Кафедра менеджменту організацій та ЗЕД
НазваПосиланняРік
Сучасні стандарти ризик-менеджменту: основа для побудови дієвої системи управління маркетинговими ризиками компанії
В Кравченко
Маркетинг в Україні, 36, 2007
25*2007
Формування стійких конкурентних переваг: концептуальна модель
ІО Кузнецова, ИА Кузнецова, I Kuznetsova
Одеський державний економічний університет, 2010
132010
Інституційні інвестори: основні чинники розвитку
ТБ Кублікова, ТБ Кубликова
122013
Розвиток методів аналізу платоспроможності страховика як складової фінансової безпеки страхової компанії
ВО Кравченко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 85-89, 2013
122013
Менеджмент
ВО Кравченко, ВА Кравченко
Одеса: Атлант, 2013
122013
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства
ВО Кравченко
навч.-метод. посіб./ВО Кравченко.–Одеса: Пальміра, 2008
112008
Structure and classification of intangible assets in industrial enterprises
K Anokhina
Socio-economic research bulletin, 13-17, 2014
102014
Система казначейства: управління фінансовими ресурсами
ТБ Кублікова, ЕІ Курганська, ТБ Кубликова, ЭИ Курганская, ...
Одеський національний економічний університет, 2015
92015
Основні функції ринку цінних паперів інститутів спільного інвестування
ТБ Кублікова, ТБ Кубликова
82013
Ключевые факторы привлечения прямых иностранных инвестиций в Украину
ТБ Кубликова, ТБ Кублікова
82013
Методологічні засади формування концепції мотивації персоналу банку
АМ Кузнєцов
Вісник соціально-економічних досліджень, 319-325, 2012
82012
Напрямки розвитку інститутів спільного інвестування в Україні
ТБ Кублікова, ТБ Кубликова
Одеський державний економічний університет, 2009
82009
Інноваційний розвиток як основа економічної безпеки підприємства
ВО Кравченко, ВА Кравченко
Одеський національний економічний університет, 2013
72013
Інвестиції на ринку цінних паперів
ТБ Кублікова, ВК Кубліков
О.: Видавництво ОРІДУ НАДУ, 2006
72006
Кадрова безпека—основа економічної безпеки підприємства
ВО Кравченко
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 301-305, 2014
62014
Современное состояние и направления инновационного развития Украины
ТБ Кубликова, ТБ Кублікова
62013
Оцінка впливу організаційної культури на ефективність та конкурентоспроможність підприємства
ВО Кравченко, ВГ Никифоренко
Бізнес Інформ, 260-263, 2012
62012
Формування споживчої цінності як засновок стійких конкурентних переваг підприємства
ІО Кузнецова, ИА Кузнецова, I Kuznetsova
Одеський національний економічний університет, 2011
62011
Світові тенденції розвитку інвестиційно-інноваційних процесів
СМ Ступак
Вісник Одеського державного економічного університету, 188-198, 2010
62010
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СТРАТЕГІЧНА КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА ПІДПРИЄМСТВА
ВО КРАВЧЕНКО, ВГ НИКИФОРЕНКО
6*
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20