Рак, І Луцик, Ю Франко
Фізико-математична освіта 33 (1), 52-56, 2022
2022
Зміни в тенденціях використання інформаційно-комунікаційних засобів навчання майбутніх фахівців професійної та технологічної освіти
ЮО Туранов, ВІ Рак, ІБ Луцик, ЮП Франко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2022
2022
Формування готовності до використання ручного електрифікованого інструменту у майбутніх учителів трудового навчання та технологій
ЮО Туранов
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ І РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Y Turanov, A Uruskyi
Освітологічний дискурс, 240-252, 2019
2019
Підготовка майбутніх учителів і реалізація індивідуального підходу до учнів на уроках трудового навчання та технологій
ЮО Туранов, АВ Уруський
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20