Минчинська Ірина Василівна
Минчинська Ірина Василівна
Університет державної фіскальної служби України
Підтверджена електронна адреса в asta.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Персонал як визначальна складова забезпечення конкурентоспроможності підприємства
ІВ Минчинська
Економічний аналіз: зб. наук. праць/Тернопільський національний економічний …, 0
9*
Маркетинг
ГП Ляшенко, ІВ Минчинська, НЛ Сидорко
Ірпінь: Академія ДПС України., 2003
7*2003
Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник.
НВ Андреюк, ІВ Минчинська
Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2005
62005
Стратегія підприємства: курс лекцій
ІВ Минчинська
Ірпінь: Національна академія ДПС України, 314, 2006
52006
Діагностика кризового стану підприємств в організаційно-правовому механізмі банкрутства
ІВ Минчинська
Економічний аналіз : зб. наук. праць, С. 175–182, 2012
22012
Феномен банкрутства підприємств в Україні в сучасних умовах господарювання
І Минчинська
Збірник наукових праць „Науковий вісник Національної академії Державної …, 2003
22003
Теоретичні аспекти взаємозв΄язку фінансово-економічного стану підприємств та конкурентоспроможності національної економіки
ІВ Минчинська
Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та …, 2012
1*2012
Business Demography Statistics as an Indicator of Business Environment Opportuneness: Comparative Analysis of Ukraine and EU Member States
M I.
European Science, 39-44, 2019
2019
Показники статистики демографії бізнесу як індикатор сприятливості бізнес-середовища: порівняльний аналіз України та країн-членів ЄС
ІВ Минчинська
European Science., 2019
2019
ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА ПОКАЗНИКІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: АНАЛІТИЧНО-СТАТИСТИЧНИЙ ОГЛЯД
ІВ МИНЧИНСЬКА
ВІСНИК, 6114, 2019
2019
Контролінг в управлінні підприємством: навч. посіб.
МІВ Піжук О.І., Бодров В.Г.
2019
Тема 12. Прогнозування та планування діяльності підприємства
Л Лазебник, Г Ляшенко, В Ткаченко
Економіка підприємства: навчальний посібник, 338-377, 2018
2018
Оцінка ефективності процедур неплатоспроможності та банкрутства вітчизняних підприємств на основі міжнародних рейтингів
ІВ Минчинська
Вісник Хмельницького національного університету 1 (5), 298-304, 2018
2018
До питання взаємозвʼязку та співвідношення понять «інвестиційний клімат» та «бізнес-клімат»
ІВ Минчинська
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні [Електронний …, 2015
2015
Оцінка стану бізнес-середовища в Україні за даними міжнародних рейтингів
ІВ Минчинська
Збірник наукових праць Формування ринкових відносин в Україні, 149–158, 2015
2015
Місце інституту банкрутства в інституційній структурі економіки
ІВ Минчинська
Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у …, 2015
2015
Strategic approach for evaluation of the enterprise competitiveness
I Minchinska
ACTA STING : Vědecký časopise (recenzovaný vědecký časopise), S. 62-84., 2014
2014
Проблема категоріального визначення понять інституція та інститут у пострадянській інституціональній теорії
ІВ Минчинська
Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у …, 2014
2014
Стратегічний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємства
ІВ Минчинська, ВМ Деревянко
ACTA STING., 2014
2014
Значення дискримінантного аналізу для діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства підприємства
ІВ Минчинська, КО Тилькун
Труди IV-ої Міжнародної науково-практичної Internet-конференції студентів та …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20