Follow
Наталія Олександрівна Терентьєва
Наталія Олександрівна Терентьєва
Other namesNataliia Terentieva
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Verified email at chmnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Тенденції розвитку університетської освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
НО Терентьєва
362016
Вища (університетська) освіта: становлення і розвиток
НО Терентьєва
Черкаси, 2005
292005
Теорія та методика фізичного виховання: навч. посіб
НМ Терентьєва, МА Мамешина, ІП Масляк
Харків: ХДАФК, 103-113, 2010
192010
Греки в Україні: історія та сучасність: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.–Ч. 2
Н Терентьєва, К Балабанов
К.: Аквілон–плюс, 2008
182008
Розвиток політехнічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах України (ХХ століття)
НО Терентьєва
Терентьєва Наталія Олександрівна, 2007
172007
Торгово-економічні зв’язки України і Греції: історичні традиції та сьогодення
О Слюсаренко, Н Терентьєва
К.: Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2005
152005
Основні тенденції розвитку сучасної університетської освіти: європейський вимір
НО Терентьєва
Педагогіка і психологія, 76, 2012
132012
Управління якістю освіти–запорука конкурентоспроможності ВНЗ
НО Терентьєва
Педагогічний альманах: зб. наук. пр.–Херсон: Вид-во РІПО, 161-165, 2008
102008
Маріупольський грецький суд: історія створення та діяльність
АВ Гедьо, Н Терентьєва, Р Саєнко
Донецьк: ДонНУ, 2012
92012
Розвиток університетської освіти в Україні: тенденції Другої академічної революції
НО Терентьєва
Черкаси: ФОП Чабаненко Ю.А., 2017
82017
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ АКАДЕМІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Н Терентьєва
Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції…, 2013
82013
Особливості дистанційної підготовки магістрантів факультетів фізичної культури
НО Терентьєва
Інформаційні технології та засоби навчання, 2019
72019
Розвиток університетської освіти в Україні: історія, сучасність, тенденції: монографія/Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти
НО Терентьєва
К.: Інтерсервіс 427, 2015
72015
До тлумачення понять тенденція та тенденційність розвитку університетської освіти
НО Терентьєва
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 18-21, 2013
72013
Розвиток університетської освіти України періоду незалежності: інтеграційний та акмеологічний напрями
НО Терентьєва
Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні…, 2016
62016
Динамика показателей функционального состояния вестибулярного анализатора младших школьников под влиянием специально направленных упражнений
ИП Масляк, НМ Терентьєва
Слобожанський науково-спортивний вісник: Збірник наукових статей. Харків 5, 7-11, 2007
62007
Таємне грецьке товариство Філікі Етерія
Н Терентьєва
К.: Інститут історії України НАН України, 2005
62005
Формування нового мислення як визначальний фактор професійної підготовки сучасних фахівців з вищою освітою
Н Терентьєва
Професійний успіх у контексті стратегії сталого розвитку: освіта, економіка…, 2018
52018
Формування нового мислення в закладах освіти: навч.-метод. посібник
НО Терентьєва
Черкаси: ФОП Чабаненко ЮА, 2018
52018
МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ УНІВЕРСИТЕТІВ ДО СТВОРЕННЯ НОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ
НО Терентьєва
Рекомендовано до друку вченою радою Львівського державного університету…, 2017
52017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20