Підписатись
Роман Параняк | Roman Paranjak
Роман Параняк | Roman Paranjak
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Підтверджена електронна адреса в lvet.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Шляхи надходження важких металів в довкілля та їх вплив на живі організми
РП Параняк, ЛП Васильцева, ХІ Макух
Біологія тварин 9 (1-2), 83-89, 2007
602007
Біологічна роль поліненасичених жирних кислот
КБ Смолянінов, РП Параняк, ВГ Янович
Біологія тварин 4 (1-2), 16-30, 2002
312002
Біохімія молока
РЙ Кравців, ОЙ Цісарик, РП Параняк, ГВ Дроник, ЯЮ Островський
Практикум–Львів: ТеРус 150, 2000
192000
The influence of environmental factors on fish productivity in small reservoirs and transformed waters
OV Honcharova, RP Paraniak, PS Kutishchev, NM Paraniak, ...
Ukrainian Journal of Ecology 11 (1), 176-180, 2021
132021
Адсорбция компонентов сточных вод природными сорбентами
ОВ Мацуська, РП Параняк, ЯМ Гумницкий
Химия и технология воды 32 (4), 399-407, 2010
132010
Influence of zeolites on lead and cadmium content in separate links of trophic chain in hydroecosystems
NI Hradovych, RP Paranyak, YM Zabytivskyi
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
102016
Оцінка якості та безпечності генетично модифікованих організмів
ІВ Вудмаска, РП Параняк, ДО Янович, ВК Семенович, РА Голубець
Біологія тварин 9 (1-2), 56-64, 2007
102007
Funktsionalnyi stan orhanizmu prisnovodnykh ryb za umov vplyvu abiotychnykh chynnykiv
OV Honcharova, RP Paraniak, BV Hutyi
Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny …, 2019
92019
Загальна характеристика природних сорбентів та їх використання у промисловості та сільському господарстві/Параняк РП, Мацуська ОВ, Романець ММ
РП Параняк
Сільський господар, 38-42, 2008
92008
Функціональний стан організму прісноводних риб за умов впливу абіотичних чинників
ОВ Гончарова, РП Параняк, БВ Гутий
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
72019
Механізми формування екологічного ризику антропогенного забруднення малих річок Львівської області.
РППТП Осташа
Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З.Гжицького. 16 (3), 371-379, 2014
7*2014
Антропогенне забруднення довкілля важкими металами в зоні функціонування Миколаївського цементного заводу та їх вміст у окремих органах і тканинах гусей
ЛП Васильцева, РП Параняк
Наук. вісн. ЛНАВМ ім. Ґжицького 9 (4), 20-25, 2007
72007
Pathways of heavy metals entrance to environment and their effects on living organisms
RP Paranyak, LP Vasyltseva, K Makukh
The Animal Biology 9 (3), 83-89, 2007
62007
Produktyvna diia kormovoi dobavky «PROPIH plv» u ratsionakh remontnoho molodniaku svynei [Productive action of the feed supplement" PROPIG PLV" in the rations of the …
YI Pivtorak, RP Paraniak, IM Blaida
Naukovyi Visnyk LNUVMB imeni SZ Hzhytskoho-Scientific Herald of the National …, 2016
52016
Adsorption of wastewater components by natural sorbents
OV Matsuska, RP Paranyak, YM Gumnitskii
Journal of Water Chemistry and Technology 32 (4), 218-222, 2010
52010
The biological role of polyunsaturated fatty acids
KB Smolyaninov, RP Paranyak, VG Yanovich
The Animal biology 4 (1-2), 16-31, 2002
52002
Онтогенезні зміни вмісту ліпідів та інтенсивності їх синтезу у скелетних м’язах свиней
РП Параняк, ВГ Янович
Державна агроекологічна академія України, 2000
52000
Í.(2007). Shlyakhi nadkhodzhennya vazhkikh metalív v dovkíllya ta í̈kh vpliv na zhiví organízmi
RP Paranyak, L Vasil'tseva, KH Makukh
Bíologíya tvarin 9 (1-2), 83-89, 0
5
Value and feasibility of probiotic use
RP Paraniak, BM Kalyn, TB Nahirniak
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
42018
Очищення стоків від білків природними сорбентами
ОВ Мацуська, РП Параняк, ЯМ Гумницький
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
42011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20