Чайкіна Наталія Олександрівна, Chaikina N.O., Чайкина Н.А. orcid 0000-0002-8630-2311
Чайкіна Наталія Олександрівна, Chaikina N.O., Чайкина Н.А. orcid 0000-0002-8630-2311
доцент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка
Підтверджена електронна адреса в pnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комплекс психологічних методів дослідження професійної адаптації молодого вчителя
НО Чайкіна
Навчальний посібник, 40c., 1997
91997
Методичні засади співвідношення Я-базового і Я-ситуаційного у структурі професійної адаптації./Наталія Олександрівна Чайкіна
НО Чайкіна
Практична психологія та соціальна робота: науковопрактичний освітньо …, 2012
72012
Психологічна структура професійної адаптації молодого вчителя
НО Чайкіна
Автореф. дис.... канд. психолог. наук, 1997
71997
Специфіка професійної адаптації практичних психологів
НО Чайкіна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2010
62010
Вплив «Я»-базового і «Я»-ситуаційного на адаптивну стратегію особистості
НО Чайкіна
Психологія і особистість. Науковий журнал, С. 45 – 58, 2013
5*2013
Методики изучения профессиональной адаптации
НА Чайкина
Полтава, 1988
51988
Адаптивні стратегії підприємців в умовах економічних ризиків і загроз
НО Чайкіна, АО Чайкіна
42016
Особистісні інваріанти фахівця як системоутворюючі складові його професійної адаптації
НО Чайкіна
42014
Організація внутрішнього моніторингу якості професійної підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної системи навчання: науково-методичний посібник та методичні рекомендації
ОМН НО Чайкіна
Науково-методичний посібник: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2010
42010
Роль образу "Я"-фахівець у діяльнісній структурі професійної адаптації
НО Чайкіна
Психолого-педагогічний науковий збірник, 142-146, 2015
32015
Моніторинг якості підготовки фахівців у системі вищої освіти
НО Чайкіна
Практична психологія та соціальна робота, 46-53, 2011
32011
Психологическая структура профессиональной адаптации молодого учителя
НА Чайкина
Дисс.… канд. психол. наук, 1996
31996
Теоретический обзор по проблеме профессиональной адаптации
НА Чайкина
Полтава, 1988
31988
Психологічні аспекти забезпечення професійної адаптації практичних психологів
ЧН О
1*2007
ОСОБЛИВІ ДИСПОЗИЦІЇ ТИПУ ОСОБИСТОСТІ І СЕКСУАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ
НО Чайкіна
VIRTUS, 60, 2021
2021
Диспозиційно-рефлексивний компонент сімейних цінностей в студентському середовищі
НО Чайкіна
2020
Комунікативний захист як особлива адаптивна стратегія вихованців інтернату
НО Чайкіна
2020
Толерантність як особистісний потенціал адаптивних стратегій вчителя
НО Чайкіна
2020
Психологічна детермінація поведінки підлітків-правопорушників
НО Чайкіна
2020
Гендерні особливості реалізації стилів керівництва в закладах освіти
НО Чайкіна
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20