Наталія Марченко / Natalia Marchenko
Наталія Марченко / Natalia Marchenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Россия и демократия
ЛА Тихомиров
ФондИВ, 2007
442007
Рейтингова оцінка України за рівнем інвестиційної привабливості
НА Марченко
Науковий вісник ЧДІЕУ, 94-99, 2011
192011
Модель оцінки ймовірності банкрутства підприємств у сучасних реаліях
МЄ Юрченко, НА Марченко
Ефективна економіка, 2015
102015
Модель некомерційних фондів соціального страхування з експоненційним розподілом витрат
НА Марченко, МЄ Юрченко
Інвестиції: практика та досвід, 136-138, 2014
7*2014
Комп’ютерне моделювання процесів у складних теплообмінних апаратах
АМ Ганжа, НА Марченко
НТУ" ХПІ", 2010
72010
Обґрунтування варіантів реконструкції системи теплопостачання житлового масиву з використанням математичного моделювання теплових втрат при транспортуванні теплоносія
АМ Ганжа, НА Марченко, ВМ Підкопай
НТУ" ХПІ", 2013
62013
Лізинг як інвестиційна складова оновлення основних засобів виробництва
АМ Поддєрьогін, НА Марченко
Незалежний аудитор, 62-66, 2014
42014
Особливості перебігу вперше діагностованого туберкульозу у ВІЛ-інфікованих залежно від стану імунної системи
НА Марченко
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 59-65, 2013
42013
Особливості становлення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні
НА Марченко, ВВ Строга
Молодий вчений 1 (4 (07)), 83-86, 2014
32014
Фінансове забезпечення відтворення основних засобів промислових підприємств
АМ Поддєрьогін, МН Андріївна
ПАТ “ПВК“Десна”, 2013
32013
Аналіз динаміки розвитку вітчизняного машинобудування
ОБ Мосій, ОБ Мосий, ГБ Машлій, ГБ Машлий, НЯ Марченко, ...
ТНТУ, АСУ, 2011
32011
Моделювання процесів передачі теплоти від котельні до житлового масиву на основі гідравлічних розрахунків складної теплової мережі
АМ Ганжа, НА Марченко, ВМ Підкопай, ЕМ Нємцев
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Гідравлічні машини …, 2017
22017
Напрямки підвищення фінансової стійкості промислових підприємств
НА Марченко, АО Деркач
Чернігівський науковий часопис. Серія 1: Економіка і управління, 92-97, 2016
22016
Реформування національної депозитарної системи в Україні
НА Марченко
Чернігівський науковий часопис. Серія 1. Економіка і управління, 138-143, 2014
22014
Особливості та перспективи агролізингу в Україні
НА Марченко, АВ Якунько
Проблеми інноваційного розвитку економіки України: збірник наукових праць з …, 2014
2*2014
Сприйнятливість протитуберкульозної хіміотерапії у поєднанні з антиретровірусною терапією у хворих із ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ
ДГ Крижановський, НА Марченко
Acta medica Leopoliensia, 21-25, 2013
22013
Особенности течения впервые диагностированного туберкулеза у ВИЧ-инфицированных в зависимости от состояния иммунной системы
НА Марченко
Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция, 059-065, 2013
22013
Теоретико-методологічні аспекти управління стратегічним потенціалом підприємства
НЯ Марченко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2011
22011
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІ-ДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
НЯ Марченко
м. Одеса, 12-13 лютого 2011 р., 40, 2011
22011
Оцінка стратегічного потенціалу автомобілебудівних підприємств України
НЯ Марченко
Ефективна економіка, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20