Follow
Полтавченко Тетяна Вікторівна
Title
Cited by
Cited by
Year
Hematological parameters and content of lipids in tissues of the organism of rabbits according to the silicon connection.
TP Y. Lesyk, A. Ivanytska, I. Kovalchuk, S. Monastyrska, N. Hoivanovych, B ...
Ukrainian Journal of Ecology. 10, P. 30-36., 2020
302020
Ретельний контроль виробництва молока на фермі–основний важіль у забезпеченні населення високоякісною продукцією
ВВ Касянчук, Я Крижанівський, І Даниленко, В Полтавченко
Тваринництво України 4, 20-22, 2006
182006
Вдосконалення ветеринарно-санітарного контролю виробництва молока на фермі–основний важіль у забезпеченні населення високоякісною продукцією
ВВ Касянчук, ЯЙ Крижанiвський, IП Даниленко, ТВ Полтавчанко
Мат 1, 105-108, 2005
92005
Щодо організації контролю окремих показників якості і безпеки молока
Т Полтавченко
Сучасна ветеринарна медицина, 32-33, 2007
82007
Стан захворюваності риби на бранхіомікоз та сапролегніоз у Рівненській області
TV Poltavchenko
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
52017
Сучасні правові й нормативні аспекти ветеринарно-санітарної експертизи на ринках
Т Полтавченко
Ветеринарна медицина України, 41, 1999
51999
Эпизоотологический мониторинг лептоспироза животных в Ровенской области и его практическое значение
ТВ Полтавченко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
42016
Моніторинг екосистем: цілі та необхідність, роль біоіндикації
ВМ Войціцький, СВ Мідик, ТВ Полтавченко, ОВ Березовський, ...
Біоресурси і природокористування, 3-4, 2019
32019
Епізоотологічний моніторинг лептоспірозу тварин у рівненській області та його практичне значення
ТВ Полтавченко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
32016
Analysis of surface water quality and crustacean diseases in fish (the Ustya River basin, Ukraine).
PTV Grokhovska Y.R., Parfeniuk I.O., Konontsev S.V
Ukrainian Journal of Ecology. 11, Р. 94-102., 2021
22021
Санітарія та гігієна в рибництві (лабораторний практикум)
ТВ Полтавченко, НМ Богатко, ІО Парфенюк
2*2016
Якість дезінфекції на потужностях, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю та нагляду
ТВ Полтавченко, СВ Мідик
Ветеринарна біотехнологія, 393-396, 2013
22013
Удосконалення ветеринарно-санітарного контролю загальної кількості бактерій в молоці відповідно до сучасних вимог
ТВ Полтавченко
ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00. 09‖ Ветеринарно-санітарна експертиза …, 0
2
Шляхи міграції наночастинок наземними і водними екосистемами
ВМ Войціцький, ВІ Корнієнко, СВ Хижняк, СВ Мідик, ОВ Березовський, ...
Екологічні науки 3 (48), 32-36, 2023
12023
Шляхи міграції поліциклічних ароматичних вуглеводнів наземними і водними екосистемами
ВМ Войціцький, СВ Хижняк, СВ Мідик, ОВ Березовський, ОМ Якубчак, ...
Екологічні науки 42 (3), 14-20, 2022
12022
Моніторинг якості та безпечності морської риби та морських гідробіонтів
ТВ Полтавченко, ІО Парфенюк
ББК 65.422. 5я431, 203, 2017
12017
Запровадження системи НАССР на рибопереробних та рибодобувних підприємствах України–забезпечення безпечності рибних продуктів
НМ Богатко, ТВ Полтавченко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 309-315, 2017
12017
ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СУКЦЕСІЙНИХ ЗМІН БІОЦЕНОЗІВ РІЧКОВО-ОЗЕРНОЇ МЕРЕЖІ
ЙВ Гриб, ТВ Полтавченко, СВ Ковальчук, МА Михальчук, ...
Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 3 (103 …, 2023
2023
Сучасні методи виявлення фальсифікації харчової ікри
СВ Мідик, ТВ Полтавченко, ВІ Корнієнко, КA Дученко, ОВ Ладогубець
2022
АЛГОРИТМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО КОНТРЗАХОДІВ У РАЗІ ЗАБРУДНЕННЯ ЕКОТОКСИКАНТАМИ ДОВКІЛЛЯ
ВМ Войціцький, СВ Хижняк, СВ Мідик, ОА Лапоша, ТВ Полтавченко
ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО 7, 129, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20