Микола Грабовський, Mykola Grabovskiy, https://orcid.org/0000-0002-8494-7896
Микола Грабовський, Mykola Grabovskiy, https://orcid.org/0000-0002-8494-7896
Білоцерківський національний агрраний університет (БНАУ), Bila Tserkva National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адаптація вихідного матеріалу кукурудзи плазми Лакауне до умов степової зони України
МБ Грабовський
Інститут зернового господарства УААН України, 2006
102006
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СУМІСНИХ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ І СОРГО ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД БУР’ЯНІВ
МБ ГРАБОВСЬКИЙ, ТО ГРАБОВСЬКА, СВ ОБРАЖІЙ
Агробіологія, 28-36, 2016
82016
Сівба кукурудзи
МБ Грабовський
Агробізнес сьогодні, 20-22, 2011
82011
Вплив гідротермічних умов вегетації на урожайність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах Центрального лісостепу України
МБ Грабовський, ТО Грабовська, СВ Ображій
Агробіологія. Збірник наукових праць, 57-62, 2014
72014
Перспективи виробництва біогазу з сумішей гнойових відходів тваринництва та рослинної сировини в Україні
ПП Кучерук, ЮБ Матвєєв, ТВ Ходаківська, МБ Грабовський
Промислова теплотехніка 35 (1), 107-113, 2013
72013
Вплив густоти стояння рослин на прояв господарсько-цінних ознак та продуктивність соняшнику в умовах центрального Лісостепу України
МБ Грабовський
Бюлетень Інституту зернового господарства, 88-91, 2010
62010
Формування продуктивності сорго цукрового під впливом строків сівби
Б Грабовський, М, О Грабовська, Т, А Козак, Л, С Городецький, О, ...
Ukrainian Journal of Ecology 7 (4), 500-505, 2017
52017
Удобрення кукурудзи: на часі економія
МБ Грабовський
The Ukrainian Farmer, 2016
52016
Формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості під впливом строків сівби
МБ Грабовський, ТО Грабовська, СВ Ображій
Агробіологія. Збірник наукових праць, 81-86, 2014
52014
Вплив удобрення на формування врожаю гібридів кукурудзи
НМ Рудавська, РМ Гук
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 123-134, 2017
42017
ВПЛИВ ЗАХОДІВ КОНТРОЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ БУР’ЯНІВ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК КУКУРУДЗИ
МБ ГРАБОВСЬКИЙ
Агробіологія, 45-54, 2017
42017
Добір на скоростиглість у гібридних популяціях, одержаних за участю ліній гетерозисної групи Лакауне
МБ Грабовський, НА Боденко, ОП Олізько, ТО Грабовська
Бюлетень ІЗГ УААН, 31-34, 2007
42007
Вплив площі живлення рослин сорго цукрового та кукурудзи на їх ріст, розвиток та урожайність зеленої маси в сумісних посівах
МБ Грабовський, ЮВ Федорук, ЛА Правдива, ТО Грабовська
Наукові доповіді НУБіП України, 2018
32018
Обґрунтування строків сівби кукурудзи в сумісних посівах з сорго цукровим
МБ Грабовський
Агробіологія, 67-76, 2018
32018
Вплив площі живлення рослин сорго цукрового на водоспоживання та формування біометричних і фотосинтетичних показників
МБ Грабовський, ТО Грабовська, ЛА Герасименко
Зрошувальне землеробство: зб. наук. пр, 130, 2017
32017
Formation of sugar sorgo productivity under the influence of sowing terms
MB Grabovskiy, TO Grabovskaya, LA Kozak, OS Gorodetskyi, LV Bohatyr
Ukrainian Journal of Ecology 7 (4), 500-505, 2017
32017
Efficiency of basic cultivation and fertilization for winter rye organic growing on peat-gley soils in the Left bank of Forest Steppe
AV Yezerkovskyi, LV Bogatyr, VM Karaulna, LA Kozak, MB Grabovskyi, ...
Ukrainian Journal of Ecology 8 (2), 128-133, 2018
22018
Miscanthus productivity formation for biofuel production that depending of differs on density of standing plants
S Vakhnyi, V Khakhula, Y Fedoruk, M Grabovskyi, LA Herasymenko
Plant Archives, 2018
22018
Influence of agrotechnical and chemical measures on weediness in sweet Sorghum crops (Sorghum Bicolor) and the output of biogas
M Grabovskyi, Y Fedoruk, L Pravdyva, T Grabovska, N Fedoruk
EurAsian Journal of BioSciences Eurasia J Biosci, 2018
22018
Рост и развитие сорго сахарного и кукурузы в совместных посевах
НБ Грабовский
Электронный периодический рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE. RU», 83, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20