Микола Грабовський, Mykola Grabovskiy, https://orcid.org/0000-0002-8494-7896
Микола Грабовський, Mykola Grabovskiy, https://orcid.org/0000-0002-8494-7896
Білоцерківський національний агрраний університет (БНАУ), Bila Tserkva National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адаптація вихідного матеріалу кукурудзи плазми Лакауне до умов степової зони України
МБ Грабовський
Інститут зернового господарства УААН України, 2006
92006
Перспективи виробництва біогазу з сумішей гнойових відходів тваринництва та рослинної сировини в Україні
ПП Кучерук, ЮБ Матвєєв, ТВ Ходаківська, МБ Грабовський
Пром. Теплотехніка 35 (1), 107-113, 2013
82013
Сівба кукурудзи
МБ Грабовський
Агробізнес сьогодні, 20-22, 2011
72011
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СУМІСНИХ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ І СОРГО ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД БУР’ЯНІВ
МБ ГРАБОВСЬКИЙ, ТО ГРАБОВСЬКА, СВ ОБРАЖІЙ
Агробіологія, 28-36, 2016
62016
Вплив густоти стояння рослин на прояв господарсько-цінних ознак та продуктивність соняшнику в умовах центрального Лісостепу України
МБ Грабовський
Бюлетень Інституту зернового господарства, 88-91, 2010
52010
Формування продуктивності сорго цукрового під впливом строків сівби
Б Грабовський, М, О Грабовська, Т, А Козак, Л, С Городецький, О, ...
Ukrainian Journal of Ecology 7 (4), 500-505, 2017
42017
Формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості під впливом строків сівби
МБ Грабовський, ТО Грабовська, СВ Ображій
Агробіологія. Збірник наукових праць, 81-86, 2014
42014
Обґрунтування строків сівби кукурудзи в сумісних посівах з сорго цукровим
МБ Грабовський
Агробіологія, 67-76, 2018
32018
ВПЛИВ ЗАХОДІВ КОНТРОЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ БУР’ЯНІВ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК КУКУРУДЗИ
МБ ГРАБОВСЬКИЙ
Агробіологія, 45-54, 2017
32017
Удобрення кукурудзи: на часі економія
МБ Грабовський
The Ukrainian Farmer, 2016
32016
Вплив гiдротермiчних умов вегетацiї на урожайнiсть гiбридiв кукурудзи рiзних груп стиглостi в умовах Центрального Лiсостепу України.
МБ Грабовський, ТО Грабовська, СВ Ображiй
Агробiологiя, 57, 2014
32014
Вплив гідротермічних умов вегетації на урожайність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах Центрального лісостепу України
МБ Грабовський, ТО Грабовська, СВ Ображій
Агробіологія. Збірник наукових праць, 57-62, 2014
32014
Добір на скоростиглість у гібридних популяціях, одержаних за участю ліній гетерозисної групи Лакауне
МБ Грабовський, НА Боденко, ОП Олізько, ТО Грабовська
Бюлетень ІЗГ УААН, 31-34, 2007
32007
Вплив площі живлення рослин сорго цукрового та кукурудзи на їх ріст, розвиток та урожайність зеленої маси в сумісних посівах
МБ Грабовський, ЮВ Федорук, ЛА Правдива, ТО Грабовська
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2018
22018
Miscanthus productivity formation for biofuel production that depending of differs on density of standingplants
S Vakhnyi, V Khakhula, Y Fedoruk, M Grabovskyi, L Herasymenko, ...
Plant Archives 18 (2), 1920-1924, 2018
22018
Рост и развитие сорго сахарного и кукурузы в совместных посевах [Електронний ресурс]
НБ Грабовский
Электронный периодический научный журнал «SCI-ARTICLE. RU, 83-89, 2018
22018
Регулювання рівня забуряненості посівів сорго цукрового агротехнічними і хімічними методами
МБ Грабовський
Карантин і захист рослин, 33-37, 2018
22018
Вплив удобрення на формування врожаю гібридів кукурудзи
НМ Рудавська, РМ Гук
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 123-134, 2017
22017
Formation of sugar sorgo productivity under the influence of sowing terms
MB Grabovskiy, TO Grabovskaya, LA Kozak, OS Gorodetskyi, LV Bohatyr
Ukrainian Journal of Ecology 7 (4), 500-505, 2017
22017
Производительность сорго сахарного и выход биогаза в зависимости от гидротермических условий вегетационного периода
НБ Грабовский
Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта, 22-28, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20