кафедра англійської філології та перекладу
кафедра англійської філології та перекладу
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Гендерний аспект репрезентації персонажного мовлення в англійських драматичних творах кінця ХХ століття
НД Борисенко
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук 10 (04), 2003
322003
Системні та функціональні особливості англомовних однослівних ідіом (на матеріалі сучасного публіцистичного дискурсу)
ОМ Мосейчук
Житомир–2009–253 с, 2009
182009
Синергетичні підходи до формування інтеграційних структур
ЄІ Ходаківський, ВВ Камінська, ОВ Мосієнко
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; Луганський …, 2011
132011
Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції
ЛП Поліщук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011
122011
Гендерні стереотипи в англомовному фольклорі
ЛГ ВЕРБА, АП МАРТИНЮК, НД БОРИСЕНКО
122008
Моделювання як теоретичний метод розробки педагогічної технології підготовки вчителів філологічного профілю. Підходи АС Макаренка до використання педагогічного моделювання
ТМ Пушкар
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2011
112011
Екзистенційні речення в ранньоновоанглійській мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти
МВ Полховська
–Харків.–20 с, 2009
112009
Формування та розвиток англійської авіаційної термінології
ІВ Асмукович
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2011
92011
Синтаксичні засоби етикетизації англомовного рекламного дискурсу
СК Топачевський
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2011
92011
Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в Англії в умовах євроінтеграції
ЛП Поліщук
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010
92010
Гендерный аспект репрезентации персонажей речи в английских драматических произведениях конца ХХ столетия
НД Борисенко
Автореферат дис.… канд. филол. наук, 2003
92003
Публіцистичний дискурс як контекст реалізації комунікативного впливу на масового адресата
ОМ Мосейчук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 174-177, 2012
82012
Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців у педагогічних закладах України
ЛП Поліщук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 112-115, 2009
82009
Сравнительная типология английского, немецкого, русского и украинского языков.–К.: Освита Украины, 2009.–354 с.
АЭ Левицкий, НД Борисенко, АА Борисов, АА Иванов, ЛЛ Славова
82009
Номінативна організація американського газетного дискурсу: лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти
ОВ Мосієнко
спец. 10.02. 04/Мосіенко ОВ–Донецьк, 2011.–21 с, 2011
72011
Гендерна маркованість персонажного дискурсу сучасної британської драми: лінгвокультурологічний аспект
НД Борисенко
Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць., 79-83, 2012
62012
Реклама як вид аргументативного дискурсу [Електронний ресурс]
ОВ Мосієнко
Режим доступу: www. linguists. narod. ru, 0
6
Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій
ТМ Пушкар
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2016
52016
Основні пріоритети співпраці українських і польських регіонів: реалії та перспективи. Транскордонне співробітництво
Л Поліщук
Економічний часопис-ХХІ, 30-37, 2008
52008
Гендерний аналіз у лінгвістиці
НД Борисенко
Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ, 2000
52000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20