Подписаться
Тронько Віра Володимирівна
Тронько Віра Володимирівна
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів: монографія
АА Мазаракі, О Корольчук, В Мельник, Т.М., Кудирко, Л.П. Тронько
К.: КНТЕУ, 2010
332010
Сучасні тенденції розвитку світового ринку інформаційно-комунікаційних послуг
КІ Ладиченко, ВВ Тронько
Ефективна економіка [Електронний ресрурс]. - Режим доступу: http://www …, 2015
262015
монографія/АА Мазаракі, ТМ Мельник, ВВ Юхименко, ВМ Костюченко, ЛП Кудирко [та ін.]; за заг. ред. АА Мазаракі
І потенціал України
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012
192012
Вплив ІКТ на економічний розвиток країни
ВВ Тронько
Ефективна економіка [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.economy …, 2015
152015
Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ЗВТ+) між Україною та ЄС: реалії і перспективи
ГВ Дугінець, ВВ Тронько
Економічний часопис - ХХІ, 10-13, 2015
102015
Розвиток ринку телекомунікаційних послуг: світові тенденції та вітчизняна практика
ВВ Тронько
Науковий вісник НГУ, 93-98, 2009
102009
Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів економічного зростання
АА Мазаракі, ТМ Мельник, ЛП Кудирко, ВВ Тронько
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
82011
Зовнішня торгівля України інформаційно-комунікаційними послугами
ВВ Тронько
Інвестиції: практика та досвід [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http …, 2015
62015
Формування міжнародних стратегічних альянсів у сфері телекомунікаційних послуг
ВВ Тронько
Вісник КНТЕУ, 31-39, 2010
42010
Цінова стратегія як інструмент управління підприємством у період очікування кризи
ВМ Костюченко, ВВ Тронько
ЖДТУ, 2013
32013
Транснаціоналізація в сфері телекомунікаційних послуг України
ВВ Тронько
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 03 «Економіка та управління …, 0
3
Інформаційно-комунікаційне середовище міжнародної логістики
ВВ Тронько, ГВ Дугінець
Теоретичні і практичні аспекти економік та інтелектуальної власності 1, 15-21, 2015
22015
Регулювання ринку телекомунікаційних послуг: міжнародний досвід
ВВ Тронько
Ефективна економіка [Електронний ресурс], 2010
22010
Інвестиційна привабливість України в умовах поглиблення соціально-політичної кризи
КІ Ладиченко, ВВ Тронько
Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1, 59-68, 2015
12015
Методологічні аспекти аналізу процесів транснаціоналізації на ринку телекомунікаційних послуг
ВВ Тронько
Зовнішня торгівля: право та економіка, 115-120, 2010
12010
Переваги та недоліки аутсорсингу в контексті інтеграції підприємств в міжнародний ринок інформаційно-комунікаційних послуг
ВВ Тронько
Науковий вісник Чернівецького торгово-економічного інституту КНТЕУ, 78-90, 2009
12009
Глубокая и всеохватывающая зона свободной торговли (ЗСТ+) между Украиной и ЕС: реалии и перспективы
АВ Дугинец, ВВ Тронько
Економiчний часопис-XXI 155 (11-12), 10-13, 2015
2015
Детермінанти розвитку зовнішньоторговельного сектору України
АА Мазаракі, ТМ Мельник, ЛП Кудирко, ВВ Тронько
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
2015
Міжнародні міграційні процеси в контексті викликів національному економічному суверенітету
ВВ Тронько
Вісник Донецького національного університету, 367-371, 2015
2015
Економічний суверенітет України в умовах глобальних викликів
АА Мазаракі, ТМ Мельник, ВВ Тронько
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20