Follow
Кафедра облікових технологій та бізнес-аналітики
Кафедра облікових технологій та бізнес-аналітики
Державний податковий університет
Verified email at dpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: Монографія/За ред. ЗС Варналія
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій, ...
К.: Знання України 675, 9, 2008
394*2008
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика: монографія за заг. ред. МЯ Азарова
ФО Ярошенко, ПВ Мельник, АІ Мярковський, та ін в тч Новицька НВ
К.: Міністерство фінансів України, 2011
67*2011
Фіскальна ефективність та можливі шляхи реформування ПДВ в Україні
ПТМ Скрипник АВ
Економіка України., 2008
58*2008
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR SECURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
V Makedon, O Hetman, L Yemchuk, N Paranytsia, S Petrovska
Journal of Security & Sustainability Issues 8 (3), 2019
572019
Трансформація акцизної політики України: монографія/за заг. ред
В Коротун, С Брехов, Н Новицька
В. Коротуна. Ірпінь: Видавництво університету ДПС України, 2015
56*2015
Статистичний аналіз підприємств готельного господарства та прогнозування його розвитку
ЯО Остапенко
Глобальні та національні проблеми економіки, 1216-1220, 2015
492015
Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири : монографія.
/ авторський колектив, ННВ за заг. ред. П. В. Пашка, Л. Л. Тарангул
К.: ТОВ Новий друк 570, 2015
48*2015
Economic security as an element of strategic management system: accounting and analytical aspect
L Tytenko
Baltic Journal of Economic Studies 4 (3), 309-318, 2018
392018
Облік аграрного потенціалу національного багатства
ВМ Краєвський
Краєвський ВМ—К.: видавництво Вик Принт, 2015
34*2015
Податкова система України: навчальний посібник
НВН за заг. ред. М.Я. Азарованавч., ПВ Мельник, ЗС Варналій, ЛЛ Тарангул
К.: Знання України 505, 2010
31*2010
Економічна сутність виробничих запасів
ЛВ Титенко
Фінанси, облік і аудит, 361-369, 2011
302011
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за допомогою економіко-математичних методів
Т Паянок, А Савченко
Економіст, 27-32, 2017
29*2017
Облікові системи: еволюція та вектор розвитку
ВМ Краєвський
Краєвський ВМ–К.:Аграр Медіа Груп, 2012
29*2012
Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів і податкових надходжень
ТМ Паянок, ВВ Лаговський, ВМ Краєвський
К.: ЦП Компринт., 2019
26*2019
Фактори ризику виконання планових показників бюджету України
АВ Скрипник, ТМ Паянок
Фінанси України, 31-44, 2008
262008
Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.: в 2 частинах/Дудко ВС, Краснова ТД, Лаговський ВВ–Ірпінь: НУДПСУ, 2010
ВС Дудко, ТД Краснова, ВВ Лаговський
Ірпінь: НУДПСУ, 2010
252010
Coherence of accounting systems: transcendence of content and immunity of purpose
KV Mykolaiovych, SM Olehivna, BS Volodymyrovych, HV Petrivna
Научный журнал Вестник НАН РК, 176-184, 2020
242020
Ефективність податку на додану вартість та напрями його реформування в Україні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Т.М. Паянок ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун…
ТМ Паянок
Національний університет ДПС України, 2009
242009
Основні проблеми обліку та внутрішнього аудиту дебіторської і кредиторської заборгованостей
НС Акімова, НВ Новицька
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
242007
Облік витрат на виробництво та собівартість продукції в ринкових умовах
ЯО Остапенко
Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 49, 2010
232010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20