Тарас Божидарнік
Тарас Божидарнік
д.е.н., професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене lntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський облік: навч. посіб.
ІБ Садовська, ТВ Божидарнік, КЄ Нагірська
К.: Центр учбової літератури 688, 2013
2742013
Комплексна економічна діагностика підприємства: монографія
ІВ Кривов'язюк, БТ В.
35*2012
Bukhhalterskyi oblik [Accounting]
B Sadovska
Tsentr uchbovoyi literatury, 2013
33*2013
Розвиток молокопродуктового підкомплексу АПК в умовах глобалізації: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: монографія
ТВ Божидарнік
Луцьк: РВВ Луцького НТУ 415, 2011
24*2011
Міжнародний туризм: навч. посіб.
ТВ Божидарнік
ТВ Бажидарнік, НВ Божидарнік, ЛВ Савош [та ін.];–К.:«Центр учбової …, 2012
232012
Валютні операції: підручник
НВ Божидарнік, ТВ Божидарнік
Київ:«Центр учбової літератури, 2013
172013
Управління гнучким розвитком підприємств в трансформаційній економіці: стратегічний аспект
ТВ Божидарнік
Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/node/554, 2003
162003
Креативний менеджмент: навчальний посібник
ТВ Божидарнік, НВ Василик
Херсон: Олді-плюс, 2014
132014
Формування й розвиток креативного менеджменту на підприємстві
Т Божидарнік, Н Василик
Економіст, 37-39, 2015
122015
Товарознавчий аспект виробництва та споживання біодизельного палива: монографія
ВВ Ткачук
Луцьк: РВВ ЛНТУ 137, 2011
112011
Стратегія розвитку підприємництва в умовах перехідної економіки України
А Шегда, Т Божидарнік
Підприємництво, господарство і право, 102-105, 2002
112002
Проблеми та пріоритети розвитку молокопереробних підприємств в сучасних умовах господарювання
Т Божидарнік
Економіст: науково-практичний журнал, 39-41, 2011
102011
Форми підприємництва в молоко продуктовому під комплексі: проблеми інституціоналізації та перспективи інтеграції
Т Божидарнік
Економіст, 2010
102010
Кластерний підхід як потужний інструмент стимулювання розвитку сільського господарства
ТВ Божидарнік
економіка АПК, 133-138, 2011
92011
Проблеми і перспективи формування та розвитку ринку біопалив в Україні
ТВ Божидарнік, ВВ Ткачук, ОЮ Речун
Економічний часопис-ХХІ, 45-48, 2014
82014
Економічний механізм управління сталим розвитком підприємств в перехідній економіці
ТВ Божидарнік
Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 1, 167, 2002
82002
Rozvytok molokoproduktovoho pidkompleksu APK v umovakh hlobalizatsii: teoretyko-metodolohichni ta prykladni aspekty [Development of milk …
TV Bozhydarnik
RVV of Lutsk NTU, Lutsk, Ukraine, 2011
72011
Інноваційна діяльність підприємств молочної промисловості, як засіб підвищення конкурентоспроможності на ринку
ТВ Божидарнік, НВ Божидарнік
Маркетинг і менеджмент інновацій, 85-89, 2011
72011
Реформа молокопродуктового підкомплексу: альтернативи та пріоритети
Т Божидарнік
Економіст, 2011
72011
Особливості формування агропромислових кластерних структур на прикладі Волинської області
ТВ Божидарнік
Економічний форум 3, 2011
52011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20