Татьяна Алексеевна Величко
Татьяна Алексеевна Величко
Підтверджена електронна адреса в onaft.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Технічна мікробіологія
ЛВ Капрельянц
Одеса: Друк, 2006
42006
Мікробіологія харчових виробництв
ЛВ Капрельянц, ЛМ Пилипенко, АВ Єгорова, ЯБ Пауліна, ЛВ Труфкаті, ...
22016
Разработка технологии получения липосомальных форм ферментных препаратов
ЛВ Капрельянц, ДЯ Винкерт, ТА Величко
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 108-112, 2014
22014
Разработка технологии получения липосомальных форм ферментных препаратов
ДЯ Винкерт, ТА Величко, ЛВ Капрельянц
Наукові праці ОНАХТ 2 (46), 108-112, 2014
2*2014
Мікробіологічні показники якості нових видів хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів
ТА Величко, ГЙ Євдокимова, МР Мардар, НР Кордзая
Харчова наука і технологія, 37-42, 2010
22010
Біотехнологія одержання біологічно активних речовин на основі рослинної сировини
ТО Величко, ОО Килименчук
Наук. пр. ОДАХТ, 68-71, 2001
22001
Збірник наукових праць молодих вчених, аспірантів та студентів,–2012
ДЯ Вінкерт, ЛВ Капрельянц, ТО Велічко
Т 2, 64, 0
2
Technology of Producing Symbiotic Biologically Active Additive
L Krupytska, L Kaprelyants, L Trufkati, T Velichko, V Kirilov
12018
Оптимізація поживних середовищ для культивування Pleurotus ostreatus
ТО Величко, ІМ Зубарева, НБ Мітіна, ОІ Ткаля, ДБ Шаталін
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 165-167, 2011
12011
Глюкуроноксиланы нетрадиционных растительных отходов
ЕА Килименчук, ТА Величко
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 168-173, 2011
12011
Дослідження умов ферментативного гідролізу біополімерів висівок
ЛГ Пожиткова, ЛВ Капрельянц, ТО Велічко, НО Щвець
Збірник тез доповідей 80 Наукової конференції викладачів академії, 61-63, 2020
2020
Non-traditional raw materials for biotechnological industries and some environmental aspects of their disposal
O Kylymenchuk, T Velіchko, M Malovanyy, A Umanets, А Hnilichenko, ...
Food Science and Technology 14 (1), 32-38, 2020
2020
Особливості викладання циклу біологічних дисциплін для біотехнологів
Капрельянц, Пилипенко, Велічко, Килименчук, Швець, Пожіткова
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції …, 2019
2019
Wheat arabinoxylans: structure, extraction and characteristics
L Kaprelyants, L Pozhitkova, T Velichko, O Bilyk
Grain Products and Mixed Fodder’s 19 (2), 16-26, 2019
2019
STUDY OF INDIVIDUAL BIOTECHNOLOGICAL ASPECTS OF WHEAT DOUGH FERMENTATION PROCESS
OO Kylymenchuk, TO Velichko, AA Umanets, AD Gnilichenko, ...
Grain Products and Mixed Fodder’s 19 (2), 27-32, 2019
2019
Ферментолізати висівок поживне середовище для пробіотичних культур
ЛВ Капрельянц, ЛГ Пожіткова, ТО Велічко, БМ Г.
VІІI Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і …, 2019
2019
Безвідходна біотехнологія отримання симбіотика і метабіотика на основі Вifidobacterium longum–Я 3 та Propionibacterium shermanii–4
L Krupytska, L Kaprelyants, O Kylymenchuk, T Velichko
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2018
2018
Лабораторний практикум з технічної мікробіології: електронний навчальний посібник
ЛВ Капрельянц, ЛМ Пилипенко, АВ Єгорова, ЯБ Пауліна, ЛВ Труфкаті, ...
2018
Дослідження окремих біотехнологічних аспектів процесу бродіння пшеничного тіста
ОО Килименчук, ТО Велічко
2018
Non-waste biotechnology of obtaining a symbiotic and a metabolite on the basis of Bifidobacterium longum-Ya 3 and Propionibacterium shermanii-4
L Krupytska, L Kaprelyants, O Kylymenchuk, T Velichko
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20