Lizunov, Petro (ПП Лізунов)
Lizunov, Petro (ПП Лізунов)
Київський національний університет будівництва і архітектури
Подтвержден адрес электронной почты в домене knuba.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Неклассическая теория оболочек и ее приложение к решению инженерных задач
ВИ Гуляев, ВА Баженов, ПП Лизунов
Вища школа, 1978
281978
Detection of near dublicates in tables based on the locality-sensitive hashing method and the nearest neighbor method
P Lizunov, A Biloshchytskyi, А Kuchansky, S Biloshchytska, L Chala
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-10, 2016
262016
Моделі та засоби формування комплексного інформаційно-освітнього середовища навчального закладу
ПП Лізунов, АО Білощицький
Системи обробки інформації, 2-8, 2007
232007
Проектно-векторное управление высшими учебными заведениями
ПП Лизунов, АО Белощицкий, СВ Белощицкая
Управління розвитком складних систем, 135-139, 2011
222011
Колебания систем твердых и деформируемых тел при сложном движении
ВИ Гуляев, ПП Лизунов
Выща школа, 1989
211989
Устойчивость периодических процессов в нелинейных механических системах
ВИ Гуляев, ВА Баженов, ЕА Гоцуляк, ЕС Дехтярюк, ПП Лизунов
Львов: Вища школа, 1983
171983
Информационные технологии в управлении научно-образовательным процессом высшего учебного заведения
АО Билощицкий, ПП Лизунов, ЛД Мыснык, ЮН Тесля
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий …, 2008
122008
Improvement of the method for scientific publications clustering based on n-gram analysis and fuzzy method for selecting research partners
P Lizunov, A Biloshchytskyi, А Kuchansky, Y Andrashko, S Biloshchytska
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 6-14, 2019
62019
Моделі та методи визначення нечітких збігів в контенті електронних документів
АО Білощицький, ПП Лізунов, ОВ Діхтяренко
монографія/АО Білощицький, ПП Лізунов, ОВ Діхтяренко.–К.: КНУБА, 2016
62016
Методологічні основи створення інформаційного середовища управління науковими дослідженнями: монографія
АО Білощицький, ПП Лізунов, ОЮ Кучанський, ЮВ Андрашко, ...
КНУБА, 2017
52017
Розробка та впровадження інформаційно-інтегрованих програмних засобів для забезпечення кредитно-модульної організації навчального процесу на базі корпоративної комп'ютерної мережі
АО Білощицький, ВВ Демченко, ПП Лізунов
Вісник Хмельницького національного університету–Хмельницький, 192-197, 2006
52006
Строительная информатика. Автоматизированное проектирование несущих конструкций зданий и сооружений
ВА Баженов, ПП Лизунов
Изд-во Ассоц. строит. вузов (ИАСВ), 2006
52006
Устойчивость периодических режимов колебаний в нелинейних механических системах
ВИ Гуляев, ВА Баженов, ЕС Дехтярюк, ЕА Гоцуляк, ПП Лизунов
Вища школа 4, 89, 1983
51983
Проектно-векторный подход к построению системы управления высшими учебными заведениями
АА Белощицкий, ПП Лизунов, СВ Белощицкая
Управління розвитком складних систем, 2011
42011
Використання корпоративної комп’ютерної мережі в діяльності вищого навчального закладу
АО Білошицький, ПП Лізунов
Вісник Львівського університету, 182-188, 2004
42004
Гібридний підхід до аналізу та розпізнавання математичних формул з метою виявлення в них подібностей
ПП Лізунов, АО Білощицький, ЛЕ Чала, СВ Білощицька, ...
Управління розвитком складних систем, 145-155, 2016
32016
Математичні моделі появи та розповсюдження зон руйнування кругових неоднорідних дисперсно-армованих тіл
ОІ Гуляр, ПП Лізунов, ІІ Солодей
Опір матеріалів і теорія споруд, 90-107, 2012
32012
Організаційні аспекти системи тестування для проміжного і підсумкового контролю знань студентів
ПП Лізунов, ЮМ Тесля, АО Білощицький
Інформаційні технології в освіті, 124-133, 2009
32009
Использование сети Internet в деятельности технического университета
АО Білошицький
Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних військ України ім …, 2004
32004
Універсальний алгоритм чисельного моделювання нелінійних процесів деформування залізобетонних конструкцій
ПП Лізунов, ОІ Гуляр, ІІ Солодей
КНУБА, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20