Kravets N.Ya. / Кравець Н. Я.
TitleCited byYear
ДО ПИТАННЯ ПРО ГЕРПЕТИЧНУ ІНФЕКЦІЮ ЯК АКТУАЛЬНУ ПРОБЛЕМУ СЬОГОДЕННЯ
БВТ Борак В.П., Романюк Л.Б., Кравець Н.Я.
АКТУАЛЬНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ 2 (11), 53-58, 2016
42016
Застосування методу моделювання в процесі навчання мікробіології
НЯ Кравець, ІМ Грод, ЛО Шевчик
Медична освіта, 44-47, 2014
22014
До анотованого списку антофільних лускокрилих (Lepidoptera) Західного Поділля
НЯ Кравець
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 20: Біологія, 20-26, 2008
22008
On the Issue of Herpes Infection as an Actual Problem Nowadays
VP Borak, LB Romaniuk, VT Borak, NY Kravets
ACTUAL INFECTOLOGY, 53-58, 2016
12016
Денна активність антофільних комах в умовах Західного Поділля
НЯ Кравець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
12011
Іван Олександрович Ситник-вчений-мікробіолог, педагог
СІ Климнюк, НЯ Кравець, ЛБ Романюк, ВП Борак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ЛЕПТОСПІРОЗ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
СІ Климнюк, ЛБ Романюк, ВП Борак, НЯ Кравець
Ветеринарна біотехнологія, 250-255, 2018
2018
Використання сучасних технічних засобів у викладанні мікробіології, вірусології та імунології для студентів медичного факультету
СІ Климнюк, ЛБ Романюк, НЯ Кравець, ВП Борак
Сумський державний університет, 2017
2017
Деякі аспекти епідеміології та діагностики Лайм-бореліозу
СІ Климнюк, ЛБ Романюк, НЯ Кравець, НІ Ткачук, ОЙ Дронова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Іван Григорович Верхратський–визначний природодослідник, педагог, громадський діяч (До 168-річчя від дня народження)
НЯ Кравець, ГМ Голіней
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2016
2016
Видове різноманіття та еколого-фауністичний огляд антофілільних комах ряду твердокрилі (Coleoptera) суходільних лук Західно-Подільського Придністров’я
НЯ Кравець
Наукові записки Державного природознавчого музею, 121-128, 2016
2016
Gut microbiota in infants with perinatal pathology of the central nervous system
ONМ Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P.
Deutscher Wissenschaftsherold, 3, pp. 9-11, 2016
2016
Comparative characteristics hand skin microbiota Ukrainian and foreign students
ZN Kravetc N.
“ Molecular microbiology and biotechnology” International scientific…, 2016
2016
Use of trainings as an interactive method in teaching Microbiology, Virology and Immunology
KN Ya
Microbiology and immunology – the Development Outlook in the 21 st century…, 2016
2016
Видове різноманіття та еколого-фауністичний огляд антофілільних комах ряду твердокрилі (Coleoptera) суходільних лук Західно-Подільського Придністров’я
КН Я.
Наук. зап. Держ. природознавч. музею 32, С. 121-128, 2016
2016
Іван Григорович Верхратський – визначний природодослідник, педагог, громадський діяч ( до 168 –річчя від дня народження)
КН Я., ГГ М.
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П…, 2016
2016
До питання популяризації знань про гельмінтологічні захворювання людини. Джерела та шляхи інвазії дітей гельмінтами
КНЯ Шевчик Л.О.
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П…, 2016
2016
МІСЦЕ КЛІНІЧНО–ЗНАЧУЩИХ ШТАМІВ УМОВНО–ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ У РОЗВИТКУ УСКЛАДНЕНЬ ГРВІ.
ДОЙ Климнюк С. І., Романюк Л.Б., Кучмак О.Б., Кравець Н.Я.
Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали підсумкової…, 2015
2015
Дослідження чутливості МБТ до протитуберкульозних препаратів у Тернопільській області
НЯК С.І. Климнюк, М.О. Винничук
Довкілля і здоров’я : збірник матеріалів науково-практичної конференції, 106, 2015
2015
Дослідження мікробіоти ротової порожнини при гострих патологія ЛОР органів
ОБК Н.Я. Кравець, Л.Б. Романюк. В.П. Борак
Довкілля і здоров’я : збірник матеріалів науково-практичної конференції, 116, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20