Юлія Даниленко (Iuliia Danylenko)
Юлія Даниленко (Iuliia Danylenko)
Інститут водних проблем і меліорації НААН
Підтверджена електронна адреса в bigmir.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Influence of evapotranspiration assessment on the accuracy of moisture transport modeling under the conditions of sprinkling irrigation in the south of Ukraine
MI Romashchenko, VO Bohaienko, TV Matiash, VP Kovalchuk, ...
Archives of Agronomy and Soil Science 66 (10), 1424-1435, 2020
72020
Удосконалення інтегрованого управління водними ресурсами України за басейновим принципом
МІ Ромащенко, ЮО Михайлов, СМ Лютницький, ЮЮ Дантенко
Меліорація і водне господарство, 169-178, 2011
62011
Водна безпека—запорука сталого розвитку України
МІ Ромащенко, МВ Яцюк, СА Шевчук, АМ Шевченко, ЮЮ Даниленко, ...
Вісник аграрної науки, 177-185, 2018
32018
Оцінювання водоресурсного потенціалу сільських територій
ЮО Михайлов, ЮЮ Даниленко, СМ Лютницький
Меліорація і водне господарство, 163-170, 2013
12013
Monitoring of soil moisture in the south of Ukraine using active and passive remote sensing data
I Danylenko, V Bohaienko
Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XXII 11528, 1152807, 2020
2020
Development of scientific basis for water management in agrolandscapes
YO Mikhailov, AM Shevchenko, IY Danylenko, SM Liutnytskyi, ...
Land Reclamation and Water Management, 9-16, 2019
2019
16.1. Методология идентификации величины водоресурсного потенциала и выявления закономерностей его пространственных изменений
ЮА Михайлов, ЮЮ Даниленко, СМ Лютницкий
Природообустройство Полесья, 366-368, 2018
2018
16.2. Оценка и типизация сельских территорий по величине водоресурсного потенциала на примере Ровенской области
ЮА Михайлов, ЮЮ Даниленко, СМ Лютницкий
Природообустройство Полесья, 368-376, 2018
2018
Water balance as a form of scenario for irrigation water use management
YO Mykhaylov, AM Shevchenko, IY Danylenko, SN Liutnytskyi, ...
Land Reclamation and Water Management, 2016
2016
Застосування спектральних індексів для оцінювання вологозабезпеченості культур за умов зрошення
АМ Шевченко, ОВ Власова, ЮЮ Даниленко
Меліорація і водне господарство, 212-218, 2014
2014
Приближение информационных данных с использованием методики псевдообращения
ВО Богаєнко, ЮЮ Даниленко, ГС Финин
Інформаційні технології та комп ‘ютерна інженерія, 62-66, 2012
2012
Інтерполяція геоінформаційних даних з використанням методу функцій Гріна
ВО Богаєнко, ЮЮ Даниленко, ГС Фінін
Доповіді НАН України, 2012
2012
Iнтерполяцiя геоiнформацiйних даних з використанням методу функцiй Грiна
ВО Богаєнко, ЮЮ Даниленко, ГС Фiнiн
Доповіді Національної академії наук України, 30-33, 2012
2012
Наближення геоінформаційних даних з використанням методики псевдообернення
ВО Богаєнко, ЮЮ Даниленко, ГС Фінін
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, 62-66, 2012
2012
Типизация орошаемых агроландшафтов по естественным мелиораивным свойствам
ЮЮ Даниленко
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 89-91, 2011
2011
Меліоративні властивості агроландшафтів України
ЮО Михайлов, ЮЮ Даниленко, СМ Лютницький
Меліорація і водне господарство, 9-19, 2010
2010
Дослідження агроландшафтів зрошуваних територій за даними дистанційного зондування земної поверхні
ЮЮ Даниленко
Меліорація і водне господарство, 36-44, 2009
2009
Patterns of Changes in Soil Moisture Content Depending on Agrolandscapes Structure in Southern Ukraine
I Danylenko, V Bohaienko
Iнформатика та кiбернетика
ВО Богаєнко, ЮЮ Даниленко, ГС Фiнiн, ВП Марценюк, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19