Алла Назаренко (Махота)
Алла Назаренко (Махота)
Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Про оцінку динамічних конкурентних переваг банку
В Вовк, А Махота
Економіка України, 35-43, 2010
62010
Аналітичний інструментарій оцінки динамічних конкурентних переваг банку з урахуванням їх стійкості у довгостроковій перспективі
В Вовк, А Махота
Вісник НБУ.–2010.–12.–с, 22-27, 2010
52010
Бухгалтерський облік та аналіз розрахунків з дебіторами
АВ Махота, ЮО Леонова
Режим доступу: http://repository. hneu. edu. ua/jspui/bitstream/123456789 …, 0
4
Франчайзинг—комерційна концесія: практичні аспекти організації та істотні умови договору [Електронний ресурс]
ВС Хвостенко
Інтелектуальна власність в Україні, 2016
32016
Інструментарій комплексної оцінки конкурентних переваг банку
АВ Махота
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 163-170, 2013
32013
Принципові підходи до визначення сутності економічної категорії «конкурентоспроможність банку»
А Махота
Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Зб. наук. праць …, 0
3
Франчайзинг як сучасна модель організації бізнесу: правові та облікові аспекти [Електронний ресурс]
АВ Махота
Інтелектуальна власність в Україні, 2016
22016
Дослідження методології облікової оцінки фінансових інвестицій приватних підприємств
АВ Махота
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 136-147, 2015
22015
Фінансові інвестиції як об’єкт бухгалтерського обліку підприємств: сутність та класифікація
ЮО Леонова, АВ Махота
Економічний аналіз, 154-161, 2014
22014
Оцінка конкурентних переваг банку: автореферат дис.... канд. економ. наук: 08.00. 08-Гроші, фінанси і кредит: захист 23.12. 2011
АВ Махота
Защищена, 2011
22011
Методичний підхід до здійснення моніторингу конкурентних переваг банку в системі забезпечення його конкурентоспроможності
АВ Махота
Економічні науки».-Серія «Облік і фінанси».-Випуск 7, 25, 2010
22010
Визначення справедливої вартості фінансових інвестицій приватних підприємств: національний та міжнародний досвід
АВ Махота
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія …, 2014
12014
Оцінка конкурентних переваг банку
АВ Махота
Українська академія банківської справи, 2011
12011
Organizational aspects of the integration of local company in the franchising network
ВС Хвостенко, ОД Литвиненко, АВ Махота
Technology audit and production reserves 3 (4 (29)), 31-36, 2016
2016
Організаційні аспекти інтеграції локального підприємства у франчайзингову мережу
ВС Хвостенко, ОД Литвиненко, АВ Махота
Технологический аудит и резервы производства, 31-36, 2016
2016
Задания к практическим занятиям по учебной дисциплине" Учет по видам экономической деятельности" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509" Учет и аудит …
НС Пасенко, МС Горяева, АВ Махота, МС Горяєва
Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
2015
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
А Махота
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 84-88, 2014
2014
Юлія Олександрівна ЛЕОНОВА
АВ МАХОТА
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, 154, 2014
2014
Робоча програма навчальної дисципліни" Облік у зарубіжних країнах" для студентів напряму підготовки 6.030503" Міжнародна економіка" всіх форм навчання
ЮС Часовнікова, АВ Махота, ЮС Часовникова, АВ Махота
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
2014
Технологія бухгалтерського відображення доходів приватних підприємств за операціями фінансового інвестування
АВ Махота
Бізнес Інформ, 377-382, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20