Вакулич Марія Михайлівна Vakulich Maria
Вакулич Марія Михайлівна Vakulich Maria
Unknown affiliation
No verified email
TitleCited byYear
Моніторинг інвестиційного клімату економіки України
М Вакулич
Науковий журнал "Економічний нобелівський вісник" 1 (7), 76-86, 2014
112014
Розвиток державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки
СА Кузнецова, ВМ Вареник, ІІ Нескородаєва, ОС Лазнєва, МО Кохан, ...
Центр учбової літератури, 2014
82014
Аналіз методів оцінювання інвестиційного клімату в Україні в умовах сучасної хаотично структурованої економіки
М Вакулич
Науковий журнал "Бізнес-інформ", 85-88, 2013
72013
Инвестиционный контроллинг как инструмент управления инвестиционным климатом агропромышленного комплекса: сущность и назначение
М Вакулич
НП "Институт анализа экономики города и региона", Научный журнал "Основы …, 2013
32013
Вдосконалення системи управління інвестиційним кліматом на підприємствах аграрного сектору економіки України на основі використання принципів бенчмаркінгу
М Вакулич
Житомирський державний технологічний університет, 2013
22013
Стратегічне управління інвестиційним кліматом в агропромисловому секторі економіки України: підходи та механізми
М Вакулич
Науковий журнал «Академічний огляд» 2 (39), 43-52, 2013
22013
Теоретичні основи управління інвестиційною політикою на промислових підприємствах України
М Вакулич
Науковий журнал "Економічні науки». Серія «Облік і фінанси». 8, 29, 0
2*
Investment Climate Rating Evaluation: The Case of Ukrainian Economy
S Kuznetsova, M Vakulich
Financial Risk and Management Reviews 3 (1), 1-12, 2017
12017
Організаційно-економічний механізм державного регулювання інвестиційного клімату
М Вакулич
Науковий журнал "Академічний огляд", 41-49, 2014
12014
Складові формування інвестиційного клімату в трансформаційній економіці України
М Вакулич
Науковий журнал "Європейський вектор економічного розвитку", 39–47-39–47, 2013
12013
Дослідження інвестиційного клімату агропромислового сектора економіки України
М Вакулич
Європейський вектор економічного розвитку, 43-55, 2013
12013
Концепція управління інвестиційним кліматом України в умовах сучасної глобалізації
М Вакулич
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 26–31, 2012
12012
THEORETICAL METHODOLOGY OF INVESTMENT CLIMATE RATING EVALUATION: MAIN POSITION
ММ Вакулич
Університет імені Альфреда Нобеля, 2018
2018
Напрями вдосконалення системи обліку, аналізу і контролю розрахунків з оплати праці на ТОВ «Агенція «ДЖЕБ»: критичний аналіз
ПОА Вакулич М.М.
Збірник наукових праць «Соціально-гуманітарний вісник» 1 (25), 208-213, 2018
2018
Оцінка ефективності організації обліку, аналізу та контролю активних операцій АТ КБ «Приватбанк»
КХМ Вакулич М.М.
Збірник наукових праць «Соціально-гуманітарний вісник» 1 (25), 203-208, 2018
2018
Стан та стратегічні перспективи розвитку вітчизняних металургійних підприємств
ВММ Павлова В.А.
Збірник наукових праць «Академічний огляд» 1 (48), 40-48, 2018
2018
Concept of investment climate management: models of monitoring and innovative implementation
М Вакулич, Р Ключник
"Науковий вісник Полісся". Серія "Економіка та управління національним …, 2018
2018
Управление формированием инвестиционного климата Республики Казахстан в условиях современной хаотично структурированной экономики
М Вакулич, О Атамас
"Наука и образование-2017" 1 (1), 2017
2017
Investment climate monitoring: рractical approach
М Вакулич
Розвиток фінансів, обліку та котнролю в умовах хаотично структурованої …, 2017
2017
Consideration of the theoretical methodology of investment climate rating evaluation
М Вакулич
Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Прискорення диверсифікації та …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20