Олійник Олеся Дмитрівна
Олійник Олеся Дмитрівна
доцент кафедри ОРД, ФПМ, Університету державної фіскальної служби України
Подтвержден адрес электронной почты в домене asta.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Деякі питання щодо генезису розвитку фіскальних органів в Україні
ОД Олійник
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки, 2014
62014
Правовий статус фіскальних органів України та держав-членів Європейського Союзу
МДГ Олійник ОД
Національний університет ДПС України, 2016
42016
Функціонально-організаційна побудова фіскальних органів України
ОД Олійник
Фінансове право, 2015
12015
Повноваження фіскальних органів України та держав-членів Європейського Союзу
ООД Мулявка ДГ
Альманах міжнародного права, 2015
12015
Оптимізація організаційної структури фіскальних органів України з урахуванням європейського досвіду
КЄЮ Олійник ОД
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки, 2016
2016
Сучасний стан діяльності фіскальних органів України та ЄС та їх місце в системі органів публічного управління
ОД Олійник
Малий та середній бізнес (право, держава, економіка), 2015
2015
Административно-правовой статус фискальных органов Украины
ОД Олійник
Legea si Viata, 2015
2015
Сутність слідчого дослідження документів та його законодавче регулювання
КНА Мудряк ТО
Малий і середній бізнес, 2015
2015
Європейський досвід правового статусу фіскальних органів
ОД Олійник
Наука і правоохорона, 2014
2014
Юридична відповідальність фіскальних органів України та держав-членів ЄС як елемент їх адміністративно-правового статусу
ОД Олійник
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2014
2014
Актуальні питання протидії транспортним злочинам
ОД Олійник
2014
СТАН ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ
ОД ОЛІЙНИК
ББК 65.9 (4УКР) 61 В43, 112, 2012
2012
МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС (ПРАВО, ДЕРЖАВА, ЕКОНОМІКА) економіко-правовий науково-практичний журнал
ВВ Костицький, ГП Власова, МГ Іванець, ЛЮ Кайдаш, К Софія, ...
ªВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНІВ
ОД Олійник
² ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÀ ¹ 4 (26), 2014, 302, 0
УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПРОТИДІЇ
ОД Олійник
Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного центру з проблем …, 0
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ОД Олійник
ББК 65.261. 4 (4) я431 Р45, 127, 0
ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
ОД Олійник, С Параниця
Голова Оргкомітету–Кагановська ТЄ, декан юридичного факультету, 371, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17