Світлана Корнєва / Svitlana Kornieva
Світлана Корнєва / Svitlana Kornieva
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (Petro Mohyla Black Sea National University)
Підтверджена електронна адреса в chmnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концепт МЕНТАЛІТЕТ/МЕНТАЛЬНІСТЬ в англійській, французькій та українській мовах
СЄ Корнєва
22013
Мовні засоби відображення цінностей в українських народних казках
СЄ Корнєва
Актуальні питання лінгвістики, професійної лігводидактики, психології і …, 2018
2018
Языковые средства репрезентации убеждений в речах современных известных британцев
СЕ Корнева
Science, research, development. Philology, sociology and culturology …, 2018
2018
Экспликация понятия «mentalité» во французском языке
СЕ Корнева
Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej …, 2017
2017
Семантична сполучуваність лексем “mentality”, “mentalité”, “менталітет” і “ментальність”
СЄ Корнєва
Наукові записки. Серія: «Філологічні науки (мовознавство)»., 241-245, 2016
2016
Структурна репрезентація концепту MENTALITY в англійській мові.
СЄ Корнєва
Науковий вісник інноваційних технологій. Збірник наукових праць., 82-88, 2016
2016
Інтерпретація лексем «менталітет» і «ментальність» україномовними носіями
СЄ Корнєва
Наукові записки. Серія: «Філологічні науки (мовознавство)»., 485-491, 2015
2015
Семантичний зміст лексем "mentality", "mentalité", "менталітет" і "ментальність" у трьох мовах
СЄ Корнєва
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія …, 2015
2015
Основні складники дослідження мовної ментальності
СЄ Корнєва
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. 23 (21(2)), 47-52, 2015
2015
Концепт MENTALITY / MENTATION у науковому дискурсі (на матеріалі англомовних наукових періодичних видань)
СЄ Корнєва
Наукові записки. Серія „Філологічна”. Матеріали міжнародної науково …, 2010
2010
Лінгвокультурний зміст концепту mentalité у французькій мові (на матеріалі побутового та наукового дискурсів)
СЄ Корнєва
Новітня філологія: Журнал., 86-98, 2010
2010
Концепт mentality / mentation у науковому дискурсі (на матеріалі наукових періодичних видань)
СЄ Корнєва
Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер …, 2010
2010
Концепт МЕНТАЛІТЕТ/ МЕНТАЛЬНІСТЬ у побутовому розумінні (на матеріалі україномовної масової періодики)
СЄ Корнєва
Теоретические и прикладные проблемы русской филологии: научно-методический …, 2009
2009
Прототип концепту МЕНТАЛІТЕТ/МЕНТАЛЬНІСТЬ (на матеріалі фразеологізмів української, англійської та французької мов)
СЄ Корнєва
Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст., 127-135, 2008
2008
Концепт МЕНТАЛІТЕТ/МЕНТАЛЬНІСТЬ (на матеріалі фразеологічних одиниць української мови)
СЄ Корнєва
МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал)., 169-176, 2008
2008
Фреймова організація фразеологічних одиниць на позначення рис характеру людини (на матеріалі української мови)
СЄ Корнєва
Культура народов Причерноморья: Научный журнал. 1 (№ 137), 157-160, 2008
2008
Менталітет / ментальність українського народу в соціально-побутовій казці
СЄ Корнєва
Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: „Філологічні …, 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17