Микола Грабовський, Mykola Grabovskiy, https://orcid.org/0000-0002-8494-7896
Микола Грабовський, Mykola Grabovskiy, https://orcid.org/0000-0002-8494-7896
Білоцерківський національний агрраний університет (БНАУ), Bila Tserkva National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адаптація вихідного матеріалу кукурудзи плазми Лакауне до умов степової зони України
МБ Грабовський
Інститут зернового господарства УААН України, 2006
92006
Перспективи виробництва біогазу з сумішей гнойових відходів тваринництва та рослинної сировини в Україні
ПП Кучерук, ЮБ Матвєєв, ТВ Ходаківська, МБ Грабовський
Пром. Теплотехніка 35 (1), 107-113, 2013
82013
Сівба кукурудзи
МБ Грабовський
Агробізнес сьогодні, 20-22, 2011
72011
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СУМІСНИХ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ І СОРГО ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД БУР’ЯНІВ
МБ ГРАБОВСЬКИЙ, ТО ГРАБОВСЬКА, СВ ОБРАЖІЙ
Агробіологія, 28-36, 2016
62016
Вплив гідротермічних умов вегетації на урожайність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах Центрального лісостепу України
МБ Грабовський, ТО Грабовська, СВ Ображій
Агробіологія. Збірник наукових праць, 57-62, 2014
5*2014
Вплив густоти стояння рослин на прояв господарсько-цінних ознак та продуктивність соняшнику в умовах центрального Лісостепу України
МБ Грабовський
Бюлетень Інституту зернового господарства, 88-91, 2010
52010
Формування продуктивності сорго цукрового під впливом строків сівби
Б Грабовський, М, О Грабовська, Т, А Козак, Л, С Городецький, О, ...
Ukrainian Journal of Ecology 7 (4), 500-505, 2017
42017
Формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості під впливом строків сівби
МБ Грабовський, ТО Грабовська, СВ Ображій
Агробіологія. Збірник наукових праць, 81-86, 2014
42014
Обґрунтування строків сівби кукурудзи в сумісних посівах з сорго цукровим
МБ Грабовський
Агробіологія, 67-76, 2018
32018
Вплив удобрення на формування врожаю гібридів кукурудзи
НМ Рудавська, РМ Гук
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 123-134, 2017
32017
Formation of sugar sorgo productivity under the influence of sowing terms
MB Grabovskiy, TO Grabovskaya, LA Kozak, OS Gorodetskyi, LV Bohatyr
Ukrainian Journal of Ecology 7 (4), 500-505, 2017
32017
ВПЛИВ ЗАХОДІВ КОНТРОЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ БУР’ЯНІВ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК КУКУРУДЗИ
МБ ГРАБОВСЬКИЙ
Агробіологія, 45-54, 2017
32017
Удобрення кукурудзи: на часі економія
МБ Грабовський
The Ukrainian Farmer, 2016
32016
Добір на скоростиглість у гібридних популяціях, одержаних за участю ліній гетерозисної групи Лакауне
МБ Грабовський, НА Боденко, ОП Олізько, ТО Грабовська
Бюлетень ІЗГ УААН, 31-34, 2007
32007
Вплив площі живлення рослин сорго цукрового та кукурудзи на їх ріст, розвиток та урожайність зеленої маси в сумісних посівах
МБ Грабовський, ЮВ Федорук, ЛА Правдива, ТО Грабовська
Наукові доповіді НУБіП України, 2018
22018
Miscanthus productivity formation for biofuel production that depending of differs on density of standing plants
S Vakhnyi, V Khakhula, Y Fedoruk, M Grabovskyi, LA Herasymenko
Plant Archives, 2018
22018
Рост и развитие сорго сахарного и кукурузы в совместных посевах [Електронний ресурс]
НБ Грабовский
Электронный периодический научный журнал «SCI-ARTICLE. RU, 83-89, 2018
22018
Регулювання рівня забуряненості посівів сорго цукрового агротехнічними і хімічними методами
МБ Грабовський
Карантин і захист рослин, 33-37, 2018
22018
Перспективи аграрної галузі в контексті інтеграційних процесів з ЄС
РС Грабовський, ОО Дадак, ЮМ Музичка, РП Дудяк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
22017
Производительность сорго сахарного и выход биогаза в зависимости от гидротермических условий вегетационного периода
НБ Грабовский
Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта, 22-28, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20