Yaroslava Vyhovska
Yaroslava Vyhovska
Professor of Medicine, Lviv National Medical University
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Efficacy and safety of Privigen®, a novel liquid intravenous immunoglobulin formulation, in adolescent and adult patients with chronic immune thrombocytopenic …
T Robak, A Salama, L Kovaleva, Y Vyhovska, SV Davies, MG Mazzucconi, ...
Hematology 14 (4), 227-236, 2009
452009
Геморагічні захворювання
ЯІ Виговська
Л.: Бібльос, 1999
271999
Гематологические синдромы в клинической практике
ЯИ Выговская, ВЕ Логинский, АА Мазурок
Киев: Здоровье, 1981
261981
Гематологія і трансфузіологія
СМ Гайдукова, ЯІ Виговська, НМ Третяк
Київ:«Три крапки, 2001
252001
Анемія хронічних хвороб: патогенез, діагностика, лікування (лекція)
ЯІ Виговська
Український медичний часопис, 76-79, 2012
102012
Клиническая гематология
АФ Романова, ЯИ Выговская, ВЕ Логинский
Киев: Медицина, 454, 2006
102006
Сучасні погляди на патогенез дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові та дискутабельні питання лікувальної тактики у разі його гострих форм
ЯІ Виговська
Кровообіг та гемостаз, 12-16, 2007
72007
Стандарти в гематології
ЯІ Виговська, ВЛ Новак
ПП «Кварт», Львів, 2002
72002
Дисеміноване внутрішньосудинне зсідання крові (аспекти патогенезу та лікувальної тактики)
ЯІ Виговська
Гематологія і переливання крові, 12-18, 2006
62006
The effect of okadaic acid on root morphology of Arabidopsis thaliana and microtubule organization in its cells
YA Sheremet, AI Yemets, JP Verbelen, YB Blume, EA Kravetz, ...
Tsitol. Genet 43 (1), 3-12, 2009
52009
Посібник з клінічної лабораторної діагностики
ВГ Денисюк, ІМ Ганджа, ЯІ Виговська
К.: Здоров’я, 1992
51992
Hematological malignancies in Ukraine in post-Chernobyl era: sources of data and their preliminary analysis
SV Koval, DF Gluzman, LM Sklyarenko, TS Ivanivska, MP Zavelevich, ...
Annals of Hematology 99, 1543-1550, 2020
32020
Особливості спектра цитогенетичних змін при різних варіантах мієлодиспластичного синдрому
МР Лозинська, ЯІ Виговська, НЯ Томашевська, ЗВ Масляк, ...
Цитология и генетика, 2009
32009
Иммунные комплексы при опухолевых заболеваниях и аутоиммунных процессах
БТ Билынский, ВЕ Логинский, ТГ Фецич
Вопр. онкологии., 3, 1983
31983
Efficacy and Safety of a New Intravenous Immunoglobulin Product in Patients with Chronic Immune Thrombocytopenic Purpura.
T Robak, A Salama, L Kovaleva, YI Vyhovska, S Davies, MG Mazzucconi, ...
Blood, The Journal of the American Society of Hematology 110 (11), 1307-1307, 2007
22007
Роль цитокінів у патогенезі мієлодиспластичного синдрому
НЯ Томашевська, ЯІ Виговська, ЗВ Масляк
Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. РЄ …, 2007
22007
Перспективи вдосконалення класифікації гострих мієлоїдних лейкемій
ЗВ Масляк, ВО Логінський, АА Мазурок, МР Лозинська, ЮС Кароль, ...
Онкологія, 2001
22001
Продукцiя фактору некрозу пухлин при лiмфопролiферативних захворюваннях: взаємодiя пухли-ни та органiзму та iнш
ВЛ Матлан, НА Володько, ВА Барилка
Онкологiя 2 (3), 167, 2000
22000
Результати застосування iнтерферону у хворих на хронiчну мiєлоїдну лейкемію
ЗВ Масляк, ЯІ Виговська, ГБ Рехтман, ВЛ Новак
Онкологія, 2000
22000
Дослідження каріотипу у хворих з мієлодиспластичним синдромом
ЗЯ Саламанчук, ЗВ Масляк, МР Лозинська, ЯІ Виговська, ...
Цитология и генетика 32 (1), 42-47, 1998
21998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20