Follow
Світлана Шумська, Svitlana Shumska, Светлана Шумская
Світлана Шумська, Svitlana Shumska, Светлана Шумская
Verified email at ief.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України ВМ Гейця
К.: Фенікс, 2003
1156*2003
Фінансовий потенціал України: методологія визначення та оцінки
СС Шумська
Фінанси України, 55-64, 2007
194*2007
Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання / за ред. академіка НАН України ВМ Гейця
Х.: Форт, 2000
170*2000
Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т.
ВМ Геєць, ВП Семиноженко, БЄ Кваснюк
К.: Фенікс 1, 2007
160*2007
Капіталізація економіки України
ВМ Геєць, АА Гриценко, ОІ Барановський
наукова доповідь України/ВМ Геєць, АА Гриценко, ОІ Барановський та ін, 2007
151*2007
Секторальні моделі прогнозування економіки України / за ред. акад. НАН України ВМ Гейця
ВМ Геєць
К.: Фенікс, 1999
144*1999
Виробнича функція в економічному аналізі: теорія та практика використання
СС Шумська
Економіка та прогнозування, 138-154, 2007
63*2007
Моделі ендогенного зростання економіки України / за ред. МІ Скрипниченко
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2007
63*2007
Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні
ВМ Геєць
Х.: Форт, 2003
592003
Інструмент виробничої функції в дослідженні української економіки
СС Шумська
Економіка та прогнозування, 104-123, 2007
54*2007
Секторальні макромоделі прогнозування економіки України
ВМ Геєць, МІ Скрипниченко, М Соколик, СС Шумська
Економіст, 1998
501998
Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: у 6 т.
МЯ Азаров, ФО Ярошенко
К.: НДФІ 5, 2004
492004
Національне багатство: методологічні підходи та оцінки по Україні
СС Шумська
Економічна теорія, 62-76, 2006
41*2006
Фінансова політика в умовах тінізації та дисбалансів на ринку праці: методологія та інструментарій: монографія
І Лук'яненко, Д Віт, М Оліскевич, С Шумська, В Близнюк, О Прімєрова, ...
352020
Європейська інтеграція та Україна : Навч.-метод. посіб
К.: ТОВ “Макрос, 2002
28*2002
Інструментарій моніторингу та оцінки загроз стабільності економічного розвитку України
СС Шумська, МІ Скрипниченко
Економіка і прогнозування, 26-43, 2010
272010
Доларизація та відтік коштів з української економіки
С Шумська
Економіка і прогнозування, 62-71, 2003
272003
Капіталізація економіки: системний підхід та методологічні напрями дослідження
СС Шумська
Економічна теорія, 35-49, 2012
26*2012
Фінансовий потенціал України: методологічні засади визначення, кількісні параметри та напрями його нарощування
ВМ Опарін, СС Шумська
Фінансова політика та податково-бюджетні важелі її реалізації 1, 77-98, 2008
26*2008
Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні / за ред. Скрипниченко МІ
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2015
25*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20