Роман Параняк | Roman Paranjak
Роман Параняк | Roman Paranjak
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Підтверджена електронна адреса в lvet.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Шляхи надходження важких металів в довкілля та їх вплив на живі організми
РП Параняк, ЛП Васильцева, ХІ Макух
Біологія тварин 9 (1-2), 83-89, 2007
462007
Біологічна роль поліненасичених жирних кислот
КБ Смолянінов, РП Параняк, ВГ Янович
Біологія тварин 4 (1-2), 16-30, 2002
282002
Адсорбция компонентов сточных вод природными сорбентами
ОВ Мацуська, РП Параняк, ЯМ Гумницкий
Химия и технология воды 32 (4), 399-407, 2010
122010
Influence of zeolites on lead and cadmium content in separate links of trophic chain in hydroecosystems
NI Hradovych, RP Paranyak, YM Zabytivskyi
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
112016
Антропогенне забруднення довкілля важкими металами в зоні функціонування Миколаївського цементного заводу та їх вміст у окремих органах і тканинах гусей
ЛП Васильцева, РП Параняк
Наук. вісн. ЛНАВМ ім. Ґжицького 9 (4), 20-25, 2007
82007
Оцінка якості та безпечності генетично модифікованих організмів
ІВ Вудмаска, РП Параняк, ДО Янович, ВК Семенович, РА Голубець
Біологія тварин 9 (1-2), 56-64, 2007
72007
Загальна характеристика природних сорбентів та їх використання у промисловості та сільському господарстві
РП Параняк, ОВ Мацуська, ММ Романець
Сільський господар, 38-42, 2008
62008
Біохімія молока
РЙ Кравців, ОЙ Цісарик, РП Параняк, ГВ Дроник, ЯЮ Островський
Практикум–Львів: ТеРус 150, 2000
62000
Дослідження фізіологічних показників рослин під час їх удобрення сорбентом з компонентами стічних вод
ОВ Мацуська, РП Параняк, ЯМ Гумницький
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
42011
Дослідження фізіологічних показників рослин під час їх удобрення сорбентом з компонентами стічних вод
ЯМГ О.В. Мацуська, Р.П. Параняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
42011
Стратегія розвитку екологічної політики на регіональному рівні
РП Параняк, НВ Войтович
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
32013
Стратегія розвитку екологічної політики на регіональному рівні
НВВ Р.П. Параняк
Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького 15 (2), 392-397, 2013
32013
Очищення стоків від білків природними сорбентами
ОВ Мацуська, РП Параняк, ЯМ Гумницький
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
32011
Вплив теплових електростанцій на стан водних екосистем
ВВ Роїк, РП Параняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
32011
Вплив теплових електростанцій на стан водних екосистем
РПП В.В. Роїк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
32011
Вплив селеніту натрію та аскорбату селену на активність антиоксидантної системи в організмі гусей при навантаженні кадмієм
ЛП Васильцева, РП Параняк
Біологія тварин 10 (1-2), 221-225, 2008
32008
Онтогенезні зміни вмісту ліпідів та інтенсивності їх синтезу у скелетних м’язах свиней
РП Параняк
Науковотеоретичний збірник. Вісник державної аграрно-екологічної академії …, 2000
32000
Функціональний стан організму прісноводних риб за умов впливу абіотичних чинників
ОВ Гончарова, РП Параняк, БВ Гутий
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
22019
Value and feasibility of probiotic use
RP Paraniak, BM Kalyn, TB Nahirniak
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
22018
Аналіз стану земель львівської області порушених внаслідок діяльності підприємств гірничої хімії та шляхи їх ревіталізації
РП Параняк, БМ Калин, ІМ Антонів, ММ Мазур
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20