Подписаться
Тарас Божидарнік
Тарас Божидарнік
д.е.н., професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене lntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський облік
ІБ Садовська
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023
4322023
Комплексна економічна діагностика підприємства: монографія
ІВ Кривов'язюк, БТ В.
48*2012
Креативний менеджмент: навчальний посібник
ТВ Божидарнік, НМ Василик
Херсон: ОЛДІ-плюс, 2014
382014
Bukhhalterskyi oblik [Accounting]
B Sadovska
Tsentr uchbovoyi literatury, 2013
38*2013
Міжнародний туризм: навч. посіб
ТВ Божидарнік, НВ Божидарнік, ТЛ Никитюк, ЛВ Савош, ТМ Вісина, ...
Київ: Центр учбової літератури, 2012
332012
Rozvytok molokoproduktovoho pidkompleksu APK v umovakh hlobalizatsii: teoretyko-metodolohichni ta prykladni aspekty [Development of milk …
TV Bozhydarnik
RVV of Lutsk NTU, Lutsk, Ukraine, 2011
33*2011
Міжнародний туризм
ТВ Божидарнік
навч. посіб./ТВ Божидарнік, НВ Божидарнік, ЛВ Савош [та інш.], 2011
312011
Валютні операції: підручник
НВ Божидарнік, ТВ Божидарнік
Київ:«Центр учбової літератури, 2013
292013
Розвиток понятійного апарату управління гнучкістю підприємства
Т Божидарнік, М Брайнис, В Васильєв, А Градов, Ю Коробецький, ...
Економічний аналіз, 80, 2010
282010
Формування й розвиток креативного менеджменту на підприємстві
Т Божидарнік, Н Василик
Економіст, 37-39, 2015
192015
Управління гнучким розвитком підприємств в трансформаційній економіці: стратегічний аспект
ТВ Божидарнік
Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/node/554, 2003
182003
Кластерний підхід як потужний інструмент стимулювання розвитку сільського господарства
ТВ Божидарнік
економіка АПК, 133-138, 2011
132011
Стратегія розвитку підприємництва в умовах перехідної економіки України
А Шегда, Т Божидарнік
Підприємництво, господарство і право, 102-105, 2002
122002
Проблеми та пріоритети розвитку молокопереробних підприємств в сучасних умовах господарювання
Т Божидарнік
Економіст: науково-практичний журнал, 39-41, 2011
112011
Товарознавчий аспект виробництва та споживання біодизельного палива: монографія
ВВ Ткачук
Луцьк: РВВ ЛНТУ 137, 2011
102011
Економічний механізм управління сталим розвитком підприємств в перехідній економіці
ТВ Божидарнік
Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 1, 167, 2002
92002
Проблеми і перспективи формування та розвитку ринку біопалив в Україні
ТВ Божидарнік, ВВ Ткачук, ОЮ Речун
Економічний часопис-ХХІ, 45-48, 2014
82014
Інноваційна діяльність підприємств молочної промисловості, як засіб підвищення конкурентоспроможності на ринку
ТВ Божидарнік, НВ Божидарнік
Маркетинг і менеджмент інновацій, 85-89, 2011
82011
Реформа молокопродуктового підкомплексу: альтернативи та пріоритети
Т Божидарнік
Економіст, 2011
82011
Форми підприємництва в молоко продуктовому під комплексі: проблеми інституціоналізації та перспективи інтеграції
Т Божидарнік
Економіст, 2010
82010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20