Подписаться
Кирпичова Ірина  / Iryna Kyrpychova
Кирпичова Ірина / Iryna Kyrpychova
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка / Luhansk Taras Shevchenko National
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Lugansk Arabidopsis Seed Stock Center (LASSC): каталог генетической коллекции
ИД Соколов, ЛИ Сигидиненко, ЕИ Соколова, ОМ Медведь, ...
Луганск, Элтон-2, 2009
122009
Improvement of the model of transformation of nitrogen-containing substances in a water body for the solution of nature management problem
O Proskurnin, K Berezenko, I Kyrpychova, Y Honcharenko, A Jurchenko
EUREKA: Life Sciences, 50-56, 2017
42017
Расчет концентрации вещества в контрольной точке водного объекта в зоне действия сбросов сточных вод
ОА Проскурнин, ИВ Кирпичева, АВ Кононенко, НВ Третьякова
Науковий вісник будівництва, 165-169, 2017
42017
Методика установления региональных нормативов качества поверхностных вод при нормировании антропогенной нагрузки
ОА Проскурнін, ІВ Кирпичова, СА Смирнова
НПП ЧП «Технологический Центр», 2016
12016
Экотип Lugansk (Lug0) арабидопсиса Таля
ЛИ Сигидиненко, ИВ Кирпичева
Фактори експериментальної еволюції організмів, 2010
12010
Экспрессия генов AN1, AN3, AS1, CP3 в листьях Arabidopsis thaliana (L.) Heynh
ИВ Кирпичева, ИД Соколов
Науковий вiсник ЛНАУ, 26-32, 2009
12009
МАКРОФІТИ ЯК ПОКАЗНИКИ НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГРУНТІ. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
ІА Єрмакович, ІВ Кирпичова
Рекомендовано до друку Вченою радою Луганського національного аграрного …, 2022
2022
Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку
ТМ Дейнеко, ММ Вечер, ОП Шкляров, ВМ Тимчук, СФ Халін, ...
Луганський національний аграрний університет, 2021
2021
Методичні рекомендації до педагогічної (асистентської) практики для студентів за спеціальністю 101 «Екологія» освітнього рівня магістр
ГВ Коробкова, ІВ Кирпичова, ТМ Чеченєва, ДВ Горбачук, ВП Ляшенко
2021
Дипломна робота бакалавра
КС Березенко, ГВ Коробкова, ІВ Кирпичова, ТМ Чеченєва, ДВ Горбачук
2021
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з курсу «Стратегія сталого розвитку» для здобувачів спеціальності 101 Екологія
ГВ Коробкова, ІВ Кирпичова
Луганський національний аграрний університет, 2021
2021
Методичні вказівки до педагогічної (асистентської) практики для студентів за спеціальністю 101 «Екологія» за освітнім рівнем магістр
ВП Ляшенко, ТМ Чеченєва, ІВ Кирпичова, ГВ Коробкова, ДВ Горбачук
Луганський національний аграрний університет, 2021
2021
Кваліфікаційна робота магістра
ГВ Коробкова, ІВ Кирпичова, ТМ Чеченєва, ДВ Горбачук, ВП Ляшенко
2021
Дипломна робота бакалавра
ГВ Коробкова, КС Березенко, ІВ Кирпичова, ТМ Чеченєва, ДВ Горбачук
Луганський національний аграрний університет, 2021
2021
ВПЛИВ ПИВОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ВОДНІ РЕСУРСИ ТА СУЧАСНІ ШЛЯХИ ЙОГО ЗМЕНШЕННЯ
ІВ Кирпичова, КС Березенко, ПО Пархоменко
Рекомендовано до друку Вченою радою Луганського національного аграрного …, 2021
2021
Перспективи екологічної оптимізації сільськогосподарського землекористування в Луганській області
Н Сопова, Д Сопов, Д Хайнус, І Бузіна, І Кирпичова, Т Лугова
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І …, 2021
2021
Основні підходи до впровадження дуальної форми навчання
ІВ Кирпичова, КС Березенко, ВФ Могутова, НО Афукова
Наукова платформа Open Science Laboratory, 2020
2020
Сучасні методи знезараження питної води: переваги та недоліки
ІВ Кирпичова, КС Березенко, МІ Колеснікова
Луганський національний аграрний університет, 2020
2020
Основні підходи до впровадження дуальної форми навчання
КС Березенко, ІВ Кирпичова, ВФ Могутова, НО Афукова
2020
Збірник матеріалів Звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету
АО Дзюба, Д Ременчук, СВ Мозговий, АС Абрамова, ВВ Вервейко, ...
Луганський національний аграрний університет, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20