Кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики УДФСУ
Кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики УДФСУ
Університет ДФС України
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: Монографія/За ред. ЗС Варналія
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій, ...
К.: Знання України 675, 9, 2008
312*2008
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика: монографія за заг. ред. МЯ Азарова
ФО Ярошенко, ПВ Мельник, АІ Мярковський, та ін в тч Новицька НВ
К.: Міністерство фінансів України, 2011
61*2011
Фіскальна ефективність та можливі шляхи реформування ПДВ в Україні
АВ Скрипник, ТМ Паянок
Економіка України., 2008
532008
Основні проблеми обліку та внутрішнього аудиту дебіторської і кредиторської заборгованостей
НС Акімова, НВ Новицька
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
222007
Фактори ризику виконання планових показників бюджету України
АВ Скрипник, ТМ Паянок
Фінанси України, 31-44, 2008
202008
Статистичний аналіз підприємств готельного господарства та прогнозування його розвитку
ЯО Остапенко
Глобальні та національні проблеми економіки, 1237-1243, 2015
182015
Облік витрат на виробництво та собівартість продукції в ринкових умовах
ЯО Остапенко
Науковий вісник Національного університету ДПС України, 121-126, 2010
182010
Ефективність податку на додану вартість та напрями його реформування в Україні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Т.М. Паянок ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун …
ТМ Паянок
Національний університет ДПС України, 2009
182009
Економічна сутність виробничих запасів
ЛВ Титенко
Фінанси, облік і аудит, 361-369, 2011
172011
Бюджетна підтримка та податкове стимулювання національної економіки України
ЛЛ Тарангул, та ін в тч Новицька НВ
Національний університет державної податкової служби України, 2012
15*2012
Ефективність бюджетно-податкової підтримки національної економіки України
ЛЛ Тарангул, ДМ Серебрянський, НВ Новицька
Ірпінь: Вид-во НУДПСУ, 2011
152011
Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.: в 2 частинах/Дудко ВС, Краснова ТД, Лаговський ВВ–Ірпінь: НУДПСУ, 2010
ВС Дудко, ТД Краснова, ВВ Лаговський
Ірпінь: НУДПСУ, 2010
142010
Теоретичні аспекти понять дебіторська заборгованість і кредиторська заборгованість
НВ Новицька
Актуальні проблеми економіки, 286-290, 2012
122012
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т.кол. авторів [за заг. ред. М.Я.Азарова]
колектив авторів, в тч Новицька НВ
Міністерство фінансів України, 448, 2010
122010
Облік аграрного потенціалу національного багатства
ВМ Краєвський
Краєвський ВМ–К.: видавництво «Вик Принт, 2015
102015
Облікові системи: еволюція та вектор розвитку
ВМ Краєвський
Краєвський ВМ–К.:«Аграр Медіа Груп, 2012
102012
Реформування ПДВ в умовах економічної кризи
ТМ Паянок
Економіст., 2009
102009
Збір за забруднення навколишнього природного середовища: дослідження семантики терміну та аналіз економіко-екологічної дієвості
ДМ Серебрянський, НВ Новицька
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2009
92009
Методичні вказівки до проведення практичних занять з використанням комп’ютерних технологій з курсу «Методи економічних та статистичних досліджень»
ТМ Паянок
ТМ Паянок.–Ірпінь: Національний університет ДПС України 61, 2014
72014
Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку розрахункових операцій
НВ Новицька
Економіка та держава, 96-99, 2011
72011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20