Вакулич Марія Михайлівна Vakulich Maria
Вакулич Марія Михайлівна Vakulich Maria
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Підтверджена електронна адреса в dduvs.in.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Behavioral models for ensuring the security of functioning and organizational sustainability of the enterprise
N Savytska, H Chmil, O Hrabylnikova, O Pushkina, M Vakulich
132019
Моніторинг інвестиційного клімату економіки України
М Вакулич
Науковий журнал "Економічний нобелівський вісник" 1 (7), 76-86, 2014
112014
Factor model of investment climate monitoring in chaotically structured economy
M Vakulich
102014
Розвиток державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки
В Вареник, С Кузнецова, А Кузнецов, М Вакулич
Видавництво "Центр учбової літератури", 2014
82014
Аналіз методів оцінювання інвестиційного клімату в Україні в умовах сучасної хаотично структурованої економіки
М Вакулич
Науковий журнал "Бізнес-інформ", 85-88, 2013
7*2013
Організаційно-економічний механізм державного регулювання інвестиційного клімату
М Вакулич
Науковий журнал "Академічний огляд", 41-49, 2014
62014
Investment Climate Rating Evaluation: The Case of Ukrainian Economy
S Kuznetsova, M Vakulich
Financial Risk and Management Reviews 3 (1), 1-12, 2017
42017
Инвестиционный контроллинг как инструмент управления инвестиционным климатом агропромышленного комплекса: сущность и назначение
М Вакулич
НП "Институт анализа экономики города и региона", Научный журнал "Основы …, 2013
42013
Вдосконалення системи управління інвестиційним кліматом на підприємствах аграрного сектору економіки України на основі використання принципів бенчмаркінгу
М Вакулич
Житомирський державний технологічний університет, 2013
22013
Investment controlling as a tool for managing the investment climate the agricultural sector: the nature and objectives
MM Vakulich
Osnovy jekonomiki, upravlenija i prava: Periodicheskij vserossijskij …, 2013
22013
Стратегічне управління інвестиційним кліматом в агропромисловому секторі економіки України: підходи та механізми
М Вакулич
Науковий журнал «Академічний огляд» 2 (39), 43-52, 2013
22013
Складові формування інвестиційного клімату в трансформаційній економіці України
М Вакулич
Науковий журнал "Європейський вектор економічного розвитку", 39–47-39–47, 2013
22013
Теоретичні основи управління інвестиційною політикою на промислових підприємствах України
М Вакулич
Науковий журнал "Економічні науки». Серія «Облік і фінанси». 8, 29, 0
2*
Developing the methodology of assessing the potential of countries for investment climate assessment: case of Ukrainian economy
M Vakulich, N Fisunenko
Primedia eLaunch, 2020
12020
Глобалізаційні виклики економіки України: діагностування стану інвестиційного клімату як рушійної сили в контексті економічних тенденцій сьогодення
ММ Вакулич
Вестник экономической науки Украины, 2019
12019
Діагностування стану управління інвестиційним кліматом за секторами національної економіки
М Вакулич
Науковий журнал "Європейський вектор економічного розвитку" 1 (1), 22-33, 2015
12015
Дослідження інвестиційного клімату агропромислового сектора економіки України
М Вакулич
Європейський вектор економічного розвитку, 43-55, 2013
12013
Концепція управління інвестиційним кліматом України в умовах сучасної глобалізації
М Вакулич
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 26–31, 2012
12012
FINANCIAL RESOURCES IN CORPORATE GOVERNANCE
N Fisunenko, M Vakulich
on corporation management, 84, 2020
2020
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТАМИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ММ Вакулич
Научные исследования: парадигма инновационного развития: сбор-ник тезисов …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20