Підписатись
Кравець Н. Я. / Kravets N.Ya./ Н.Я. Кравець
Кравець Н. Я. / Kravets N.Ya./ Н.Я. Кравець
Тернопільський національний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ДО ПИТАННЯ ПРО ГЕРПЕТИЧНУ ІНФЕКЦІЮ ЯК АКТУАЛЬНУ ПРОБЛЕМУ СЬОГОДЕННЯ
БВТ Борак В.П., Романюк Л.Б., Кравець Н.Я.
АКТУАЛЬНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ 2 (11), 53-58, 2016
26*2016
SNPs and transcriptional activity of genes of innate and adaptive immunity at the maternal-fetal interface in woman with preterm labour, associated with preterm premature …
ES Lyubomirskaya, AM Kamyshnyi, YY Krut, VA Smiianov, LY Fedoniuk, ...
182020
Антибіотикорезистентність умовно-патогенних мікроорганізмів: актуальність, умови виникнення, шляхи подолання
ЛБ Романюк, НЯ Кравець, СІ Климнюк, ВС Копча, ОЙ Дронова
Інфекційні хвороби 4, 63-71, 2019
72019
Застосування квесту як технології практико-орієнтованого навчання студентів медичних вишів
ЛО Шевчик, НЯ Кравець
Медична освіта, 78-81, 2018
52018
Вплив стресу на вагові та гематологічні показники пацюків Rattus norvegicus f. domesticus в умовах біологічного експерименту
ЛО Шевчик, НЯ Кравець, ІМ Грод
Медичні перспективи 26 (1), 69-77, 2021
22021
Investigation of strains of microorganisms isolated from children with recurrent tonsillitis
N Kravets, S Klymnyuk, L Romanyuk, V Borak, H Mykhailyshyn
GEORGIAN MEDICAL 12, 49, 2020
22020
Мікробіологія, вірусологія та імунологія в запитаннях і відповідях
ВП Широбоков, СІ Климнюк, ОП Корнійчук, НЯ Кравець, НМ Олійник, ...
Укрмедкнига, 2019
22019
Прогнозування зміни чисельності комах-запилювачів в залежності від кількості груп рослин виділеної території
ІМ Грод, НЯ Кравець, ЛО Шевчик
Физико-математическое образование, 37-44, 2018
22018
До питання популяризації знань про гельмінтологічні захворювання людини. Джерела та шляхи інвазії дітей гельмінтами
ЛО Шевчик, НЯ Кравець
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 20: Біологія, 181-188, 2015
22015
Застосування методу моделювання в процесі навчання мікробіології
НЯ Кравець, ІМ Грод, ЛО Шевчик
Медична освіта, 44-47, 2014
22014
До анотованого списку антофільних лускокрилих (Lepidoptera) Західного Поділля
НЯ Кравець
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 20: Біологія, 20-26, 2008
22008
Аналіз динаміки чисельності популяції кабана дикого Sus scrofa (Linnaeus, 1758) у рамках моделі Ферхюльста
ІМ Грод, ЛО Шевчик, ГМ Голіней, НЯ Кравець, ОЛ Главацька
ФОП Осадца ЮВ, 2023
12023
Моделювання чисельності гризунів у лісових біотопах Західного Поділля (на прикладі Myodes glareolus)
ІМ Грод, ІВ Загороднюк, ЛО Шевчик, НЯ Кравець
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
12021
The effect of stress on the hematological indicators of rats Rattus norvegicus f. domesticus in the conditions of the biological experiment
LO Shevchyk, NY Kravets, IM Grod
Medical Perspectives 1 (21), 69-77, 2021
12021
Застосування дедуктивного методу навчання біології у закладах вищої медичної освіти України
ЛО Шевчик, НЯ Кравець, ІМ Грод
Буковинський медичний вісник 24 (2), 94, 2020
12020
Деякі аспекти епідеміології та діагностики Лайм-бореліозу
СІ Климнюк, ЛБ Романюк, НЯ Кравець, НІ Ткачук, ОЙ Дронова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
12017
Видове різноманіття та еколого-фауністичний огляд антофілільних комах ряду твердокрилі (Coleoptera) суходільних лук Західно-Подільського Придністров’я
НЯ Кравець
Наукові записки державного природознавчого музею, 121-128, 2016
12016
Микола Федорович Гамалія (до 155-річчя з дня народження та до 65-річчя від дня смерті)
НЯ Кравець, СІ Климнюк
Інфекційні хвороби, 99-101, 2014
12014
Денна активність антофільних комах в умовах Західного Поділля
НЯ Кравець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
12011
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ СЕРВІСІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ У МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ ЗАКОРДОНОМ
Н Кравець
Перспективи та інновації науки, 2024
2024
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20