кафедра англійської філології та перекладу
кафедра англійської філології та перекладу
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гендерний аспект репрезентації персонажного мовлення в англійських драматичних творах кінця ХХ століття
НД Борисенко
Київський національний лінгвістичний університет, 2003
382003
Системні та функціональні особливості англомовних однослівних ідіом (на матеріалі сучасного публіцистичного дискурсу)
ОМ Мосейчук
Житомир–2009–253 с, 2009
202009
Гендерні стереотипи в англомовному фольклорі
ЛГ ВЕРБА, АП МАРТИНЮК, НД БОРИСЕНКО
142008
Екзистенційні речення в ранньоновоанглійській мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти
МВ Полховська
Полховська Марина Володимирівна. Х., 2009.–202с, 2009
132009
Сравнительная типология английского, немецкого, русского и украинского языков.–К.: Освита Украины, 2009.–354 с.
АЭ Левицкий, НД Борисенко, АА Борисов, АА Иванов, ЛЛ Славова
132009
Синергетичні підходи до формування інтеграційних структур
ЄІ Ходаківський, ОВ Мосієнко
Економіка АПК, 121-126, 2011
122011
Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції
ЛП Поліщук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011
122011
Моделювання як теоретичний метод розробки педагогічної технології підготовки вчителів філологічного профілю. Підходи АС Макаренка до використання педагогічного моделювання
ТМ Пушкар
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2013
112013
Гендерный аспект репрезентации персонажной речи в английских драматических произведениях конца XX столетия
НД Борисенко
автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02. 04 …, 2003
112003
Формування та розвиток англійської авіаційної термінології
ІВ Асмукович
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2011
102011
Синтаксичні засоби етикетизації англомовного рекламного дискурсу
СК Топачевський
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2011
102011
Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців у педагогічних закладах України
ЛП Поліщук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 112-115, 2009
102009
Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій
ТМ Пушкар
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2016
92016
Публіцистичний дискурс як контекст реалізації комунікативного впливу на масового адресата
ОМ Мосейчук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 174-177, 2012
92012
Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в Англії в умовах євроінтеграції
ЛП Поліщук
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010
92010
Гендерна маркованість персонажного дискурсу сучасної британської драми: лінгвокультурологічний аспект
НД Борисенко
Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць., 79-83, 2012
82012
Номінативна організація американського газетного дискурсу: лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти
ОВ Мосієнко
спец. 10.02. 04/Мосіенко ОВ–Донецьк, 2011.–21 с, 2011
72011
Основні пріоритети співпраці українських і польських регіонів: реалії та перспективи. Транскордонне співробітництво
Л Поліщук
Економічний часопис-ХХІ, 30-37, 2008
72008
Аналіз англійських медіальних конструкцій з позицій генеративної граматики
МВ Полховська
Studia philologica, 2013
62013
Реклама як вид аргументативного дискурсу [Електронний ресурс]
ОВ Мосієнко
Режим доступу: www. linguists. narod. ru, 0
6
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20