Подписаться
Татьяна Алексеевна Величко
Татьяна Алексеевна Величко
Подтвержден адрес электронной почты в домене onaft.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Technology of Producing Symbiotic Biologically Active Additive
L Krupytska, L Kaprelyants, L Trufkati, T Velichko, V Kirilov
42018
Технічна мікробіологія
ЛВ Капрельянц, ЛМ Пилипенко, АВ Єгорова, ЯБ Пауліна, ...
ОЛДІ-ПЛЮС, 2017
42017
Мікробіологія харчових виробництв
ЛВ Капрельянц, ЛМ Пилипенко, АВ Єгорова, ЯБ Пауліна, ЛВ Труфкаті, ...
32016
Оптимізація поживних середовищ для культивування Pleurotus ostreatus
ТО Величко, ІМ Зубарева, НБ Мітіна, ОІ Ткаля, ДБ Шаталін
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 165-167, 2011
32011
Біотехнологія одержання біологічно активних речовин на основі рослинної сировини
ТО Величко, ОО Килименчук
Наук. пр. ОДАХТ, 68-71, 2001
32001
Разработка технологии получения липосомальных форм ферментных препаратов
ЛВ Капрельянц, ДЯ Винкерт, ТА Величко
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 108-112, 2014
22014
Мікробіологічні показники якості нових видів хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів
ТА Величко, ГЙ Євдокимова, МР Мардар, НР Кордзая
Харчова наука і технологія, 37-42, 2010
22010
Збірник наукових праць молодих вчених, аспірантів та студентів,–2012
ДЯ Вінкерт, ЛВ Капрельянц, ТО Велічко
Т 2, 64, 0
2
Глюкуроноксиланы нетрадиционных растительных отходов
ЕА Килименчук, ТА Величко
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 168-173, 2011
12011
Біотехнологічне отримання фенольних антиоксидантів з зернової сировини
ЛВ Капрельянц, ТО Велічко, НО Швець
Збірник тез доповідей 81 Наукової конференції викладачів академії ОНАХТ, 2021
2021
Конструювання мультипробіотика на основі модифікованих рослинних ентеросорбентів
ЛВ Капрельянц, ТО Велічко, ЛГ Пожіткова, АС Коновка
Збірник праць VI Міжнародної науково-практичної конференції вчених …, 2021
2021
Дослідження умов ферментативного гідролізу біополімерів висівок
ЛГ Пожиткова, ЛВ Капрельянц, ТО Велічко, НО Щвець
Збірник тез доповідей 80 Наукової конференції викладачів академії, 61-63, 2020
2020
Non-traditional raw materials for biotechnological industries and some environmental aspects of their disposal
O Kylymenchuk, T Velіchko, M Malovanyy, A Umanets, А Hnilichenko, ...
Food Science and Technology 14 (1), 32-38, 2020
2020
Методичне забезпечення навчального процесу магістрів спеціальності «Біотехнології та біоінженерія»
ЛВ Капрельянц, ЛМ Пилипенко, ТО Велічко, ОО Килименчук, ...
2020
Особливості викладання циклу біологічних дисциплін для біотехнологів
Капрельянц, Пилипенко, Велічко, Килименчук, Швець, Пожіткова
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції …, 2019
2019
Wheat arabinoxylans: structure, extraction and characteristics
L Kaprelyants, L Pozhitkova, T Velichko, O Bilyk
Grain Products and Mixed Fodder’s 19 (2), 16-26, 2019
2019
STUDY OF INDIVIDUAL BIOTECHNOLOGICAL ASPECTS OF WHEAT DOUGH FERMENTATION PROCESS
OO Kylymenchuk, TO Velichko, AA Umanets, AD Gnilichenko, ...
Grain Products and Mixed Fodder’s 19 (2), 27-32, 2019
2019
Ферментолізати висівок поживне середовище для пробіотичних культур
ЛВ Капрельянц, ЛГ Пожіткова, ТО Велічко, БМ Г.
VІІI Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і …, 2019
2019
Безвідходна біотехнологія отримання симбіотика і метабіотика на основі Вifidobacterium longum–Я 3 та Propionibacterium shermanii–4
L Krupytska, L Kaprelyants, O Kylymenchuk, T Velichko
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2018
2018
Non-waste biotechnology of obtaining a symbiotic and a metabolite on the basis of Bifidobacterium longum - Ya 3 and Propionibacterium shermanii - 4
ЛО Крупицька, ЛВ Капрельянц, ОО Килименчук, ТО Велічко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20