Роман Антонович Третяк, Tretiak Roman
Роман Антонович Третяк, Tretiak Roman
Research Center for Environmental Safety and Environmental Management
Подтвержден адрес электронной почты в домене iino.knuba.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні рекомендації оцінки екологічної стабільності агроландшафтів та сільськогосподарського землекористування
АМ Третяк, РА Третяк, МІ Шквир
К.: Інститут землеустрою УААН 15, 7, 2001
63*2001
Землевпорядне проектування: еколого-ландшафтне землевпорядкування сільськогосподарських підприємств: навч. посіб.
АМ Третяк, ВМ Другак, РА Третяк, ЛА Гунько
К.: Аграрна наука, 2007
212007
Формування меж адміністративно-територіальних утворень: навч.-метод. посіб.
АМ Третяк, ВМ Другак, РА Третяк
К.: ЦЗРУ, 2004
142004
Metodychni rekomendatsiyi otsinky ekolohichnoi stabilnosti ahrolandshaftiv i silskohospodarskoho zemlekorystuvannia
AM Tretiak, RA Tretiak, MI Shkvyr
Kyiv: IZ UAAN 15, 2001
92001
Економічні засади формування сільськогосподарських землеволодінь і землекористування в умовах земельної реформи
Третяк, Р.А.
82005
До питання про створення національної екологічної мережі України
РАТ О.П. Канаш, О.О. Тільс, А.Г. Мартин
Землевпорядкування, 19-24, 2002
8*2002
Екологічні проблеми управління земельними ресурсами та землекористуванням в процесі здійснення земельної реформи в Україні
НА Третяк, А.М., Третяк, Р.А., Третяк
Землеустрій, кадастр та моніторинг, 13-17, 2015
7*2015
Zemlevporiadne proektuvannia: ekoloholandshaftne zemlevporiadkuvannia silskohospodarskykh pidpryiemstv: navchalnyi posibnyk
AM Tretiak, VM Druhak, RA Tretiak, LA Hunko
Kyiv: Ahrarna nauka, 2007
72007
Наукові проблеми розробки навчальних програм з землеустрою
Третяк, А.М., Кривов, В.М., Тарнопольський, А.В., Третяк, Р.А.
Землевпорядкування, 67-80, 2001
62001
Наукові проблеми розробки навчальних програм землеустрою
Третяк, A.M., Кривов, В.М., Тернапольський, А.В., Третяк, Р.А.
6*2001
Землеустрій землекористувань асоціацій особистих селянських і фермерських господарств:[методичні рекомендації]
АМ Третяк, ВМ Другак, РА Третяк, ЛА Гунько
К.: ІЗ УААН, 2003
52003
Metodychni rekomendacii ocinky ekolohichnoyi stabilnosti ahroholandshaftiv i silskohospodarskoho zemlekorystuvannia [Methodical recommendations for the ecological stability …
AM Tretiak, RA Tretiak, MI Shkvyr
Instytut zemleustroyu UAAN, Kyiv, Ukraine, 2001
52001
Метод еколого-економічної класифікації придатності земель для вирощування основних сільськогосподарських культур
АМ Третяк, ВМ Другак, РА Третяк
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 0
5
Теоретичні засади землевпорядного процесу : монографія
АМ Третяк, ЙМ Дорош, РА Третяк
Theoretical principles of land management process in Ukraine - 2017 ISBN …, 2017
4*2017
Теоретичні поняття землевпорядний процес, землевпорядна процедура та їх співвідношення
АМ Третяк, ЙМ Дорош, РА Третяк
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 3-11, 2017
32017
Землевпорядне проектування: впорядкування землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств
АМ Третяк, ВМ Третяк, РА Третяк
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016
22016
Концепція комплексного відновлення і розвитку територій зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок …
В Щербина, Р Третяк, В Ващенко
https://ecolog-ua.com/news/koncepciya-kompleksnogo-vidnovlennya-i-rozvytku …, 2021
2021
Підготовка землевпорядників потребує переосмислення місця і ролі фаху у розвитку економіки України
РА Третяк
ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ Матеріали …, 2021
2021
Землевпорядний процес: навчальний посібник
А Третяк, Й Дорош, Р Третяк, Ю Лобунько
Land management process in Ukraine - 2018. ISBN 978-966-289-210-9, 2018
2018
Земельний менеджмент як механізм інтеграції обліку територій та земель природно-заповідного фонду у відомостях державного земельного кадастру
РА Третяк
Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем каньйонового …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20