Vasyl Solonynka
Vasyl Solonynka
Національний лісотехнічний університет України
Verified email at nltu.edu.ua
TitleCited byYear
Исследование свойств клеевых соединений древесины образованных поливинилацетатно-карбамидноформальдегидными композициями
ВР Солонинка, ВМ Шкурник
Актуальные проблемы лесного комплекса, 2014
12014
Дослідження міцності клейових з'єднань термодеревини ясена, отриманої за технологією вакуумно-кондуктивного термічного оброб
ММ Ільків, ВР Солонинка, ЖЯ Гуменюк, ЮМ Губер
Науковий вісник НЛТУ України 27 (3), 2017
2017
Імітаційне моделювання термопластичних клейових з'єднань деревини в CAD/CAE системах
БЯ Кшивецький, ВР Солонинка
Науковий вісник НЛТУ України 25 (8), 2015
2015
The mechanisms of modifying agents interaction with components of adhesive compositions of PVA dispersions.
V SOLONYNKA
Pro Ligno 10 (4), 2014
2014
Water effect on the structure of adhesive films formed by pva dispersion-based composition
VR Solonynka, BY Kshyvetskyy
Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість, 9-14, 2014
2014
Дослідження режимних параметрів процесу склеювання деревини дуба модифікованими полівінілацетатними дисперсіями
ВР Солонинка
Науковий вісник НЛТУ України 23 (1), 2013
2013
Дослідження впливу режимних параметрів процесу склеювання на міцність з’єднань деревини дуба сформованих клейовими композиціями на основі ПВА дисперсії модифікованої окисно …
ВР Солонинка
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7