Роман Параняк | Roman Paranjak
Роман Параняк | Roman Paranjak
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Підтверджена електронна адреса в lvet.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Шляхи надходження важких металів в довкілля та їх вплив на живі організми
РП Параняк, ЛП Васильцева, ХІ Макух
Біологія тварин 9 (1-2), 83-89, 2007
442007
Біологічна роль поліненасичених жирних кислот
КБ Смолянінов, РП Параняк, ВГ Янович
Біологія тварин 4 (1-2), 16-30, 2002
272002
Influence of zeolites on lead and cadmium content in separate links of trophic chain in hydroecosystems
NI Hradovych, RP Paranyak, YM Zabytivskyi
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
102016
Адсорбция компонентов сточных вод природными сорбентами
ОВ Мацуська, РП Параняк, ЯМ Гумницкий
Химия и технология воды 32 (4), 399-407, 2010
102010
Оцінка якості та безпечності генетично модифікованих організмів
ІВ Вудмаска, РП Параняк, ДО Янович, ВК Семенович, РА Голубець
Біологія тварин 9 (1-2), 56-64, 2007
72007
Антропогенне забруднення довкілля важкими металами в зоні функціонування Миколаївського цементного заводу та їх вміст у окремих органах і тканинах гусей
ЛП Васильцева, РП Параняк
Наук. вісн. ЛНАВМ ім. Ґжицького 9 (4), 20-25, 2007
72007
Загальна характеристика природних сорбентів та їх використання у промисловості та сільському господарстві
РП Параняк, ОВ Мацуська, ММ Романець
Сільський господар, 38-42, 2008
52008
Дослідження фізіологічних показників рослин під час їх удобрення сорбентом з компонентами стічних вод
ОВ Мацуська, РП Параняк, ЯМ Гумницький
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
42011
Дослідження фізіологічних показників рослин під час їх удобрення сорбентом з компонентами стічних вод
ЯМГ О.В. Мацуська, Р.П. Параняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
42011
Стратегія розвитку екологічної політики на регіональному рівні
РП Параняк, НВ Войтович
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
32013
Стратегія розвитку екологічної політики на регіональному рівні
НВВ Р.П. Параняк
Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького 15 (2), 392-397, 2013
32013
Очищення стоків від білків природними сорбентами
ОВ Мацуська, РП Параняк, ЯМ Гумницький
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
32011
Онтогенезні зміни вмісту ліпідів та інтенсивності їх синтезу у скелетних м’язах свиней
РП Параняк
Науковотеоретичний збірник. Вісник державної аграрно-екологічної академії …, 2000
32000
Аналіз стану земель львівської області порушених внаслідок діяльності підприємств гірничої хімії та шляхи їх ревіталізації
РП Параняк, БМ Калин, ІМ Антонів, ММ Мазур
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
22015
Окремі аспекти екологічного ризику антропогенного забруднення малих річок Львівської області
РП Параняк, ТП Осташа
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
22014
Вплив теплових електростанцій на стан водних екосистем
ВВ Роїк, РП Параняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
22011
Вплив теплових електростанцій на стан водних екосистем
РПП В.В. Роїк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
22011
Вплив селеніту натрію та аскорбату селену на активність антиоксидантної системи в організмі гусей при навантаженні кадмієм
ЛП Васильцева, РП Параняк
Біологія тварин 10 (1-2), 221-225, 2008
22008
Value and feasibility of probiotic use
RP Paraniak, BM Kalyn, TB Nahirniak
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
12018
Перспективи та критерії розвитку природно-заповідних територій у Львівській області
РД Українець, РП Параняк, ОП Сухорська
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20