Yulia Shepeta Юлія Шепета
Yulia Shepeta Юлія Шепета
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnitsya Вінницький національний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
SYNTHESIS AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY EVALUATION OF RHODANINE DERIVATIVES WITH 2-(2, 6-DICHLOROPHENYLAMINO)-PHENYLACETAMIDE FRAGMENT IN MOLECULES
YL Shepeta, MI Lelyukh, BS Zimenkovsky, IO Nektegayev, RB Lesyk
Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського МОЗ …, 2018
32018
Синтез нових похідних 4Н-1, 2, 4-тріазол-3-тіолу з 2-(2, 6-дихлорофеніламіно) бензильним фрагментом у молекулах та їхня протизапальна активність
YL Shepeta, MI Lelyukh, BS Zimenkovsky, RB Lesyk
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики, 2016
22016
Synthesis and biological activity evaluation of new thiazolidinone-diclofenac hybrid molecules
PGRL Yulia Shepeta, Andrii Lozynskyi, Marta Sulyma, Ihor Nektegayev
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements 195 (10), 836-841, 2020
2020
Синтез и оценка биологической активности роданин-пиразолиновых гибридных молекул с 2-(2, 6-дихлорофениламино) фенилацетамидным фрагментом
ЮЛ Шепета, АВ Лозинский, ЗВ Томкив, Ф Грэлье, РБ Лесык
Biopolymers and Cell 36 (2), 133-145, 2020
2020
Синтез та оцінка біологічної активності роданін-піразолінових гібридних молекул
ЮЛ Шепета, АВ Лозинський, ЗВ Томків, Ф Грельє, РБ Лесик
Biopolymers and Cell 36 (2), 133-145, 2020
2020
Synthesis and evaluation of biological activity of rhodanine-pyrazoline hybrid molecules with 2-(2, 6-dichlorophenylamino)-phenylacetamide fragment
YL Shepeta, AV Lozynskyi, ZV Tomkiv, P Grellier, RB Lesyk
Biopolymers & Cell 36 (2), 133, 2020
2020
Синтез і біологічна активність нових роданін-тріазольних кон’югатів із 2-(2, 6-дихлорофеніламіно) бензильним фрагментом у молекулах
YL Shepeta, OM Roman, IO Nektiehaiev, RB Lesyk
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики, 2020
2020
ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИЭКССУДАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ S-АЛКИЛИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 1, 3, 4-ОКСАДИАЗОЛ-2-ТИОЛА
ЮЛ Шепета, АВ Лозинский, ИА Нектегаев, РБ Лесык
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики 12 (3), 266-269, 2019
2019
Дослідження антиексудативної активності S-алкілованих похідних 1, 3, 4-оксадіазол-2-тіолу
ЮЛ Шепета, АВ Лозинський, ІО Нектєгаєв, РБ Лесик
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 266-269, 2019
2019
Дослідження антиексудативної активності S-алкілованих похідних 1, 3, 4-оксадіазол-2-тіолу
YL Shepeta, AV Lozynskyi, IO Nektiehaiev, RB Lesyk
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики, 2019
2019
СИНТЕЗ ТА ОЦІНКА ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ РОДАНІНУ З 2-(2, 6-ДИХЛОРОФЕНІЛАМІНО) ФЕНІЛАЦЕТАМІДНИМ ФРАГМЕНТОМ У МОЛЕКУЛАХ
YL Shepeta, MI Lelyukh, BS Zimenkovsky, IO Nektegayev, RB Lesyk
Фармацевтичний часопис, 6-15, 2018
2018
Синтез новых производных 4Н-1, 2, 4-триазол-3-тиола с 2-(2, 6-дихлорофениламино) бензильным фрагментом в молекулах и их противовоспалительная активность
ЮЛ Шепета, МІ Лелюх, БС Зіменковський, РБ Лесик
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 18-25, 2016
2016
Синтез s-алкільованих похідних 1, 3, 4-оксадіазол-2-тіолу з фрагментами диклофенаку та ібупрофену в молекулах
ЮЛ Шепета, МІ Лелюх, ОМ Роман, БС Зіменковський, РБ Лесик
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 81-87, 2015
2015
Синтез, перетворення та біологічна активність похідних 4-тіазолідинону, оксадіазолу та тріазолу з фрагментами нестероїдних протизапальних засобів диклофенаку та ібупрофену в …
ЮЛ Шепета
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14