Кирпичова Ірина  / Iryna Kyrpychova / Ирина Кирпичева
Кирпичова Ірина / Iryna Kyrpychova / Ирина Кирпичева
Луганський національний аграрний університет / Luhansk National Agrarian University
Підтверджена електронна адреса в lnau.in.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Lugansk Arabidopsis Seed Stock Center (LASSC): каталог генетической коллекции
ИД Соколов, ЛИ Сигидиненко, ЕИ Соколова, ОМ Медведь, ...
Луганск, Элтон-2, 2009
82009
Lugansk Arabidopsis Seed Stock Center: Genetic Collection Catalogue
ID Sokolov, LI Sigidinenko, EI Sokolova, OM Medved, IV Kirpicheva, ...
Lugansk: Elton-2, 2009
22009
Improvement of the model of transformation of nitrogen-containing substances in a water body for the solution of nature management problem
O Proskurnin, K Berezenko, I Kyrpychova, Y Honcharenko, A Jurchenko
EUREKA: Life Sciences, 50-56, 2017
12017
Экспрессия генов AN1, AN3, AS1, CP3 в листьях Arabidopsis thaliana (L.) Heynh
ИВ Кирпичева, ИД Соколов
Науковий вiсник ЛНАУ, 26-32, 2009
12009
Основні підходи до впровадження дуальної форми навчання
ІВ Кирпичова, КС Березенко, ВФ Могутова, НО Афукова
Наукова платформа Open Science Laboratory, 2020
2020
Збірник матеріалів Звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету
ГВ Лукашевич, АО Дзюба, Д Ременчук, СВ Мозговий, АС Абрамова, ...
Луганський національний аграрний університет, 2020
2020
Рекомендації щодо оптимізації системи моніторингу довкілля та управління природним середовищем Східного регіону України
ГВ Коробкова, ТМ Чечєнева, ІВ Кирпичова, ЯМ Гончаренко, ...
Луганський національний аграрний університет, 2019
2019
Determination of the Ecological Risk of Deterioration in the Water Flow of the Udy River Basin ofKharkiv Region, Ukraine
ОВ Рибалова, СР Артем'єв, ГВ Коробкова, ІА Ермакович
Prague, Czech Republic. Conference Proceedings:, 2019
2019
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни" Екотрофологія" для здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 101 Екологія, 181 Харчові технології за освітнім рівнем …
ІВ Кирпичова, ВФ Могутова, ГВ Коробкова
Луганський національний аграрний університет, 2019
2019
Збірник матеріалів Звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету 28 лютого-1 березня 2019 року
СВ Чугаєв, СФ Халін, ВІ Солошенко, АВ Боговін, АВ Бубнікович, ...
Луганський національний аграрний університет, 2019
2019
Анализ избыточности контрольных участков мониторинга поверхностных вод
ОА Проскурнін, ІВ Кирпичова, КС Березенко
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2018
2018
ОЦІНКА ВПЛИВУ НА АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОЧНОЇ ФЕРМИ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ГОНТАРІВКА»
ОМ Крюкова, ІВ Кирпичова
Збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції студентів …, 2018
2018
Нормирование фармацевтических веществ в коммунальных сточных водах, поступающих в водные объекты
ИВК О.А. Проскурнин, И.А. Ермакович, Е.С. Березенко
Науковий вісник будівництва, 269-274, 2018
2018
Определение оптимального состава интерметаллидного катализатора для окисления оксида углерода и углеводородов с использованием непараметрических статистических методов
КВ Білокінь, ОА Проскурнін, ІВ Кирпичова, ЮА Білокінь
Національна металургійна академія України, 2017
2017
A Method of Establishing Regional Standarts of Surface Water Quality Under Antropogenic Loads
ОА Проскурнін, ІВ Кирпичова, СА Смирнова
НПП ЧП «Технологический Центр», Украинский государственный университет …, 2016
2016
Методика установления региональных нормативов качества поверхностных вод при нормировании антропогенной нагрузки
ОА Проскурнін, ІВ Кирпичова, СА Смирнова
НПП ЧП «Технологический Центр», 2016
2016
Збереження біорізноманіття Марківського району Луганської області шляхом розширення екологічної мережі
ІВ Кирпичова, КС Березенко, ЯМ Гончаренко, ТС Бондар
2016
Використання методу Монте-Карло для аналізу багаторічних досліджень стану поверхневих вод
ІВ Кирпичова, ОО Дем’янова, ОА Фурманець
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2016
2016
A method of establishing regional standards of surface water quality under anthropogenic loads
О Proskurnin, I Kirpicheva, S Smirnova
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 24-30, 2016
2016
Методика установления региональных нормативов качества поверхностных вод при нормировании антропогенной нагрузки
O Proskurnin, I Kirpicheva, S Smirnova
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (10 (82)), 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20