Чайкіна Наталія Олександрівна, Chaikina N.O., Чайкина Н.А.
Чайкіна Наталія Олександрівна, Chaikina N.O., Чайкина Н.А.
доцент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка
Підтверджена електронна адреса в pnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комплекс психологічних методів дослідження професійної адаптації молодого вчителя
НО Чайкіна
Навчальний посібник, 40c., 1997
91997
Методичні засади співвідношення Я-базового і Я-ситуаційного у структурі професійної адаптації./Наталія Олександрівна Чайкіна
НО Чайкіна
Практична психологія та соціальна робота: науковопрактичний освітньо …, 2012
72012
Психологічна структура професійної адаптації молодого вчителя
НО Чайкіна
Автореф. дис.... канд. психолог. наук, 1997
71997
Методики изучения профессиональной адаптации
НА Чайкина
Полтава, 1988
51988
Вплив «Я»-базового і «Я»-ситуаційного на адаптивну стратегію особистості
НО Чайкіна
Психологія і особистість. Науковий журнал, С. 45 – 58, 2013
4*2013
Роль образу "Я"-фахівець у діяльнісній структурі професійної адаптації
НО Чайкіна
Психолого-педагогічний науковий збірник, 142-146, 2015
32015
Особистісні інваріанти фахівця як системоутворюючі складові його професійної адаптації
НО Чайкіна
32014
Моніторинг якості підготовки фахівців у системі вищої освіти
НО Чайкіна
Практична психологія та соціальна робота, 46-53, 2011
32011
Організація внутрішнього моніторингу якості професійної підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної системи навчання: науково-методичний посібник та методичні рекомендації
ОМН НО Чайкіна
Науково-методичний посібник: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2010
32010
Специфіка професійної адаптації практичних психологів
НО Чайкіна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2010
32010
Психологическая структура профессиональной адаптации молодого учителя
НА Чайкина
Дисс.… канд. психол. наук, 1996
31996
Теоретический обзор по проблеме профессиональной адаптации
НА Чайкина
Полтава, 1988
31988
Адаптивні стратегії підприємців в умовах економічних ризиків і загроз
НО Чайкіна, АО Чайкіна
The Academy of Management and Administration in Opole, 2016
22016
Психологічні аспекти забезпечення професійної адаптації практичних психологів
ЧН О
1*2007
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЕКСУАЛЬНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В ПУБЕРТАТНИЙ ПЕРІОД
НО Чайкіна
VIRTUS, 60, 2019
2019
Психологічна стратифікація молодіжних неформальних об'єднань
НО Чайкіна
2019
Психологічна стратифікація молодіжних неформальних об'єднань
ЧН О.
Virtus: Scientific Journal / Editor-in- Chief M.A. Zhurba, С.57-59., 2019
2019
КОГНІТИВНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
НО Чайкіна
Monografia pokonferencyjna «Science, research, development»./ Zbiór …, 2019
2019
Synergistic Catalysts of the Region’s Entrepreneurial Potential Realization in Conditions of Ukraine’s Integration into the European Union
KF N. Chaikina, O. Chaikina, O. Zerniuk
International Journal of Engineering & Technology. 7 (No 4.8), P. 697-701, 2018
2018
Психологія розвитку особистості у підлітковому та ранньому юнацькому віці
НО Гончарова, ЮЛ Горбенко, ЮІ Калюжна, ВА Лавріненко, ...
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20