Валентина Миколаївна Торяник
Валентина Миколаївна Торяник
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, ПГФ, кафедра загальної біології та екології
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Формування у студентів біологічних спеціальностей умінь розв’язувати задачі у процесі навчання генетики
ВМ Торяник
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у …, 2017
22017
Роль навчальної екологічної стежки у формуванні понять про біорізноманіття рослинного і тваринного світу
ЛП Міронець, ВМ Торяник
Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. Матеріали …, 2016
1*2016
До питання культури формування, визначення і використання понять
ВМ Торяник
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у …, 2015
12015
Поширеність вроджених вад розвитку серед новонароджених у Сумській області
ВМ Торяник, ШО С.
Природничі науки : Збірник наукових праць, 75-80, 2015
12015
Морфогенетичний поліморфізм Trifolium repens L. за малюнком «сивої» плями на листку на територіях м. Суми з різним антропогенним навантаженням
ВМ Торяник, ЛП Міронець
Фактори експериментальної еволюції організмів 25, 92-96, 2019
2019
Елементи стохастики в законах Менделя
ВМ Торяник
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Розвиток інтелектуальних умінь у студентів у процесі розв’язування генетичних задач
ВМ Торяник
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у …, 2018
2018
Можливості біологічного стаціонара «Вакалівщина» для проведення навчальної польової практики з екології як складової професійної підготовки майбутнього учителя біології
ВМ Торяник, НВ Кубрак
Вакалівщина: До 50-річчя біологічного стаціонару Сумського державного …, 2018
2018
Фенотипічний поліморфізм HARMONIA AXIRIDIS PALL. як інвазійного виду на території села Велика Чернеччина Сумського району Сумської області
ВМ Торяник, ЛП Міронець
Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. /Національна …, 2018
2018
Агроекологічні властивості сирих осадів стічних вод
ВМ Торяник
«Гончарівські читання»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції …, 2018
2018
Використання сучасних інформаційних пристроїв під час контролю навчальних досягнень учнів з біології
ЛП Міронець, ВМ Торяник
Нова українська школа : теорія і практика реалізації інтегрованого підходу …, 2018
2018
Робочий зошит як компонент навчально-методичного комплексу вивчення «Генетики з основами селекції» майбутніми учителями біології
ВМ Торяник
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Поширеність вродженої патології новонароджених у Лебединському районі Сумської області
ВМ Торяник, НВ Покутня
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
ПАПІЛЯРНИЙ ВІЗЕРУНОК ВКАЗІВНОГО ПАЛЬЦЯ ЯК ГЕНЕТИЧНИЙ МАРКЕР ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ
ТО Дегтярьва, ВМ Торяник
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Prirodničì nauki, 50, 2017
2017
Розвиток критичного мислення студентів при вивченні молекулярної біології
ВМ Торяник
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Робочий зошит з «Антропогенетики з основами медичної генетики» для підготовки магістрів за спеціальністю 091 Біологія
ВМ Торяник
2017
Регіональні аспекти частоти уродженої патології серцево-судинної системи у дитячого населення Сумської області
ВМ Торяник
Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наук. праць (за матеріалами …, 2017
2017
Папілярний візерунок вказівного пальця як генетичний маркер психологічних особливостей людини
ДТ О, ВМ Торяник
Природничі науки : Збірник наукових праць, 2017
2017
Особливості функціональної асиметрії мозку у правшів та лівшів
К Галкін, ВМ Торяник
Природничі науки : Збірник наукових праць., 2017
2017
Частота і спектр спонтанних видимих мутацій пшениці озимої
ВМ Торяник
Гончарівські читання»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20