Підписатись
Yulia Shepeta Юлія Шепета
Yulia Shepeta Юлія Шепета
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia Вінницький національний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Analysis of carbohydrates content in the plant components of antidiabetic herbal mixture by GC-MS
A Savych, M Duchenko, Y Shepeta, A Davidenko, O Polonets
Pharmacia 68, 721, 2021
142021
Analysis of carbohydrates content in the plant components of antidiabetic herbal mixture by GC-MS. Pharmacia 68 (4): 721–730
A Savych, M Duchenko, Y Shepeta, A Davidenko, O Polonets
52021
Synthesis and biological activity evaluation of new thiazolidinone-diclofenac hybrid molecules
PGRL Yulia Shepeta, Andrii Lozynskyi, Marta Sulyma, Ihor Nektegayev
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements 195 (10), 836-841, 2020
52020
Synthesis and anti-inflammatory activity evaluation of rhodanine derivatives with 2-(2, 6-dichlorophenylamino)-phenylacetamide fragment in molecules
YL Shepeta, MI Lelyukh, BS Zimenkovsky, IO Nektegayev, RB Lesyk
Фармацевтичний часопис, 5-14, 2018
42018
Synthesis and evaluation of biological activity of rhodanine-pyrazoline hybrid molecules with 2-(2, 6-dichlorophenylamino)-phenylacetamide fragment
YL Shepeta, AV Lozynskyi, ZV Tomkiv, P Grellier, RB Lesyk
Biopolymers & Cell 36 (2), 133-145, 2020
22020
Синтез нових похідних 4Н-1, 2, 4-тріазол-3-тіолу з 2-(2, 6-дихлорофеніламіно) бензильним фрагментом у молекулах та їхня протизапальна активність
ЮЛ Шепета, МІ Лелюх, БС Зіменковський, РБ Лесик
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 18-25, 2016
22016
5-[4-(tert-Butyl) cyclohexylidene]-2-thioxothiazolidin-4-one
S Holota, A Lozynskyi, Y Konechnyi, Y Shepeta, R Lesyk
Molbank 2021 (4), M1281, 2021
12021
Synthesis and structure elucidation of thiopyrano [2, 3-d] thiazole-6-carbonitriles as adducts of Michael reaction
A Lozynskyi, I Yushyn, Y Shepeta, O Karpenko, AK Gzella, R Lesyk
Journal of Molecular Structure 1256, 132574, 2022
2022
Synthesis and Biological Activity Evaluation of Novel 5-Methyl-7-phenyl-3H-thiazolo[4,5-b]pyridin-2-ones
A Lozynskyi, Y Konechnyi, J Senkiv, I Yushyn, D Khyluk, O Karpenko, ...
Scientia Pharmaceutica 89 (4), 52, 2021
2021
2-[2-(2,6-)-феніл]-N-{5-[5-(4-метоксифеніл)-3-нафтален-2-іл-4,5- дигідро-піразол-1-ілметилен]-4-оксо-2-тіоксо-тіазолідин-3-іл}-ацетамід, що проявляє протипухлинну активність
ЛРБ Шепета Ю.Л., Зіменковський Б.С., Полонець О.В., Очеретнюк А.О ...
2020
Синтез і біологічна активність нових роданін-тріазольних кон’югатів із 2-(2, 6-дихлорофеніламіно) бензильним фрагментом у молекулах
YL Shepeta, OM Roman, IO Nektiehaiev, RB Lesyk
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики, 206-213, 2020
2020
Дослідження антиексудативної активності S-алкілованих похідних 1, 3, 4-оксадіазол-2-тіолу
ЮЛ Шепета, АВ Лозинський, ІО Нектєгаєв, РБ Лесик
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 266-269, 2019
2019
Дослідження антиексудативної активності S-алкілованих похідних 1, 3, 4-оксадіазол-2-тіолу
YL Shepeta, AV Lozynskyi, IO Nektiehaiev, RB Lesyk
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики, 2019
2019
СИНТЕЗ ТА ОЦІНКА ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ РОДАНІНУ З 2-(2,6-ДИХЛОРОФЕНІЛАМІНО)ФЕНІЛАЦЕТАМІДНИМ ФРАГМЕНТОМ У МОЛЕКУЛАХ
РБЛ Ю.Л. Шепета, М.І. Лелюх, І.О. Нєктєгаєв, Б.С. Зіменковський
Фармацевтичний часопис, 5-14, 2018
2018
5-(4-Карбоксиметилбензиліден)-3-{2-[2-(2,6-дихлорофеніламіно)феніл]ацетиламіно}-2-тіоксотіазолідин-4-он, що виявляє антиексудативну активність
РБЛ Ю.Л. Шепета, М.І. Лелюх, І.О. Нєктєгаєв, О.Б. Пошивак, О.Р. Піняжко
2018
Синтез та оцінка протизапальної активності похідних роданіну з 2-(2, 6 дихлорофеніламіно) фенілацетамідним фрагментом у молекулах
ЮЛ Шепета, МІ Лелюх, БС Зіменковський, ІО Нєктєгаєв, РБ Лесик
Фармацевтичний часопис, 5-14, 2018
2018
Синтез s-алкільованих похідних 1, 3, 4-оксадіазол-2-тіолу з фрагментами диклофенаку та ібупрофену в молекулах
ЮЛ Шепета, МІ Лелюх, ОМ Роман, БС Зіменковський, РБ Лесик
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 81-87, 2015
2015
Синтез, перетворення та біологічна активність похідних 4-тіазолідинону, оксадіазолу та тріазолу з фрагментами нестероїдних протизапальних засобів диклофенаку та ібупрофену в …
ЮЛ Шепета
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18