Кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики УДФСУ
Кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики УДФСУ
Університет ДФС України
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: Монографія/За ред. ЗС Варналія
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій, ...
К.: Знання України 675, 9, 2008
277*2008
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика: монографія за заг. ред. МЯ Азарова
ФО Ярошенко, ПВ Мельник, АІ Мярковський, та ін в тч Новицька НВ
К.: Міністерство фінансів України, 2011
63*2011
Фіскальна ефективність та можливі шляхи реформування ПДВ в Україні
А Скрипник, Т Паянок
Економіка України, 29-42, 2008
482008
Фактори ризику виконання планових показників бюджету України
АВ Скрипник, ТМ Паянок
Фінанси України, 31-44, 2008
172008
Основні проблеми обліку та внутрішнього аудиту дебіторської і кредиторської заборгованостей
НС Акімова, НВ Новицька
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
172007
Ефективність податку на додану вартість та напрями його реформування в Україні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Т.М. Паянок ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун …
ТМ Паянок
Національний університет ДПС України, 2009
162009
Облік витрат на виробництво та собівартість продукції в ринкових умовах
ЯО Остапенко
Вісник Національного університету ДПС України.–Серія: Економіка, право, 121-126, 2010
152010
Бюджетна підтримка та податкове стимулювання національної економіки України
ЛЛ Тарангул, та ін в тч Новицька НВ
Національний університет державної податкової служби України, 2012
14*2012
Ефективність бюджетно-податкової підтримки національної економіки України
ЛЛ Тарангул, ДМ Серебрянський, НВ Новицька
Науковий вісник Національного університету ДПС України, 54, 2011
142011
Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.: в 2 частинах/Дудко ВС, Краснова ТД, Лаговський ВВ–Ірпінь: НУДПСУ, 2010
ВС Дудко, ТД Краснова, ВВ Лаговський
Ірпінь: НУДПСУ, 2010
142010
Економічна сутність виробничих запасів
ЛВ Титенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
122011
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т.кол. авторів [за заг. ред. М.Я.Азарова]
колектив авторів, в тч Новицька НВ
Міністерство фінансів України, 448, 2010
112010
Статистичний аналіз підприємств готельного господарства та прогнозування його розвитку
ЯО Остапенко
Глобальні та національні проблеми економіки.–2015.–Вип 8, 1216-1221, 2015
102015
Облік аграрного потенціалу національного багатства
ВМ Краєвський
Краєвський ВМ—К.: видавництво «Вик Принт, 2015
92015
Облікові системи: еволюція та вектор розвитку
ВМ Краєвський
Краєвський ВМ—К.:«Аграр Медіа Груп, 2012
92012
Реформування ПДВ в умовах економічної кризи
Т Паянок
К.: Економіст, 49-51, 2009
82009
Збір за забруднення навколишнього природного середовища: дослідження семантики терміну та аналіз економіко-екологічної дієвості
ДМ Серебрянський, НВ Новицька
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2009
82009
Методичні вказівки до проведення практичних занять з використанням комп’ютерних технологій з курсу «Методи економічних та статистичних досліджень»
ТМ Паянок
ТМ Паянок.–Ірпінь: Національний університет ДПС України 61, 2014
72014
Початки теорії ймовірностей та математичної статистики в змісті математичної освіти коледжів фінансово-економічного спрямування
ТМ Задорожня
Друкарня Національного університету державної податкової служби України, 2007
72007
Стан фінансового ринку в Україні та його вплив на розвиток економіки
НВ Параниця
Формування ринкових відносин в Україні, 41-45, 2011
62011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20