Богдан Володимирович Дергалюк
Богдан Володимирович Дергалюк
НТУУ "КПІ"
Verified email at kpi.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичні підходи до класифікації лізингу в Україні: проблеми та перспективи
БВ Дергалюк
НТУУ" КПІ", 2011
52011
Управління дебіторською заборгованістю як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств в сучасних умовах
БВ Дергалюк
Ефективна економіка, 2015
22015
Інтелектуальний капітал як чинник реалізації структурних змін в національній економіці
БВ Дергалюк
Підприємництво та інновації, 37-40, 2018
12018
Економічна сутність поняття «фінансова політика» та принципи її реалізації на підприємстві
МВ Парфенюк, БВ Дергалюк
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
12017
Обґрунтування підходів до підвищення прибутковості промислових підприємств в сучасних умовах
БВ Дергалюк, АС Шаблій
Сучасні проблеми економіки і підприємництво, 241-248, 2015
12015
Вплив організаційної структури компанії на здійснення лізингової діяльності
БВ Дергалюк
НТУУ" КПІ", 2009
12009
Управління структурною модернізацією регіональної економіки
БВ Дергалюк
Економіка та держава, 113-116, 2020
2020
Причини необхідності структурної модернізації економіки регіонів України
БВ Дергалюк
Агросвіт, 10-13, 2020
2020
Роль інтелектуального капіталу для здійснення структурної модернізації регіональної економіки
БВ Дергалюк
Інвестиції: практика та досвід, 17-20, 2020
2020
СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ПРОПОРЦІЇ
БВ Дергалюк
Підприємництво та інновації, 52-55, 2019
2019
Інтелектуально-інноваційні структурні зміни в економіці України
БВ Дергалюк
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 33-36, 2019
2019
Інституціональне забезпечення збалансування структури економіки України
БВ Дергалюк
Причорноморські економічні студії, 23-26, 2019
2019
Індустріальні та постіндустріальні ознаки структурних трансформацій національних економічних систем
БВ Дергалюк
Інфраструктура ринку, 77-81, 2019
2019
Спрямування державної структурної політики в економіці України
БВ Дергалюк
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
2019
Методологічні засади державного регулювання структурних зрушень у національній економіці в умовах інтелектуалізації
ВЮ Худолей, БВ Дергалюк
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 75-79, 2019
2019
Теоретико-методологічні засади моделі державного регулювання структурних зрушень в економіці України
ВЮ Худолей, БВ Дергалюк
Проблеми системного підходу в економіці, 67-71, 2019
2019
Формування цілей політики державного регулювання структурних зрушень національної економіки
ВЮ Худолей, БВ Дергалюк
Інтелект XXI, 63-67, 2019
2019
²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍÎ-²ÍÍÎÂÀÖ²ЙͲ ÑÒÐÓÊÒÓÐͲ ЗМ²ÍÈ Â ÅÊÎÍÎМ²Ö² ÓÊÐÀЇÍÈ
БВ Дергалюк
HERALD, 33, 2019
2019
Світові моделі державного регулювання структурних зрушень в економіці
БВ Дергалюк
Економіка та держава, 65-68, 2019
2019
Подолання диспропорцій зовнішньої торгівлі в контексті державного регулювання структурних змін
БВ Дергалюк, АЮ Погребняк
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20