Follow
Олена Карпова
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасні підходи до викладання іноземної мови професійного спрямування
О Карпова
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in…, 2016
112016
Дидактичні умови навчання іноземної мови майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій
ОО Карпова
Інститут педагогіки НАПН України. Київ-2015, 2015
82015
The implementation of the multimedia approach to teaching business English
O Karpova
Advanced education, 10-15, 2017
62017
Навчання іноземної мови майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій: монографія
ОО Карпова
Київ: Інститут обдарованої дитини, 2016
42016
THE USE OF WEB-CASE IN TEACHING ENGLISH TO STUDENTS MAJORING IN ECONOMICS
K O. O.
Science and Education, 58-62, 2017
3*2017
Теоретичний аналіз проблеми розвитку цифрової грамотності в молоді в умовах безперервного навчання
О КАРПОВА
Актуальнi питання гуманiтарних наук, 256-261, 2022
22022
Формування мовленнєвої компетентності дошкільників
ОО Карпова
Рівне: МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2019
22019
Застосування мультимедійних засобів у процесі навчання іноземної мови в економічному ВНЗ
ОО Карпова
Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових, 113, 2012
22012
Особливості професійно-педагогічної підготовки студентів економічного профілю
ОО Карпова
ПНПУ ім. КД Ушинcького, 2010
22010
Сучасні технології навчання іноземної мови студентів в економічному ВНЗ
ОО Карпова
Карпова ОО Сучасні технології навчання іноземної мови студентів в…, 2010
22010
Формування іншомовної професійної комунікативної компетенції студентів-економістів
НС Демченко
Молодий вчений, 281-285, 2019
12019
Мультимедійні засоби навчання іноземної мови майбутніх економістів
ОО Карпова
Наукові записки, 2013
12013
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ JEL classification: I200; М400
ОО Карпова, АС Звєрєва
НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МАКРО-, МЕЗО-ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ, 33, 2023
2023
МОЗКОВИЙ ШТУРМ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ JEL classification: I200; М400
ОО Карпова, ТІ Ларіна
НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МАКРО-, МЕЗО-ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ, 36, 2023
2023
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
МВ Шатога, ОО Карпова
ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ–2023: стратегії країн Причорноморського регіону в…, 2023
2023
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ В РАМКАХ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄС
НР Андрєєва, ОО Карпова
ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ–2023: стратегії країн Причорноморського регіону в…, 2023
2023
Time management and goal-setting in Informal Education in the conditions of digitalization Тайм-менеджмент та цілепокладання у процесі неформальної освіти в умовах цифровізації
ОО Карпова
INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION AND SCIENCES, 24, 2022
2022
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ОСВІТНЬОМУ РИНКУ ПРАЦІ
ОО Карпова
ПАНЕЛЬ 1. МОВНА МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ, 224, 2022
2022
РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗВО В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙН JEL сlassification: Р160; O150
ОО Карпова
НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МАКРО-, МЕЗО-ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ, 5, 2022
2022
ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ОО КАРПОВА, ВВ БУБЛИК
АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ ПЕДАГОГІКА 2 (4), 79-83, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20