Кравець Н. Я. / Kravets N.Ya./ Н.Я. Кравець
Кравець Н. Я. / Kravets N.Ya./ Н.Я. Кравець
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
ДО ПИТАННЯ ПРО ГЕРПЕТИЧНУ ІНФЕКЦІЮ ЯК АКТУАЛЬНУ ПРОБЛЕМУ СЬОГОДЕННЯ
БВТ Борак В.П., Романюк Л.Б., Кравець Н.Я.
АКТУАЛЬНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ 2 (11), 53-58, 2016
25*2016
SNPs and transcriptional activity of genes of innate and adaptive immunity at the maternal-fetal interface in woman with preterm labour, associated with preterm premature …
ES Lyubomirskaya, AM Kamyshnyi, YY Krut, VA Smiianov, LY Fedoniuk, ...
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland 73 (1), 25-30, 2020
82020
Застосування квесту як технології практико-орієнтованого навчання студентів медичних вишів
ЛО Шевчик, НЯ Кравець
22018
Застосування методу моделювання в процесі навчання мікробіології
НЯ Кравець, ІМ Грод, ЛО Шевчик
Медична освіта, 44-47, 2014
22014
До анотованого списку антофільних лускокрилих (Lepidoptera) Західного Поділля
НЯ Кравець
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 20: Біологія, 20-26, 2008
22008
Микола Федорович Гамалія (до 155-річчя з дня народження та до 65-річчя від дня смерті)
НЯ Кравець, СІ Климнюк
Інфекційні хвороби, 99-101, 2014
12014
Денна активність антофільних комах в умовах Західного Поділля
НЯ Кравець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
12011
ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ І ІМУНОЛОГІЯ» НА ОСНОВІ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ І СУЧАСНИХ ПРАКТИК
КСІ Кравець Н. Я.
Медична освіта 2, 36-42, 2021
2021
BAРІАНТИ ПЕРЕБІГУ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ПРАКТИЦІ ЛІКАРІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (ЛЕКЦІЯ)
НЯК В. П. Борак, Н. І. Ткачук, Л. Б. Романюк
Здобутки клінічної і експериментальної медицини 3, 6-10, 2021
2021
ВИЗНАЧЕННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ПЛІВКОУТВОРЕННЯ ШТАМІВ S. AUREUS, ВИДІЛЕНИХ ІЗ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
КН Я.
Проблеми безперервної медичної освіти і науки. 3, 42-45, 2021
2021
Огляд рекомендацій із забору матеріалу для аналізу на коронавірусну інфекцію
КН Я.
Здобутки клінічної і експериментальної медицини 1, 167-169, 2021
2021
MODELING OF THE RODENTS ABUNDANCE IN FOREST HABITATS OF THE WESTERN PODILLIA (MYODES GLAREOLUS)
IM Grod, IV Zagorodniuk, LO Shevchyk, NY Kravets
Scientific Issue Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University …, 2021
2021
The effect of stress on the hematological indicators of rats Rattus norvegicus f. domesticus in the conditions of the biological experiment
LO Shevchyk, NY Kravets, IM Grod
Медичні перспективи 26 (1), 69-77, 2021
2021
ВИЗНАЧЕННЯ ФАГОЦИТУВАННЯ ШТАМІВ ЗОЛОТИСТОГО СТАФІЛОКОКА (S. AUREUS), ВИДІЛЕНОГО У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА КІР
НМ Олійник, НЯ Кравець
Вісник медичних і біологічних досліджень, 66-69, 2021
2021
Вплив стресу на вагові та гематологічні показники пацюків Rattus norvegicus f. domesticus в умовах біологічного експерименту
ЛО Шевчик, НЯ Кравець, ІМ Грод
Медичні перспективи 26 (1), 69-77, 2021
2021
ЗАСТОСУВАННЯ ДЕДУКТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ЛО Шевчик, НЯ Кравець, ІМ Грод
Буковинський мeдичний вісник, 2020
2020
Досвід запровадження дистанційної форми навчання у закладах вищої медичної освіти України
НЯК Т. Ю. Матильонок, О. В. Войтович
Проблеми безперервної медичної освіти і науки 4 (40), 15-20, 2020
2020
Застосування дедуктивного методу навчання біології у закладах вищої медичної освіти України
LO Shevchyk, NY Kravets, IM Grod
Буковинський медичний вісник 24 (2 (94)), 173-177, 2020
2020
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ
НЯК Л. Б. Романюк
Проблеми безперервної медичної освіти та науки 1, 14-17, 2020
2020
INVESTIGATION OF STRAINS OF MICROORGANISMS ISOLATED FROM CHILDREN WITH RECURRENT TONSILLITIS
N Kravets, S Klymnyuk, L Romanyuk, V Borak, H Mykhailyshyn
GEORGIAN MEDICAL 12, 49, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20