Світлана Шумська, Svitlana Shumska, Светлана Шумская
Світлана Шумська, Svitlana Shumska, Светлана Шумская
Verified email at ief.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України ВМ Гейця
К.: Фенікс, 2003
1067*2003
Фінансовий потенціал України: методологія визначення та оцінки
СС Шумська
Фінанси України, 55-64, 2007
172*2007
Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання / за ред. академіка НАН України ВМ Гейця
Х.: Форт, 2000
158*2000
Капіталізація економіки України
ВМ Геєць, АА Гриценко, ОІ Барановський
наукова доповідь України/ВМ Геєць, АА Гриценко, ОІ Барановський та ін, 2007
144*2007
Секторальні моделі прогнозування економіки України / за ред. акад. НАН України ВМ Гейця
ВМ Геєць
К.: Фенікс, 1999
124*1999
Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т.
ВМ Геєць, ВП Семиноженко, БЄ Кваснюк
К.: Фенікс 1, 2007
120*2007
Моделі ендогенного зростання економіки України / за ред. МІ Скрипниченко
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2007
62*2007
Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні
ВМ Геєць
Х.: Форт, 2003
532003
Виробнича функція в економічному аналізі: теорія та практика використання
СС Шумська
Економіка та прогнозування, 138-154, 2007
48*2007
Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: у 6 т.
МЯ Азаров, ФО Ярошенко
К.: НДФІ 5, 2004
462004
Секторальні макромоделі прогнозування економіки України
ВМ Геєць, МІ Скрипниченко, М Соколик, СС Шумська
Економіст, 1998
421998
Інструмент виробничої функції в дослідженні української економіки
СС Шумська
Економіка та прогнозування, 104-123, 2007
38*2007
Національне багатство: методологічні підходи та оцінки по Україні
СС Шумська
Економічна теорія, 62-76, 2006
30*2006
Доларизація та відтік коштів з української економіки
С Шумська
Економіка і прогнозування, 62-71, 2003
252003
Інструментарій моніторингу та оцінки загроз стабільності економічного розвитку України
СС Шумська, МІ Скрипниченко
Економіка і прогнозування, 26-43, 2010
242010
Фінансовий потенціал України: методологічні засади визначення, кількісні параметри та напрями його нарощування
ВМ Опарін, СС Шумська
Фінансова політика та податково-бюджетні важелі її реалізації 1, 77-98, 2008
24*2008
Капіталізація економіки: системний підхід та методологічні напрями дослідження
СС Шумська
Економічна теорія, 35-49, 2012
23*2012
Європейська інтеграція та Україна : Навч.-метод. посіб
К.: ТОВ “Макрос, 2002
23*2002
Потенціал ендогенного зростання економіки України / за ред МІ Скрипниченко
МІ Скрипниченко, ТІ Приходько, ВР Сіденко, та ін.
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2010
19*2010
Інфляція чи ревальвація: яке з двох лих менше? (емпіричний аналіз впливу на економіку)
СС Шумська
Економіка і прогнозування, 127-146, 2005
19*2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20