Михайло Ярославович Яструбський
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток обліку в Україні в контексті міжнародних інтеграційних процесів
МЯ Яструбський
Видавництво Львівської політехніки, 2012
112012
Дебіторська та кредиторська заборгованість: контроль та управління як запорука успішного розвитку
ОО Фарйон, МЯ Яструбський
Науковий вісник НЛТУ України 21 (4), 2011
112011
Управління фінансовими ресурсами вищих навчальних закладів в умовах трансформації економіки України
МЯ Яструбський
МЯ Яструбський.—Ін т регіон. дос ліджень НАН України.—Львів, 2006.—22 с, 2006
102006
Діяльність вищих навчальних закладів України: гармонійний розвиток, державне регулювання та інвестиційно-інноваційне забезпечення: монографія
МЯ Яструбський
Vydavnyt︠s︡tvo Lʹvivsʹkoï politekhniky, 2018
52018
Фінансове забезпечення автономних дослідницьких ВНЗ України в умовах реформування
МЯ Яструбський
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Логістика, 191-196, 2016
52016
Бухгалтерський і податковий облік: синтез та протиріччя
МЯ Яструбський
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2009
52009
Спеціалізовані програмні продукти для фінансового обліку та аналізу: 1С-Підприємство & Audit Expert
СЙ Воробець
Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2007
52007
Складові взаємозв'язків підприємства із споживачами продукції
ЗО Коваль, МЯ Яструбський
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2007
52007
Особливості фінансування освітніх установ
М Яструбський
Вісник Львівського університету. Серія економічна.–2003.–Вип 32, 532-535, 2007
42007
Фіскальні стимули реалізації державної енергетичної політики та реформування вищої школи
НГ Синютка, МЯ Яструбський
Бизнес Информ, 2017
32017
Cluster analysis of capitalization of ukrainian banks in the conditions of national economy globalization
I Barylyuk, N Paitra, M Yastrubskyy
ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics of Technology …, 2013
32013
Nonlinear regression model of the formation of the loan portfolios of the banks in Central and Eastern Europe
I Alieksieiev, O Belyayeva, M Yastrubskyy
ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics of Technology …, 2013
32013
Недержавні фонди соціального страхування: проблеми та перспективи їх розвитку в Україні
ІЗ Шах, МЯ Яструбський
Видавництво Львівської політехніки, 2011
32011
Реформування облікової системи малих підприємств у процесі інтеграції в інноваційні об’єднання
МЯ Яструбський
Сучасні питання економіки і права, 145-150, 2018
22018
Чинники забезпечення якості державного управління освітянською діяльністю ВНЗ
ОЄ Кузьмін, МЯ Яструбський
Регіональна економіка, 31-38, 2017
22017
Management of socio-ecological systems in terms of socio-economic changes in Ukraine
NM Danylevych, MY Yastrubskyy, YV Kuznyetsov
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Проблеми економіки …, 2014
22014
Система екологічного менеджменту і аудиту на підприємстві: інформаційний аспект
НМ Данилевич, МЯ Яструбський
Видавництво Львівської політехніки, 2014
22014
Financial risks of the corporate sector of Ukraine under modern conditions
I Alieksieiev, Y Kuznetsov, M Yastrubskyy
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 47 (4), 7-14, 2013
22013
Конкурентна політика в Україні на сучасному етапі економічного розвитку
МЯ Яструбський, ЯВ Кузнєцов
Видавництво Львівської політехніки, 2011
22011
Розвиток обліку суб'єктів малого підприємництва України в умовах євроінтеграції
ОЄ Кузьмін, МЯ Яструбський
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 148-151, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20