Лариса Азарова, Larysa Azarova, Л.Є. Азарова, Л.Е. Азарова, Azarova L.Y., Азарова Л.Є., Azarova L
Лариса Азарова, Larysa Azarova, Л.Є. Азарова, Л.Е. Азарова, Azarova L.Y., Азарова Л.Є., Azarova L
Доктор філологічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Складні слова в українській мові: структура, семантика, концепція" золотої" пропорції
ЛЄ Азарова
ВНТУ, 2000
452000
Складання як один із способів словотвору
ЛЄ Азарова
ВНТУ, 2005
272005
Структурна та фонетична побудова складних одиниць у концепції «золотої» пропорції
ЛЄ Азарова
ВНТУ, 2001
242001
Мова як визначальний чинник ідентичності української нації
ЛЄ Азарова
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2018
212018
Мова як визначальний чинник ідентичності української нації
ЛЄ Азарова
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2018
212018
Математичні моделі та методи управління мотивацією персоналу
АО Азарова, ОА Ковальчук
ВНТУ, 2014
17*2014
Структурна організація складних слів (концепція" золотої пропорції")
ЛЄ Азарова
Iнститут української мови НАН України. – Київ, 2002., 2002
142002
Структурна організація складних слів (концепція «золотої» пропорції)
ЛЄ Азарова
К, 2002
142002
Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення
ЛЄ Азарова, ІЄ Зозуля, ЛВ Солодар
ВНТУ, 2010
132010
Професійне спілкування науково-технічних працівників і студентів інженерних спеціальностей
ЛЄ Азарова, НЙ П’яст, ТЮ Іванець
ВНТУ, 2008
122008
Розробка теорії аналого-цифрового перетворення на основі надлишкових позиційних систем численим
ОД Азаров, АД Азаров
Вінницький державний технічний університет, 1994
111994
Дієприслівники в українській мові: статус, функціонування.
ЛЄ Азарова, ЕС Сосинович
ВНТУ, 2005
92005
Термин как объект исследования лингвистами
ЛЕ Азарова, ЛЄ Азарова
Вопросы филологии в школе и ВУЗе. Ч. ІІ: 3-5., 1999
91999
Специфика языковой личности в коммуникативном процессе общения
ЛЕ Азарова, ЛЄ Азарова
Таврический национальный университет им. ВИ Вернадского., 2013
72013
Складноскладені іменники як самостійні лексико-граматичні одиниці
ЛЄ Азарова
Одеський національний університет, 1999
71999
Словотвірний потенціал компонентів іншомовного походження у творенні композитних науково-технічних термінів
ЛЄ Азарова, ГВ Кухарчук
ВНТУ, 2011
62011
Язык произведений АП Чехова
ЛЕ Азарова
Вестник Таганрогского института имени АП Чехова, 2011
62011
Основні визначення типів номінації в сучасному мовознавстві
ЛЄ Азарова, ГВ Лепко
Полтавський національний педагогічний університет, 2010
62010
Українське ділове мовлення. Частина І
ЛЄ Азарова, НЙ П’яст
ВНТУ, 2007
62007
Лексико-семантические особенности термина
ЛЕ Азарова, ЛЄ Азарова
Таганрогский гоcударственный педагогический институт, 1999
61999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20