Follow
Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти
Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Verified email at kspu.kr.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Вибрані питання загальної методики навчання фізики
МІ Садовий, ВП Вовкотруб, ОМ Трифонова
Кіровоград: ЦОП «Авангард, 2013
1102013
Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої Світової Війни: 1939-1945 рр
МЛ Головко
Олан, 2004
542004
Інформаційно-цифровакомпетентність: зарубіжний та вітчизняний досвід
ОМ Трифонова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 2 (173), 221-225, 2018
472018
Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики
ОВ Рєзіна
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2005
472005
Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет: навч.-метод. посіб.
ЮС Рамський, ОВ Рєзіна
Київ: РННЦ" ДІНІТ, 2004
472004
Загальні тенденції та психолого-педагогічні проблеми запровадження сучасних технологій навчання
МВ Головко
Нові технології навчання.–2001.–Вип 30, 89-98, 2001
452001
Окремі питання сучасної та традиційної фізики:[навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів освіти]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: Вид-во ПП «Каліч ОГ, 2007
392007
Теоретичні та методичні основи становлення та розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи
МІ Садовий
Редакційно-видавничий центр Кіровоградського державного педагогічного …, 2001
392001
Лабораторний практикум зі спецкурсу «ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики»: посібник для студентів фізико-математичного факультету
СП Величко, ДВ Соменко, ОВ Слободяник
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012
372012
Взаємозв'язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів
ОМ Трифонова
372009
Концептуальні положення щодо розробки педагогічних програмних засобів з фізики (з досвіду створення програмно-методичного комплексу “Фізика 8”)
О Бугайов, МВ Головко, ВС Коваль
Комп’ютер у школі та сім’ї 8 (40), 13-16, 2004
352004
Становлення та розвиток фундаментальних ідей дискретності та неперервності у курсі фізики середньої школи
МІ Садовий
Кіровоград: Прінт-Імідж 201, 396, 2001
352001
Програмно-методичний комплекс „Фізика-8”
ОІ Бугайов, МВ Головко, ВС Коваль
Фізика та астрономія в шк, 22-27, 2005
322005
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013
312013
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання курсу за вибором «Трендспоттинг та професійне майбутнє сучасного фахівця»
ОР Алексєєва, ВМ Швирка, ЛЛ Бутенко, ІІ Курліщук
30*2019
Формування предметної компетентності старшокласників у процесі навчання фізики
ВВ Сіпій, ЮС Мельник
ТОВ" КОНВІ ПРІНТ", 2018
292018
Методична система навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах
НВ Подопригора
292016
Ергономічний підхід до розвитку шкільного фізичного експерименту [Монографія]
ВП Вовкотруб
К, 2002
292002
Моделювання віртуального фізичного експерименту для систем дистанційного навчання в загальноосвітній і вищій педагогічній школах
МВ Головко, СЮ Крижановський, ВМ Мацюк
Інформаційні технології і засоби навчання, 36-48, 2015
272015
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі
І Шахіна
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2013
272013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20