Підписатись
Наталія Олександрівна Чайкіна, Наталия Александровна Чайкина, N.O. Chaikina, orcid 0000-0002-8630
Наталія Олександрівна Чайкіна, Наталия Александровна Чайкина, N.O. Chaikina, orcid 0000-0002-8630
доцент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка
Підтверджена електронна адреса в pnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комплекс психологічних методів дослідження професійної адаптації молодого вчителя
НО Чайкіна
Навчальний посібник, 40c., 1997
91997
Психологічна структура професійної адаптації молодого вчителя
НО Чайкіна
Автореф. дис.... канд. психолог. наук, 1997
81997
Методичні засади співвідношення Я-базового і Я-ситуаційного у структурі професійної адаптації./Наталія Олександрівна Чайкіна
НО Чайкіна
Практична психологія та соціальна робота: науковопрактичний освітньо …, 2012
72012
Специфіка професійної адаптації практичних психологів
НО Чайкіна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2010
62010
Вплив «Я»-базового і «Я»-ситуаційного на адаптивну стратегію особистості
НО Чайкіна
Психологія і особистість. Науковий журнал, С. 45 – 58, 2013
52013
Методики изучения профессиональной адаптации
НА Чайкина
Полтава, 1988
51988
Адаптивні стратегії підприємців в умовах економічних ризиків і загроз
НО Чайкіна, АО Чайкіна
The Academy of Management and Administration in Opole, 2016
42016
Особистісні інваріанти фахівця як системоутворюючі складові його професійної адаптації
НО Чайкіна
Науковий журнал «Київський науково-педагогічний вісник, 79-83, 2014
42014
Психологическая структура профессиональной адаптации молодого учителя
НА Чайкина
Дисс.… канд. психол. наук, 1996
41996
Теоретический обзор по проблеме профессиональной адаптации
НА Чайкина
Полтава, 1988
41988
Роль образу "Я"-фахівець у діяльнісній структурі професійної адаптації
НО Чайкіна
Психолого-педагогічний науковий збірник, 142-146, 2015
32015
Моніторинг якості підготовки фахівців у системі вищої освіти
НО Чайкіна
Практична психологія та соціальна робота, 46-53, 2011
32011
Організація внутрішнього моніторингу якості професійної підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної системи навчання: науково-методичний посібник та методичні рекомендації
ОМН НО Чайкіна
Науково-методичний посібник: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2010
32010
Толерантність як особистісний потенціал адаптивних стратегій вчителя
НО Чайкіна
12020
СПЕЦИФІЧНІСТЬ КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
НО Чайкіна
Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 88-90, 2017
12017
Диференціальний аспект іміджу профспілкового лідера
НО Чайкіна
Психологія і особистість. Науковий журнал, 237-247, 2016
1*2016
Світоглядні парадигмальні дихотомії аналізу індивідуальних відмінностей особистості
Н Чайкіна
Психологія і особистість: науковий журнал, 59 -71, 2015
12015
Психологічні аспекти забезпечення професійної адаптації практичних психологів
ЧН О
1*2007
Особливі диспозиції типу особистості і сексуальної поведінки у студентському віці
НО Чайкіна
2021
Комунікативний захист як особлива адаптивна стратегія вихованців інтернату
НО Чайкіна
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20