Роман Параняк | Roman Paranjak
Роман Параняк | Roman Paranjak
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Шляхи надходження важких металів в довкілля та їх вплив на живі організми
РП Параняк, ЛП Васильцева, ХІ Макух
Біологія тварин 9 (3), 83-89, 2007
332007
Біологічна роль поліненасичених жирних кислот
КБ Смолянінов, РП Параняк, ВГ Янович
Біологія тварин 4 (1-2), 16-30, 2002
242002
Адсорбция компонентов сточных вод природными сорбентами
ОВ Мацуська, РП Параняк, ЯМ Гумницкий
Химия и технология воды 32 (4), 399-407, 2010
92010
Антропогенне забруднення довкілля важкими металами в зоні функціонування Миколаївського цементного заводу та їх вміст у окремих органах і тканинах гусей
ЛП Васильцева, РП Параняк
Наук. вісн. ЛНАВМ ім. Ґжицького 9 (4), 20-25, 2007
72007
Оцінка якості та безпечності генетично модифікованих організмів
ІВ Вудмаска, РП Параняк, ДО Янович, ВК Семенович, РА Голубець
Біологія тварин 9 (1-2), 56-64, 2007
52007
Дослідження фізіологічних показників рослин під час їх удобрення сорбентом з компонентами стічних вод
ОВ Мацуська, РП Параняк, ЯМ Гумницький
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
42011
Дослідження фізіологічних показників рослин під час їх удобрення сорбентом з компонентами стічних вод
ЯМГ О.В. Мацуська, Р.П. Параняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
42011
Загальна характеристика природних сорбентів та їх використання у промисловості та сільському господарстві
РП Параняк, ОВ Мацуська, ММ Романець
Сільський господар, 38-42, 2008
42008
Стратегія розвитку екологічної політики на регіональному рівні
РП Параняк, НВ Войтович
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
32013
Стратегія розвитку екологічної політики на регіональному рівні
НВВ Р.П. Параняк
Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького 15 (2), 392-397, 2013
32013
Influence of zeolites on lead and cadmium content in separate links of trophic chain in hydroecosystems
NI Hradovych, RP Paranyak, YM Zabytivskyi
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
22016
Окремі аспекти екологічного ризику антропогенного забруднення малих річок Львівської області
РП Параняк, ТП Осташа
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
22014
Очищення стоків від білків природними сорбентами
ОВ Мацуська, РП Параняк, ЯМ Гумницький
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
22011
Вплив теплових електростанцій на стан водних екосистем
ВВ Роїк, РП Параняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
22011
Вплив теплових електростанцій на стан водних екосистем
РПП В.В. Роїк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
22011
Вплив селеніту натрію та аскорбату селену на активність антиоксидантної системи в організмі гусей при навантаженні кадмієм
ЛП Васильцева, РП Параняк
Біологія тварин 10 (1-2), 221-225, 2008
22008
Аналіз стану земель львівської області порушених внаслідок діяльності підприємств гірничої хімії та шляхи їх ревіталізації
РП Параняк, БМ Калин, ІМ Антонів, ММ Мазур
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
12015
Регулювання процесу забезпечення продукції на вміст генетично модифікованих організмів в Україні та у світі
НВ Войтович, ОЙ Цісарик, РП Параняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
12011
Статика адсорбції компонентів стічних вод природними цеолітами
ОВ Мацуська, РП Параняк
ЛЬВІВС НОГО МЕДИ ОГІЙ імені СЗ ҐЖИЦЬКОГО, 2008
12008
Особливості накопичення важких металів в організмі гусей різного віку
ЛП Васильцева, РП Параняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20